Mezinárodní vědecká konference Olomoucké právnické dny, jejíž 12. ročník proběhl ve dnech 24. - 25. 5. 2018, představuje nejvýznamnější událost, která se v oblasti vědeckého života na půdě olomoucké právnické fakulty každoročně koná.

Konference se již tradičně odvíjela ve dvou částech. V úvodní plenární sekci, kterou moderoval Mgr. Michal Vávra, vystoupili významní odborníci prof. JUDr. Jiří Přibáň, DrSc. z Cardiff Law School, University of Wales, a ​prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc. z Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.​ Téma plenárního zasedání bylo v návaznosti na významné jubileum "100 let od vzniku Československa - kontinuita a diskontinuita práva", druhá část probíhala prostřednictvím tematicky zaměřených sekcí.

Věříme, že 12. ročník Olomouckých právnických dnů byl minimálně stejně úspěšný jako ročníky předcházející a že i nadcházející ročník přinese opět živou a plodnou vědeckou debatu.

Program konference

čtvrtek 24. 5. 2018

9:00 — 10:00prezence
10:00 — 12:00plenární sekce
12:00 — 14:00oběd
14:00 — 15:30I. blok jednání v sekcích
15:30 — 16:00coffee break
16:00 — 17:30II. blok jednání v sekcích
19:30 — 23:30slavnostní večeře a společenský večer
NH Collection Olomouc Congress, Legionářská 1311/21, 779 00 Olomouc www.nh-olomouc.eu

pátek 25. 5. 2018

9:00 — 10:30III. blok jednání v sekcích
10:30 — 11:00coffee break
11:00 — 12:30IV. blok jednání v sekcích
12:30ukončení, číše vína

Program Olomouckých právnických dnů 2018

Sekce

Sekce ústavního práva

Téma: Lidská práva v soudní praxi

Garant: doc. JUDr. Jiří Jirásek, CSc.
Kontaktní osoba: Mgr. Zdeněk Červínek — zdenek.cervinek@upol.cz, +420 585 637 815

Program sekce včetně seznamu vystupujících je již uzavřen. Sekce je však nadále otevřena pasivním účastníkům.

Program sekce

Sekce trestního práva

Téma: Aktuální problémy přípravného řízení trestního

Garant: doc. JUDr. Filip Ščerba, Ph.D.
Kontaktní osoba: doc. JUDr. Filip Ščerba, Ph.D. — filip.scerba@upol.cz, +420 585 637 604

Sekce občanského práva

Téma: Aktuální otázky soukromého práva

Garant: doc. JUDr. Filip Melzer, Ph.D., LL.M., doc. JUDr. Blanka Vítová, Ph.D., LL.M.
Kontaktní osoba: JUDr. Pavel Petr, Ph.D., LL.M. — pavel.petr@upol.cz, +420 585 637 608

Sekce civilního procesu

Téma: Základní východiska připravovaného civilního řádu soudního

Garant: JUDr. Renáta Šínová, Ph.D.
Kontaktní osoba: JUDr. Renáta Šínová, Ph.D. — renata.sinova@upol.cz, +420 585 637 708

Sekce práva duševního vlastnictví

Garant: prof. JUDr. Ivo Telec, CSc.
Kontaktní osoba: JUDr. Petr Prchal, Ph.D. — petr.prchal@upol.cz, +420 585 637 602

Sekce rodinného práva

Téma: Aktuální otázky rodinného práva

Garant: prof. JUDr. Milana Hrušáková, CSc.
Kontaktní osoba: JUDr. Lenka Westphalová, Ph.D. — lenka.westphalova@upol.cz, +420 585 637 690

Sekce pracovního práva

Téma: Rozvázání pracovního poměru

Garant: JUDr. Petr Bezouška, Ph.D., JUDr. Petr Podrazil, Ph.D.
Kontaktní osoba: JUDr. Petr Podrazil, Ph.D. — petr.podrazil@upol.cz, +420 585 637 614

Sekce správního práva

Téma: "Osmičkové roky" v historii československého a českého a slovenského správního práva a veřejné správy, jejich význam pro rozvoj, jakož i stávající podobu správního práva a jeho aplikaci v praxi

