Odborné časopisy

Acta Iuridica Olomucensia

Acta Iuridica Olomucensia (AIO) jsou recenzovaným odborným právnickým periodikem zařazeným na seznam světové mezioborové databáze ERIH PLUS, který vydává Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci od přelomu roků 2005/2006. Posláním časopisu je přispět k prohloubení odborného diskurzu v oblasti právní teorie a rovněž nabídnout řešení problematických otázek vzešlých z právní praxe. AIO jsou multioborovým právnickým časopisem pokrývajícím problematiku všech disciplín jurisprudence a všech právnických profesí.

Další informace naleznete zde.

International and Comparative Law Review

je recenzovaný právní časopis indexovaný v databázi Scopus (Q3, 2022), který vydává Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. Časopis svým zaměřením odráží odborný výzkum v oblasti mezinárodního práva a práva EU, jakož i komparativní právní výzkum zaměřený zejména na nové trendy v právních řádech České republiky a jiných členských států EU, se zvláštním důrazem na právní systémy zemí střední Evropy. Vychází třikrát ročně.

Další informace naleznete zde.

European Studies - The Review of European Law, Economics and Politics

je recenzovaný časopis indexovaný v databázi Scopus (Q4, 2022), vydávaný Právnickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci (Jean Monnet Centre of Excellence in EU Law) ve spolupráci s Českou asociací pro evropská studia, z.s. a nakladatelstvím Wolters Kluver, ČR.  V roce 2020 byl zařazen do databáze Scopus. Časopis je zaměřen na všechny oblasti evropských studií a publikuje odborné texty v oblasti evropského práva, evropské politiky, ekonomických otázek souvisejících s evropskou integrací, jakož i z oblasti evropské historie. Vychází dvakátkrát ročně.

Další informace naleznete zde a zde

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)