Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Dosavadní vedoucí katedry finančního práva, národního hospodářství a ekonomie Zdenka Papoušková se s účinností od 1. května stává novou proděkankou právnické fakulty. Jmenovací dekret pro úsek vědy,...
S výzvou k podpoře svrchovanosti Ukrajiny a zachování její územní celistvosti se k celosvětové akademické obci obrací mezinárodní vědecké konsorcium vedené odborníky olomoucké...
Zásady nepoužívání síly, mírového urovnání sporů, nevměšování a dodržování závazků – tímto stručným výčtem klasifikuje Naděžda Šišková z právnické fakulty porušení pravidel mezinárodního soužití ze...
v tomto seznamu nejsou žádné zprávy.
Aktuální zpravodajství a publicistiku z Univerzity Palackého najdete na stránkách Žurnálu Online
Další aktuality z UP