Garant: doc. JUDr. Kateřina Frumarová, Ph.D.
Kontaktní osoba: JUDr. Kristýna Řezníčková, Ph.D. — kristyna.reznickova@upol.cz, +420 585 637 556

Anotace sekce správního práva: Letošní rok, ve kterém oslavíme sté výročí založení Československé republiky, představuje i významnou možnost ohlédnutí se za stoletým vývojem československého, resp. dnes již českého a slovenského správního práva (byť samozřejmě jeho kořeny sahají do ještě větší minulosti), jakož i veřejné správy. Nejen v dějinách našeho státu, ale i ve vývoji a utváření podoby veřejné správy a správního práva hrály velký význam letopočty zakončené číslem "osm", ať již přinesly významné (pozitivní, někdy i negativní) změny v právní úpravě této oblasti, tak i aplikační praxi. Jen příkladmo lze zmínit samotný 1918, kdy byla přijata celá řada zákonů zásadních i pro oblast správního práva, například zákon č. 3/1918 Sb., kterým byl zřízen prvorepublikový Nejvyšší správní soud a který znamenal základní stavební kámen československé úpravy správního soudnictví. V roce 1928 vstoupila v účinnost jak nová úprava organizace správy na našem území, tak byla přijata i prvá úprava správního řízení (vl.nař. č. 8/1928 Sb.). Poté i další roky končící touto číslicí bezpochyby představovaly významné impulsy pro vývoj a utváření podoby československé podoby veřejné správy a správního práva (a to nejen klíčové roky 1948 a 1968). A koneckonců i letošní rok 2018 nebudou v tomto ohledu výjimkou.

Tato konference, resp. sekce, tak přináší prostor pro přednesení bezpochyby zajímavých příspěvků zaměřených ať už na význačné zákony či jiné právní předpisy, rozhodnutí soudů, či jiné "osmičkové" podněty pro vývoj a rozvoj správního práva a veřejné správy, poukaz na jejich odraz a význam, a to jak v dobové, tak často i současné legislativě či aplikační praxi (vzpomeňme např. jen prvorepublikovou judikaturu či právní úpravu správního soudnictví či správního řízení).

Sekce finančního práva

Téma: Minulost, současnost a budoucnost finančního plánování státu

Garant: JUDr. Zdenka Papoušková, Ph.D.
Kontaktní osoba: JUDr. Kristýna Řezníčková, Ph.D. — kristyna.reznickova@upol.cz, +420 585 637 556

Sekce evropského práva

Téma: Práva dětí v azylovém řízení z pohledu evropského a mezinárodního práva

Garant: prof. JUDr. Dalibor Jílek, CSc., doc. JUDr. Václav Stehlík, Ph.D., LL.M.
Kontaktní osoba: doc. JUDr. Václav Stehlík, Ph.D., LL.M. — vaclav.stehlik@upol.cz, +420 585 637 679

Sekce mezinárodního práva soukromého

Téma: Národní, evropské a globální aspekty mezinárodního práva soukromého

Garant: JUDr. Mag. iur. Michal Malacka, Ph.D., MBA
Kontaktní osoba: JUDr. Mag. iur. Michal Malacka, Ph.D., MBA — michal.malacka@upol.cz, +420 585 637 705

Sekce mezinárodního práva veřejného

Téma: Responding to Hybrid Threats by Force: International and National Law Aspects

Garant: JUDr. Martin Faix, Ph.D., MJI
Kontaktní osoba: doc. JUDr. Martin Faix, Ph.D., MJI — martin.faix@upol.cz, +420 585 637 679

Program sekce začíná 24. května v 9:00 v sále Rotundy.

