Základní informace

Právnická fakulta Univerzity Palackého navazuje na staletou tradici vysokého právnického učení v Olomouci. Její moderní historie se začala psát v roce 1991, kdy vznikla jako první porevoluční právnická fakulta v tehdejším Československu.

Jejím posláním je podporovat hodnoty svobody, demokracie a občanské společnosti. Za svou misi v této oblasti získala v roce 1996 Cenu Hannah Arendtové.

Ze všech právnických fakult v ČR nabízí nejpropracovanější systém dovednostního a praktického vzdělávání, které začíná už do prvního ročníku. Její právní kliniky patří ke špičce v evropském měřítku.

Kontakt

Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
17. listopadu 8
771 11 Olomouc
tel.: 585 637 550
e-mail: dekanat.pf@upol.cz
Facebook: www.facebook.com/Pravnicka.fakulta.UP/

Oddělení komunikace a vnějších vztahů PF UP
tel.: 585 637 507
e-mail: komunikace.pf@upol.cz

Podrobné identifikační údaje

Univerzita Palackého v Olomouci

Právnická fakulta

Součást UP | názevPrávnická fakulta
Zkratka součásti UP | organizacePF
Adresa sídla | ulice17. listopadu 8
Adresa sídla | místoOlomouc
Adresa sídla | PSČ771 11
Adresa sídla | státČeská republika
Telefonické spojení+420 585 637 551 | +420 585 637 550
www adresawww.pf.upol.cz
E-maildekanat.pf@upol.cz
61989592
DIČCZ61989592
Zápis v obchodním rejstříkunezapisuje se do obchodního rejstříku
Bankovní spojení organizace
kód banky0100
název bankyKomerční banka, a. s.
číslo účtu19-1096330227/0100
mezinárodní bankovní číslo korunového účtu (IBAN)CZ0901000000191096330227
číslo účtu vedeného v EUR43-3855090287/0100
mezinárodní bankovní číslo eur účtu (IBAN)CZ9801000000433855090287
SWIFT kódKOMBCZPPxxx

Studijní obory

Právnická fakulta nabízí dva obory pro maturanty:

Právo (magisterský, pětiletý, prezenční)
Právo ve veřejné správě (bakalářský, tříletý, prezenční)

Dva obory navazujícího studia:

Evropská studia se zaměřením na evropské právo (magisterský, dvouletý, prezenční)
International and European Law (magisterský, dvouletý, prezenční, v anglickém jazyce)

Pět specializací doktorského studia:

Teoretické právní vědy (prezenční i kombinovaný studijní program)

Uskutečňuje habilitační řízení v oboru Občanské právo

Statistické údaje

stav k 31. 10. 2018
Celkový počet studentů: 1497
Počet absolventů v roce 2017: 244
Počet přihlášek pro akad. rok 2018/2019 (součet všech oborů): 1812
Nově zapsaní (součet všech oborů): 356
Počet studijních oborů: 5
Celkový počet zaměstnanců: 137

Historie

Právo se na olomoucké univerzitě vyučovalo již od roku 1679. Právnická fakulta byla poprvé zřízena (jako direktoriát právnického studia na olomouckém lyceu) v roce 1778, jako plnohodnotná fakulta obnovené univerzity pak v roce 1833.

Nástup neoabsolutismu i značný úbytek studentů vedly roku 1851 k uzavření filozofické fakulty, začátkem studijního roku 1855-1856 byla zrušena právnická fakulta, načež rakouský císař František Josef I. zrušil svým dekretem ze dne 17. května 1860 olomouckou univerzitu jako celek. V Olomouci zůstala pouze samostatná teologická fakulta (až do uzavření českých vysokých škol nacisty v listopadu 1939) a dočasně (do studijního roku 1873-1874) medicinsko-chirurgické studium.

Následovaly opakované pokusy o obnovení olomoucké univerzity. To se podařilo v roce 1946. Zákonem byly ustaveny čtyři fakulty: bohoslovecká, právnická, lékařská a filozofická. Po čtyřicet let však nebyl zákon zcela naplněn, neboť právnická fakulta přijala své první studenty až po sametové revoluci.

Zásluhu na otevření právnické fakulty v roce 1991 mají mnozí, především tehdejší rektor Univerzity Palackého Josef Jařab, první děkan znovuotevřené právnické fakulty Miroslav Liberda a jeho přípravný realizační tým.

Sídlo nové právnické fakulty bylo symbolicky zřízeno v budovách bývalého Okresního výboru KSČ. Tam sídlí dodnes.

Děkani novodobé historie a jejich funkční období

doc. JUDr. Miroslav Liberda (1991-1998)
doc. Ing. Jiří Blažek, CSc. (1998-2001)
JUDr. Mag. Iur. Michala Malacka, Ph.D., MBA (2001-2007)
prof. JUDr. Milana Hrušáková, CSc. (2008-2016)
JUDr. Zdenka Papoušková, Ph.D. (od ledna 2016)

Významní absolventi

Mgr. Tomáš Babáček, LL.M.úspěšný senior partner v advokátní kanceláři Ambruz & Dark Deloitte Lega, známý je ve spojení s anketou Zákon roku
Mgr. Tomáš Gawronvýkonný ředitel právního úseku České televize
Mgr. Tomáš Gongol, Ph.D.předseda neziskové organizace Bez mámy, která buduje Centrum pro sirotky v Mahangu v Tanzánii.
Na Slezské univerzitě v Opavě zastává funkci prorektora pro studijní a sociální záležitosti.
JUDr. Ing. Pavel Horák, Ph.D.jeden z nejmladších soudců Nejvyššího soudu ČR
Mgr. Jakub Kopřivavedoucí legislativního odboru na Ministerstvu dopravy ČR
Mgr. Veronika Ježkováředitelka nevládní organizace Pro Bono Aliance (usiluje o zvýšení účinnosti právního systému při ochraně lidských práv, veřejného zájmu a dalších důležitých hodnot)
JUDr. Lukáš Jíchavede Exekutorský úřad Přerov, největší v ČR
Mgr. Ondřej Mrákotasoudce Nejvyšší správní soudu
Mgr. Jan Novákpředseda Okresního soudu v Přerově
Mgr. Jiří Němecmístopředseda Krajského soudu Ostrava, pobočky Olomouc
Mgr. JUDr. Michal Petr, Ph.D.přední český odborník na soutěžní a evropské právo. Od roku 2003 působil na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, v letech 2010-2015 byl jeho místopředsedou.
Nyní pracuje jako odborný asistent na Katedře mezinárodního a evropského práva Právnické fakulty Univerzity Palackého.
Mgr. Veronika Plešková, LL.M.úspěšná senior advokátka v kanceláři Havel, Holásek & Partners. Učí také na olomoucké právnické fakultě Pracovněprávní kliniku.
JUDr. Pavel Sladký, Ph.D.vedoucí politického a obchodně-ekonomického oddělení Velvyslanectví ČR v Bratislavě
Mgr. Petr Šeredaředitel Odboru závažné hospodářské a finanční kriminality na Vrchním státním zastupitelství v Olomouci
Mgr. Roman Smělýředitel Odbor přezkumného řízení na Vrchním státním zastupitelství v Olomouci
Mgr. Eva Šonkovásoudkyně Nejvyššího správního soudu
JUDr. Petr Vrtělpředseda Okresního soudu v Prostějově
JUDr. Petra Zdražilová, Ph.D.vedoucí právního odboru Kanceláře veřejné ochránkyně práv

(ve funkcích k 31. 10. 2016)