Dne 8. 2. 2019 pořádá Právnická fakulta Univerzity Palackého v prostorách Pevnosti Poznání v Olomouci každoroční mezinárodní vědeckou konferenci Olomoucký den soukromého práva, na níž zazní odborné příspěvky z oblasti soukromého práva. Již IX. ročník vědecké konference bude otevřen úvodním plenárním zasedáním s významnými odborníky soukromého práva, a v odpoledních hodinách bude pokračovat jednáním v tematicky zaměřených sekcích.
Konference se uskuteční v rámci projektu Práva a participace dítěte v agendách Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí. Registrační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_017/0003544.

Sekce konference

Tématem plenární sekce konference a sekce rodinného práva a civilně procesního práva jsou Participační práva dítěte v civilním soudním řízení.
garant: JUDr. Renata Šínová, Ph.D.

Tématem sekce soukromého práva jsou Aktuální otázky soukromého práva.
garant: prof. JUDr. Ivo Telec, CSc., doc. JUDr. Blanka Vítová, LL.M., Ph.D.

Program konference

9:00 Příjezd a registrace účastníků

I. blok Plenární sekce (Laudonův sál)

moderuje doc. JUDr. Filip Melzer, Ph.D. LL. M.
9:30 — 9:40 Slavnostní zahájení konference
prof. JUDr. Ivo Telec, CSc. | vedoucí Katedry soukromého práva a civilního procesu PF UP v Olomouci
9:40 — 10:10 Jak měnit nahlížení justice na dítě od předmětu ochrany k respektovanému aktérovi svého života
JUDr. Kateřina Šimáčková, Ph.D. | Ústavní soud
10:10 — 10:40 Slučitelnost role opatrovníka dítěte a garanta participace
JUDr. Ing. Zdeněk Kapitán, Ph. D. | ředitel Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí
10:40 — 11:00 Přestávka na kávu
11:00 — 11:30 Jak zjišťovat nejlepší zájem dítěte v civilním soudním řízení
JUDr. Lenka Westphalová, Ph.D., JUDr. Renáta Šínová, Ph.D. | PF UP v Olomouci
11:30 — 12:00 Praktické otázky participačních práv dítěte z pohledu soudního funkcionáře a soudce
JUDr. Pavel Kotrady, Okresní soud ve Vsetíně, pobočka Valašské Meziříčí
12:00 — 13:00 Oběd

II. blok Jednání v sekcích

Sekce Participační práva dítěte v civilním soudním řízení (Laudonův sál)
1. část — moderuje JUDr. Renáta Šínová, Ph.D.
13:00 — 13:30 Souhlas dítěte staršího 12 let s osvojením do ciziny
JUDr. Lucia Skorušová
13:30 — 14:00 Participační práva dítěte v řízení o popření otcovství
Mgr. Erika Horníčková
14:00 — 14:30 Participační práva dítěte v oblasti práva dítěte na jméno
Mgr. Renáta Havelková
14:30 — 15:00 Diskuze
15:00 — 15:30 Přestávka na kávu
2. část — moderuje JUDr. Lenka Westphalová, Ph.D.
15:30 — 16:00 Zásah do integrity dítěte
Mgr. Jan Grepl
16:00 — 16:30 Výslech nezletilého v civilním soudním řízení
Mgr. Sabina Čamdžićová
16:30 — 17:00 Diskuze, zakončení konference
POKYNY PRO ODEVZDÁNÍ PŘÍSPĚVKU:
Příspěvky v rámci této sekce odevzdejte v elektronické podobě s doporučením školitele v termínu do 31. 3. 2019 na e-mailovou adresu renata.sinova@upol.cz. Formátově prosím dodržujte směrnici děkanky o kvalifikačních pracích.

Sekce Aktuální otázky soukromého práva (Malý sál)

1. část — moderuje doc. JUDr. Filip Melzer, Ph.D. LL.M., doc. JUDr. Blanka Vítová, Ph.D. LL.M.
13:00 — 13:30 Smart contract – chytrý kontrakt?
Mgr. Markéta Zimnioková
13:30 — 14:00 Zákonná posloupnost osob v pojištění pro případ smrti
Mgr. Robert Šimek
14:00 — 14:30 Možnost změny a zánik svěřenského fondu
Mgr. Tereza Mimrová
14:30 — 15:00 Sporné otázky pachtu
Mgr. Kristýna Pinkava
15:00 — 15:30 Přestávka na kávu
2. část — doc. JUDr. Blanka Vítová, Ph.D. LL.M., JUDr. Petr Podrazil, Ph.D.
15:30 — 16:00 Působení odborové organizace ve vztahu k dohodám o pracích konaných mimo pracovní poměr
Mgr. Jakub Oliva
16:00 — 16:30 Novela insolvenčního zákona – naděje pro dlužníky?
Mgr. Dorota Plonková
16:30 — 17:00 Přičitatelnost jednání stínového ředitele vlivné osoby
Mgr. Tomáš Trávníček
17:00 Zakončení konference

Program konference (pdf)

Z organizačních důvodů si Právnická fakulta Univerzity Palackého vyhrazuje právo na úhradu konferenčního příspěvku v maximální výši 500 Kč, o jehož uplatnění budete informováni nejpozději do 31. 1. 2019.

Kontakty

Pro případ dotazů můžete kontaktovat organizační výbor konference na daniel.pospisil@upol.cz

Přihlášení

Na konferenci se můžete přihlásit pomocí elektronické přihlášky nejpozději do 25. 1. 2019.

Výstup konference

sborník z minulého ročníku konference

Information (ENG)

The 9th International Conference „Day of Private Law in Olomouc“

Conference date: 8th February 2019

Venue: Fort Science (Interactive Science Centre of Palacký University Olomouc), 17. listopadu 7, Olomouc, Czech Republic.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)