Výzkum a publikace

V této sekci můžete nalézt přehled vybraných publikací členů našeho týmů, ale také informace o našich aktuálních, či minulých výzkumných projektech.

Vybrané publikace

Grochová, M. Czech Constitutional Traditions and Selected Fundamental Rights. In Common Constitutional Traditions in Europe. Europen Law Institute, forthcoming in 2021.

 

Grochová, M. Jak se v Parlamentu mluví o ženách v souvislosti s asistovanou reprodukcí [What is being said in Parliament about women in the context of assisted reproduction]. In Šimáčková, K.; Havelková, B.; Špondrová, P. (eds.) Mužské právo? Prague: Wolters Kluwer. 2020.

 

Madleňáková, L. Model lessons from around the world - Czech Republic. In Street law and Public Legal Education. Cape Town: Juta and Company Ltd. 2019

Kopečný, Z.; Pouperová, O. Trestné činy tiskové [Press crimes]. In Schelle, K.; Tauchen, J. (eds.). Encyklopedie českých právních dějin, XVIII. svazek Ta – Ty. Plzeň: Aleš Čěněk. 2019.

Škurek M., Přidalová E., Tozzi Di Angelo K. English for Administrative Law. 2019. Tomoszek, M. Profesní etika v právnickém vzdělávání. In Sobek T. (ed.) Právní etika. Praha: Leges. 2019.

Tomoszková, V. Europeanization of the Czech Environmental Law and Policy: In the Claws of New Conditionality? Czech Environmental Law Review. 2019.

 

Tomoszek, M.; Tomoszková, V. A New Dawn in the Czech Clinical Movement. In ALEMANNO, A.; KHADAR, L. (eds.) Reinventing Legal Education: How Clinical Education Is Reforming the Teaching and Practice of Law in Europe. Cambridge: Cambridge University Press. 2018.

Tomoszek, M. Legal clinics and social justice in post-communist countries. In MCKEOWN, P.; ASHFORD, C. (eds.) Social Justice and Legal Education. Newcastle: Cambridge Scholars Publishing. 2018.

Tomoszek, M. Reflections on New Trends in Clinical Legal Education in Continental Europe. In THOMAS, L.; VAUGHAN, S.; MALKANI, B.; LYNCH T. (eds.) Reimagining Clinical Legal Education. Oxford: Hart Publishing. 2018.

Madleňáková, L. Náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti – dvoukolejnost právní úpravy v o. z. a zák. práce [Compensation for loss of earnings after termination of incapacity for work – double-track of legal regulation in the civil code and labour code]. Bulletin advokacie. 1-2/2018.

Grochová, M. Report on the Czech Republic. Co-authors: Selucká, M. and Komendová J. In Mercat-Bruns, M.; Oppenheimer, D. B. and Sartorius, C. (eds.). Comparative Perspectives on the Enforcement and Effectiveness of Anti-Discrimination Law. Challenges and Innovative Tools. Switzerland: Springer International Publishing AG. 2018.

Grochová, M. Přístup k rodičovství v judikatuře Evropského soudu pro lidská práva [Access to parenthood in the case-law of the European Court of Human Rights]. Jurisprudence, 3/2018.

Grochová, M. Právní uznání homosexuálních a heterosexuálních vztahů: nikdy nekončící příběh před Evropským soudem pro lidská práva [Legal recognition of homosexual and heterosexual relationships: the never-ending story before the European Court of Human Rights]. Právní rozhledy, 7/2018.

 

Kopečný, Z.; Jelínek, J. Mezinárodní závazky České republiky k zavedení trestní odpovědnosti právnických osob [International obligation of the Czech Republic to introduce criminal liability of legal entities]. Acta Universitatis Carolinae. Iuridica. 2/2017.

Grochová, M. Omezení přístupu k právnímu rodičovství z důvodu uzavření registrovaného partnerství [Limitation of access to legal parenthood due to registered partnership]. Právní rozhledy, 1/2017.

Moliterno, JE.; Paton, PD.; Kopa, M.; Tomoszek, M.; Dohnal V. Globální problémy profesní etiky právníků [Global Issues in Legal Ethics]. Praha: Wolters Kluwer. 2017.

Madleňáková, L. Reflexe povinného očkování v Evropě [Reflexion on Mandatory Vaccination in Europe]. Acta Iuridica Olomucensia. 1/2017.

 

Madleňáková, L. Tvrzený účastník – poškozený v řízení o správním deliktu s bližším zaměřením na řízení o přestupku [The claimed proceeding party - injured person in proceeding of administrative offence]. Správní právo. 7/2016.

 

Kopečný, Z. Protiteroristická politika EU - role Eurojustu a Eruopolu v boji proti terorismu [The EU counter-terrorism policy – the role of the Eurojust and the Europol in the fight against terrorism]. In Jelínek, J.; Ivor, J. et al. Trestní právo Evropské unie a jeho vliv na právní řád České republiky a Slovenské republiky. Praha: Leges. 2015.

Tomoszková, V. Implementation of the EU Directive on Environmental Impact Assessment in the Czech Republic: How Long Can the Wolf Be Tricked? Washington and Lee Journal of Energy, Climate, and the Environment. 2015.

Škurek M. Evropské správní právo trestní a postihování přestupků v ČR. In Vačok J. (Eds.) 2015.

 

Tomoszková, V. et al. Implementation and Enforcement of EU Environmental Law in the Visegrad Countries. Olomouc, Palacký University. 2014.

Madleňáková, L. Církve a náboženské společnosti: správněprávní aspekty jejich vzniku a činnosti [Churches and religious societies: administrative aspects of their formation and activities]. Praha: Leges. 2014.

Tomoszek, M. The Growth of Legal Clinics in Europe – Faith and Hope, or Evidence and Hard Work? International Journal of Clinical Legal Education. 2014.

 

Tomoszková, V. Excluding Institutions Acting in Legislative Capacity from the Scope of the Directive 2003/4/EC. International and Comparative Law Review. 2013.

Škurek M. Sociálně-právní propedeutika. 2013.

Tomoszek, M. (ed.) Complex Law Teaching: Knowledge, Skills and Values. Olomouc: Univerzita Palackého. 2013.

 

Tomoszek, M.; Kopa, M.; Adameová, Z. Moot court ve výuce práva. Metodická příručka pro studenty i pedagogy [Moot Court in Legal Education. Methodical Guide for Students and Teachers]. Olomouc: Univerzita Palackého. 2012.

Výzkumné projekty

Prozatím neuvedeno.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)