Anotace

Program sekce

Sekce práva obchodních korporací a práva soutěžního

Garant: Mgr. Michal Černý, Ph.D., JUDr. Michal Petr Ph.D.
Kontaktní osoba: Mgr. Michal Černý, Ph.D. — michal.cerny@upol.cz, +420 585 637 670

Sekce teorie práva a právních dějin

Téma: Výuka teorie práva na českých a slovenských právnických fakultách

Garant: JUDr. Kamila Bubelová, Ph.D.
Kontaktní osoba: JUDr. Kamila Bubelová, Ph.D. — kamila.bubelova@upol.cz, +420 585 637 624

Sekce mimosoudní metody řešení sporů

Téma: Aktuální otázky mediace, konciliace a dalších metod mimosoudního řešení sporů

Garant: doc. PhDr. Lenka Holá, Ph.D., Mgr. Petra Měšťánková, Ph.D.
Kontaktní osoba: doc. PhDr. Lenka Holá, Ph.D. — lenka.hola@upol.cz, +420 585 637 630

Místo konání

Konference se koná na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, 17. listopadu 8, Olomouc, zahájení se uskuteční v Aule PF UP (budova B).

Adresa:
Tř. 17. listopadu 8
771 11 Olomouc

Schéma sítě městské hromadné dopravy

Parkování a místní MHD

  • bezplatné parkování je možné na parkovišti u PF UP nebo na ulicích Kosmonautů, 17. listopadu, Šmeralova
  • z vlakového nádraží jeďte tramvají č. 1, 5 nebo 7 a vystupte na zastávce "Envelopa" (2. zastávka)

Účastnický poplatek

Nejpozději do 1. 5. 2018 vyplňte elektronickou přihlášku a uhraďte prosím účastnický poplatek.

Účastnický poplatek: 1 290,- Kč (48,- EUR)

Údaje pro provedení platby:
Univerzita Palackého v Olomouci
Právnická fakulta
IČ: 61989592
DIČ: CZ61989592

Údaje pro platby v Kč:
Číslo účtu: 19-1096330227/0100
Peněžní ústav: Komerční banka Olomouc
Variabilní symbol: číslo, které Vám bylo vygenerováno a zasláno v e-mailu s potvrzením přijetí přihlášky
IBAN: CZ0901000000191096330227
SWIFT: KOMBCZPPxxx
Zpráva pro příjemce: Vaše jméno a příjmení

Údaje pro platby v EUR:
Číslo účtu: 43-3855090287/0100
Peněžní ústav: Komerční banka Olomouc
Variabilní symbol: číslo, které Vám bylo vygenerováno a zasláno v e-mailu s potvrzením přijetí přihlášky
IBAN: CZ9801000000433855090287
SWIFT: KOMBCZPPxxx
Zpráva pro příjemce: Vaše jméno a příjmení

Upozorňujeme, že faktury vystavujeme až po uhrazení konferenčního poplatku. Pokud potřebujete vystavit zálohovou fakturu jako podklad pro platbu účastnického poplatku, pošlete tento svůj požadavek na zuzana.reznickova@upol.cz.

Účastnický poplatek zahrnuje:

  • DPH 21%
  • konferenční materiály
  • obědy a občerstvení po celou dobu konference
  • účast na čtvrtečním společenském večeru

Nabídka ubytování

Doporučujeme zvolit některé z níže nabízených ubytovacích kapacit. Jedná se o zařízení, se kterými má Právnická fakulta Univerzity Palackého dlouhodobě dobré zkušenosti v oblasti poskytování ubytovacích služeb a s většinou těchto zařízení byla pro účely konference Olomoucké právnické dny 2018 dojednána konferenční sleva při rezervaci uskutečněné do 10. 5. 2018.

Po zvolení Vámi preferovaného ubytovacího zařízení se, prosím, obraťte s žádostí o rezervaci pokoje/ lůžka přímo na kontakt uvedený u konkrétního zařízení. Při využití hesla "Právnická fakulta UP" Vám bude nabídnut jeden z předrezervovaných pokojů. Upozorňujeme, že závaznou rezervaci i hrazení ubytování provádí sami účastníci dle domluvy s ubytovacím zařízením.

Organizátoři konference rezervace pokojů neprovádí, děkujeme za pochopení.

