Camp Peira

CAMP PEIRA je specifické třídenní cvičení organizované Právnickou fakultou UP ve spolupráci s Armádou České republiky, které lze označit jako tzv. live simulation training. Svým zaměřením na mezinárodní humanitární právo a interdisciplinárním pojetím je unikátní nejen v rámci České republiky, ale i v Evropě.

Kurz má výrazně interdisciplinární charakter, důraz je kladen na propojení teorie a praxe (zejména v oblasti mezinárodního práva ozbrojených konfliktů, dále pak mezinárodního uprchlického a migračního práva, ale také problematiky poskytování zdravotní péče v ozbrojeném konfliktu) a rovněž na propojení civilní sféry (studenti, odborníci, akademici), vojenských štábních i taktických činností a činnosti vojenských lékařů a CLS.

CAMP PEIRA probíhá v reálném prostředí Vojenského výcvikového prostoru AČR Březina u Vyškova.

Obsahově je kurz koncipován jako simulace vojenského tábora konfrontovaného s přílivem uprchlíků a migrantů na pozadí vnitrostátního ozbrojeného konfliktu. Účastníci z univerzit (studenti) získávají v rámci svých úloh (právní poradce velitele tábora, uprchlík, migrant, pracovník NGO, zdravotnický personál, zatčená osoba) zkušenosti se situacemi poukazujících na relevanci, ale také komplexnost aplikace relevantních (mezinárodně) právních pravidel v situaci vnitřního ozbrojeného konfliktu a poskytování zdravotní péče. Kooperací s příslušníky AČR pak studenti získají a zdokonalují další praktické dovednosti.

Organizační tým a pořadatelské instituce

Hlavním organizátorem je Právnická fakulta Univerzity Palackého (účastníky jsou čeští a zahraniční studenti PF UP, ale i dalších fakult - CMTF, FZV a LF) ve spolupráci s Armádou České republiky (se zapojením především právní služby AČR, dále bojových jednotek, speciálních sil, zdravotnické služby, atd.).

Organizačně a účastí (odborníků a/nebo studentů) se na kurzu podílí dále tyto instituce:

  • Právnická fakulta Univerzity Karlovy
  • Český červený kříž
  • Mezinárodní výbor Červeného kříže
  • Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR Praha)
  • Univerzita obrany

Kurzu se dále účastní odborníci ze zahraničních univerzit, státních institucí (např. státní zastupitelství), médií, zdravotnických zařízení apod.

Přihlas se

Aktuality – Camp Peira 2018

Termín: 12. - 14. října 2018

Místo konání: Srubový tábor VVP Březina (Vyškov)

Požadavky:

  • chuť aktivně se zapojit
  • zájem o problematiku mezinárodního práva, migrace a poskytování zdravotní péče v situacích ozbrojeného násilí
  • základní znalost angličtiny

Přihlášky zasílejte nejpozději do 23. září 2018 na e-mail martin.faix@upol.cz s následujícími podklady: stručný životopis, motivační dopis (max. jedna A4).

Zkušenosti účastníků

O akci Camp Peira jsem se dozvěděl od proděkana Martina Faixe a bylo mi jasné, že se bude jednat o vcelku jedinečnou příležitost procvičit si znalosti z mezinárodního humanitárního práva a mezinárodního práva trestního na konkrétní simulované situaci.

Jak Camp Peira probíhal?

Camp Peira 2016 byl simulací dvou předpřipravených scénářů, které se odehrávaly v rámci vnitrostátního ozbrojeného konfliktu. První z nich byl zaměřený na poskytování první pomoci v bojové situaci - obsazení povstaleckého tábora armádou. Dozorovaný byl experty ze Zdravotnické a záchranné služby Olomouckého kraje. Zjednodušeně šlo o to, že armáda, kterou představovali studenti Univerzity obrany v Brně, měla za úkol obsadit povstalecký tábor, kde povstalce "hráli" vojenští právníci Armády ČR. V táboře se nalézali zranění civilisté, jejichž role náležely nám studentům. Scénář se opakoval několikrát, vždy s drobnými modifikacemi. Následně se vše vyhodnotilo a zakončilo krátkou přednáškou na téma první pomoci v krizových situacích.

Druhý scénář se zaměřil na ustavení uprchlického a detenčního tábora a jeho řízení, včetně výslechů povstalců i civilistů, a další aspekty, jako například zajištění ubytování a následné péče o civilisty, přes potravinovou pomoc, hygienu, azylová řízení pro uprchlíky a podobně. Ke zmatení celé situace přispěli i zahraniční studenti různých národností. Tento scénář se věnoval právním otázkám a byl tedy určen především posluchačům práv. Zakončila ho přednáška podplukovníka Otakara Foltýna.

Na kempu jsem si zahrál dvě role - civilistu a státního zástupce. V rámci prvního scénáře mi namaskovali zranění krku. Vojáci mi museli poskytnout první pomoc a vyhodnotit můj zdravotní stav vzhledem k ostatním zraněným. Pak jsem pokračoval již jako nezraněný civilista podporující povstalce. Vyzkoušel jsem si, jaké to je být uprchlíkem. Podstoupil jsem výslech, při kterém si každý vymyslel svoji historku, proč je v táboře, a snažili jsme se zastřít naši spolupráci s povstalci. V průběhu druhého scénáře se ze mě stal státní zástupce. Mým úkolem bylo dozorovat vyšetřování spáchaných trestných činů a spolupracovat s vojenským velitelem, který měl oblast na starost.

Nejsilnější zážitek?

Jako státní zástupce jsem dostal od "vojenského zpravodajství" informaci, že by mohlo dojít k útoku proti armádním silám a že za tímto útokem bude stejná osoba, která měla už na svědomí několik útoků. Prakticky se jednalo o scénář tikající bomby, ve kterém jsme já a velitel museli zvažovat, jaké kroky učiníme k zabránění útoku. Tady došlo v rámci výslechů podezřelých povstalců k některým podle mě hraničním momentům. Některé výslechové metody byly na hranici legality, některé nejspíš i za ní. A právě konflikt toho, co jsme ochotni udělat pro získání dané informace, byl opravdu zajímavým zážitkem.

Zhodnocení

Vrátil jsem se nadšený. Během celého kurzu jsme naráželi na právní otázky, jejichž řešení není vůbec jednoduché a které si člověk žijící v mírové a velmi bezpečné oblasti nepokládá. O to náročnější musí být aplikace práva pro ty, kteří toto právo používají v často extrémních situacích, kdy jednoduše není čas nahlédnout do zákona, mezinárodních úmluv nebo komentářů. Zpětně je vždy jednodušší hodnotit nějaké jednání, aniž by člověk byl pod tlakem dané situace. To je jedna z hlavních myšlenek, které si z kurzu odnáším.

Kontakt

JUDr. Martin Faix, Ph.D., MJI
Katedra mezinárodního a evropského práva
Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
+420 58 563 7684

martin.faix@upol.cz