Externí stáže

S výběrem a zařízením praxe studentům pomáhá Oddělení praxí a stáží.

Základní informace

MINIMÁLNÍ POŽADAVKY NA STUDENTY

 • Chcete-li za stáž získat kredity, je nezbytné si PŘEDEM zapsat předmět (tedy zápis předmětu je nutný před započetím stáže).
 • Před započetím stáže se musíte zúčastnit workshopu. Workshop probíhá dvakrát ročně, a to vždy na začátku či krátce před začátkem semestru.
 • V průběhu semestru je možné se dohodnout na konzultacích s garantkou předmětu.
 • Student je povinen si vést reflektivní deník, jehož odevzdání společně s potvrzením o absolvování praxe je podmínkou pro úspěšné ukončení předmětu.
 • Student je povinen zúčastnit se závěrečného kolokvia.
 • Student před zapsáním předmětu musí vyplnit přihlášku, která je dostupná v Moodle předmětu (viz níže).
 • Student si může zvolit z poskytovatelů stáže, s nimiž fakulta navázala rámcovou spolupráci. V takovém případě bude v případě zájmu více studentů o tutéž pozici vhodný kandidát vybrán garantem předmětu.
 • Student si může domluvit stáž také u jiného poskytovatele, je-li tento poskytovatel ochoten zavázat se k naplnění minimálních standardů praxe.

 

MINIMÁLNÍ POŽADAVKY NA POSKYTOVATELE ODBORNÝCH PRAXÍ

 • Alespoň 80 % přidělené práce studenta musí tvořit právní činnost; maximálně 20 % úkolů může být administrativní povahy (administrativní a právní činnost jsou definovány ve standardech odborných stáží).
 • Konkrétní požadavky na minimální výstupy studenta se liší v závislosti na typu poskytovatele, v obecnosti je lze ale shrnout následovně:
  Na 80 hodin odvedené práce musí být studentovi umožněno následující:
  1. zpracovat 1 písemný výstup;
  2. získat přístup ke kompletnímu spisu v 1 věci;
  3. diskutovat alespoň 1 případ se zástupcem poskytovatele praxe
  4. účastnit se alespoň na 3 jednáních ústního typu.

Plné znění „Standardů odborných právních praxí vykonávaných v rámci magisterského studijního programu“ je dostupné po přihlášení do Moodle zde.

Aktuální seznam poskytovatelů zprostředkovaných stáží naleznete po přihlášení do Moodle zde.

Partneři pro praxe a stáže

Kontakty

S veškerým dotazy ohledně organizace stáží se obracejte na garantku předmětu Martinu Grochovou, a to prostřednictvím e-mailu: martina.grochova@upol.cz

Pro aktuální informace sledujte Moodle stážových předmětů.

Dokumenty pro stažení

Veškeré potřebné dokumenty naleznete v Moodle po přihlášení:

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)