V případě dotazů se obraťte na Mgr. Zuzanu Řezníčkovou, Ph.D. (zuzana.reznickova@upol.cz)

Hotel & Penzion ARIGONE

www.arigone.cz

mapa

Rezervace pro účastníky konference

15 dvoulůžkových a 15 jednolůžkových pokojů v termínu od 24. 5. do 25. 5. 2018

Ceník

Jednolůžkový pokoj: 1791,- Kč (1 noc včetně snídaně po slevě pro UP)
Dvoulůžkový pokoj: 2061,- Kč (1 noc včetně snídaně po slevě pro UP)
Všechny pokoje jsou vybaveny stylovým nábytkem, sprchovým koutem, WC, satelitní televizí, telefonem a internetem.
Hoteloví hosté mohou využít masérská studia, objednávky předem na webových stránkách hotelu.

Parkování je možné přímo na zabezpečeném hotelovém parkovišti za 100,- Kč/noc či na vyhrazených stáních u hotelu. Cena: Po-Pá, 9:00-18:00, 20,- Kč/h. Mimo tuto dobu je parkování zdarma.

Parkování v garážích u Hanáckého pluku, cca 400m od hotelu. Cena 20,- Kč/h nebo 250,- Kč/den.

Při objednávání využívejte výhradně e-mail: hotel@arigone.cz nebo tel. číslo: 585 232 351 a zadávejte heslo "Právnická fakulta UP".

Hotel Palác

www.hotelpalac.cz

mapa

Rezervace pro účastníky konference

7x jednolůžkový pokoj a 11x dvoulůžkový pokoj s oddělenými lůžky v termínu od 24. 5. do 25. 5. 2018

Ceník

Jednolůžkový pokoj: 1 250,- Kč (1 noc včetně snídaně po slevě pro UP)
Dvoulůžkový pokoj: 1 430,- Kč (1 noc včetně snídaně po slevě pro UP)
Všechny pokoje jsou vybaveny sprchovým koutem, WC, satelitní televizí, telefonem a internetem.
Hoteloví hosté mohou využít solárium, prádelnu či hotelovou kavárnu Café Palác v přízemí budovy.

Parkovné: na městském parkovišti, cena: Po-Pá, 9:00-18:00, 20 Kč/h. Mimo tuto dobu je parkování zdarma.

Při objednávání zadávejte heslo "Právnická fakulta UP".

ibis Olomouc Centre

www.ibis-olomouc-centre.cz

mapa

Rezervace pro účastníky konference

10 pokojů v termínu od 24. 5. do 25. 5. 2018

Ceník

Jednolůžkový pokoj: 1 400,- Kč (1 noc včetně snídaně)
Dvoulůžkový pokoj: 1 600,- Kč (1 noc včetně snídaně)
Všechny pokoje jsou vybaveny plochými TV, telefonem, klimatizací a WiFi internetem zdarma.

Parkování je pro hosty hotelu zahrnuto v ceně ubytování.

Při objednávání zadávejte heslo "Právnická fakulta UP".

Kolej Generála Svobody

skm.upol.cz/ubytovani/hotel/

mapa

Ubytování v hotelových pokojích vysokoškolských kolejí v těsné blízkosti Právnické fakulty UP.

V nabídce jsou pro účastníky konference k dispozici dvoulůžkové i jednolůžkové pokoje.

Ceník

Jednolůžkový pokoj: 590 Kč/noc
Dvoulůžkový pokoj: 400 Kč/osoba/noc

Rezervaci provádějte na hotel@upol.cz nebo na tel. čísle 585 638 016 nebo 777 000 202, nezapomeňte uvést, že jste účastníky konference Olomoucké právnické dny a tedy hosté Univerzity Palackého, aby vám mohla být zaúčtována nižší cena (uvedená výše).

Fotogalerie

Kontakt

doc. JUDr. Blanka Vítová, LL. M., Ph.D.
proděkanka pro vědu a výzkum, vedoucí organizačního týmu

Mgr. Zuzana Řezníčková, Ph.D.
referentka vědy a výzkumu
zuzana.reznickova@upol.cz, +420 585 637 683

Information (ENG)

Information in English