Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Novelizace směrnice děkanky k provedení Studijního a zkušebního řádu Univerzity Palackého v Olomouci. To je výsledek několikatýdenní diskuze mezi akademiky, vedením fakulty a studenty na téma...
Podmínky pro mimosoudní řešení sporů prostřednictvím mediace by se v Česku měly již brzy výrazně zlepšit. A to díky workshopům, které pořádá Právnická fakulta Univerzity Palackého. Zatím poslední...
Odborný časopis Acta Iuridica Olomucensia, vydávaný Právnickou fakultou Univerzity Palackého, slaví významný vědecký úspěch. Po splnění všech požadovaných kritérií byl zařazen na seznam světové...
Je jich pouze dvacet, jsou z celého světa a díky stipendiu Ministerstva zahraničních věcí USA stráví pět týdnů na Letní škole životního prostředí na americké univerzitě. Mezi vyvolenými je i jedna...
Chceš studovat na Právnické fakultě Univerzity Palackého? Zvládneš výuku v anglickém jazyce? Vybral sis nový navazující magisterský studijní obor International and European Law? Všichni, kdo na tyto...
Olomouc se tento týden opět stane místem s největší koncentrací odborníků na mediaci – metodu mimosoudního řešení sporů v Česku. A to díky odbornému workshopu, který pořádá Právnická fakulta...
Ten slavnostní večer ve Schwarzenberském paláci ve Vídni se udál už před dvaceti lety. Ale do novodobé historie olomoucké právnické fakulty je zapsán nesmazatelně. Jako den, kdy fakulta obdržela své...
Děkovný dopis adresovaný děkance olomoucké právnické fakulty. Takovou formu poděkování a uznání za práci dvou posluchačů fakulty zvolil klient Studentské právní poradny.
Nebývalý zájem ze strany studentů provázel pondělní zasedání Akademického senátu Právnické fakulty Univerzity Palackého. Namísto tradiční zasedací místnosti se tentokrát jednalo v aule. Důvodem byl...
Efektivně, přehledně a jednoduše – to je princip, na kterém funguje univerzitní elektronický Helpdesk. Dosavadní praxe, kdy zaměstnanci univerzity mohli přes tento systém zadat požadavek a viděli,...
v tomto seznamu nejsou žádné zprávy.

Archiv zpráv