Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Děkanka Právnické fakulty Univerzity Palackého vyhlásila nový ročník Monseho studentské vědecké soutěže. Zájemci se mohou přihlašovat do poloviny února. Autoři nejlepších odborných prací získají...
Nová děkanka právnické fakulty Zdenka Papoušková se bude ve své funkci opírat o práci pěti proděkanů. Papoušková svůj tým, který jí pomůže uskutečnit děkanský program, představila v pondělí večer...
Bylo jich šedesát a v roce 1991 nastoupili do prvního ročníku právě obnovené Právnické fakulty Univerzity Palackého. Zpočátku se nemohli spoléhat na kopírky nebo mobilní telefony a internet byl pro...
„Krátce po listopadové revoluci, když už jsem se stal rektorem, našel jsem v zákoně o obnovení Univerzity Palackého z roku 1946 zmínku o přislíbené, ale nenaplněné právnické fakultě. V tu chvíli jsem...
Rektor Jaroslav Miller předal jmenovací dekret nové děkance právnické fakulty Zdence Papouškové. Funkce se ujme v sobotu 23. ledna. Papoušková bude v pořadí pátou osobností, druhou ženou, která...
Nový obor, svým zaměřením v Česku ojedinělý, nabídne zájemcům od příštího akademického roku Právnická fakulta Univerzity Palackého. Ministerstvo školství udělilo akreditaci navazujícímu magisterskému...
Stačí počítač připojený k internetu a touha po vzdělání. Vše ostatní už zařídí studentský spolek Nugis Finem při Právnické fakultě Univerzity Palackého. Odedneška může kdokoli a zcela zdarma...
Pět autorů odborných publikací z právnické fakulty obdrží Čestné uznání rektora Univerzity Palackého. Ocenění převezmou spolu s dalšími čtyřiceti vybranými tvůrci při slavnostním shromáždění k...
v tomto seznamu nejsou žádné zprávy.

Archiv zpráv