JUDr. Olga Rosenkranzová, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585 63 7611, 608 910 968

Katedra teorie práva a právních dějin

Právnická fakulta

tř. 17. listopadu 8 (budova B)

2.26

odborný asistent

lidská práva, právní metodologie, teorie práva, právní filozofie

ČLÁNEK
Rosenkranzová O. Věk práv? Lidské povinnosti ve světle Kantovy filozofie. Právník - Teoretický časopis pro otázky státu a práva. 2021.
Rosenkranzová O. 15th Annual Conference of the International Society for Neoplatonic Studies. Bulletin Evropské společnosti pro právní dějiny. 2017.
Horák O., Rosenkranzová O. Česko-rakouská civilistika a dědické právo. Ad Notam. 2016.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Rosenkranzová O. Interpretace lidských práv veřejným ochráncem práv. In Červínek Z. (Eds.) Lidská práva v soudní praxi. Sborník z konference Olomoucké právnické dny pořádané Právnickou fakultou UP v Olomouci ve dnech 24. - 25. května 2018. 2018.
Rosenkranzová O. Dosáhneme rovnosti? Antidiskriminační právo jako způsob regulace společenských vztahů. In . (Eds.) Dny práva 2015 – Days of Law 205. Část III. Rovnost v právu. 2016.
Rosenkranzová O. Světonázor jako důvod nerovného zacházení. In Polák P. (Eds.) Sborník za semináře. Rovnost a zákaz diskriminace v činnosti veřejného ochránce práv. 2016.
KNIHA - CELEK
Horák O., Černoch R., Dostalík P., Rosenkranzová O. Absolutní majetková práva z historicko-srovnávací perspektivy. Vybrané otázky. In Horák O. (Eds.) 2021.
Horák O., Dostalík P., Salák P., Fiedlerová N., Černoch R., Rosenkranzová O., Šmídová Malárová L., Vlček K. Absolutní majetková práva z historicko-srovnávací perspektivy: vybrané otázky. In Horák O. (Eds.) 2017.
Rosenkranzová O., Melzer F., Osina P., Horák O., Hlouch L., Hapla M. Praktikum z právní metodologie. In Rosenkranzová O., Kühn Z., Šabatová A. (Eds.) 2017.
KAPITOLA V KNIZE
Rosenkranzová O. Etika lidské důstojnosti. Právní etika. 2019.
SBORNÍK - CELEK
Tóthová M., Broz J., Svák J., Balog B., Rosenkranzová O., Červínek Z., Hrabovský L., Strážnická A., Hrebičková A., Paľko D., Fridrich B., Karola P. Lidská práva v soudní praxi. In Červínek Z. (Eds.) 2018.
RECENZE
Rosenkranzová O. Martha C. Nussbaumová: Ne pro zisk. Proč demokracie potřebuje humanitní vědy. Bulletin Evropské společnosti pro právní dějiny. 2019.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)