Rigorózní řízení

Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci realizuje rigorózní řízení, jehož absolvování je podmínkou pro získání titulu JUDr., v oborech Právní dějiny, Teorie práva, Ústavní právo, Trestní právo, Správní právo, Finanční právo, Právo sociálního zabezpečení, Právo životního prostředí, Občanské právo, Obchodní právo, Pracovní právo, Evropské právo, Mezinárodní právo soukromé, Mezinárodní právo veřejné.

Rigorózní řízení - podrobnější informace

Rigorózní řízení - přihláška 2017/2018

Rigorózní řízení - přihláška 2018/2019

Předpisy

Řád rigorózního řízení UP v Olomouci (B1-17/4-HN-ÚZ01) účinnost: 10. dubna 2018

Novela č. 1 Řádu rigorózního řízení UP v Olomouci (B1-17/4-HN-N01) účinnost: 10. dubna 2018

Směrnice děkanky S 4/2013, kterou se stanoví bližší podmínky rigorózního řízení na PF UP
(k provedení Řádu rigorózního řízení UP)

Směrnice děkanky S 2/2010, o kvalifikačních pracích

Kontakty

Příslušný proděkan: proděkanka pro doktorské studium a rigorózní řízení doc. JUDr. Olga Pouperová, Ph.D. (po dobu mateřské dovolené ve věcech rigorózního řízení zastupuje proděkan JUDr. Maxim Tomoszek, Ph.D.)

Kontaktní osoba pro dotazy ohledně rigorózního řízení:
Bc. Alice Tandlerová
referentka studijního oddělení
alice.tandlerova@upol.cz
585 63 7688