Rigorózní řízení

Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci realizuje rigorózní řízení, jehož absolvování je podmínkou pro získání titulu JUDr., v oborech:

 • Právní dějiny
 • Teorie práva
 • Ústavní právo
 • Trestní právo
 • Správní právo
 • Finanční právo
  — Rigorózní práce přijímáme na hlavní témata z oboru finanční právo, tzn. problematiku obecné, fiskální a nefiskální části. Oblast veřejných zakázek pro účely rigorózního řízeni nelze považovat za čistě finančně právní. Děkujeme za pochopení.
 • Právo sociálního zabezpečení
 • Právo životního prostředí
 • Občanské právo
 • Obchodní právo
 • Pracovní právo
 • Evropské právo
 • Mezinárodní právo soukromé
 • Mezinárodní právo veřejné

 

Rigorózní řízení - podrobnější informace

Rigorózní řízení - přihláška 2021/2022

 

Předpisy

Řád rigorózního řízení UP v Olomouci (B1-17/4-HN-ÚZ01) účinnost: 10. dubna 2018

Novela č. 1 Řádu rigorózního řízení UP v Olomouci (B1-17/4-HN-N01) účinnost: 10. dubna 2018

Směrnice děkanky S 4/2013, kterou se stanoví bližší podmínky rigorózního řízení na PF UP
(k provedení Řádu rigorózního řízení UP)

PF-B-18/10 — Vnitřní norma PF UP o náležitostech kvalifikačních prací na PF UP, účinnost: 30. dubna 2018

Kontakty

Příslušný proděkan: doc. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. proděkan pro doktorské studium, kvalifikační řízení a finance

Kontaktní osoba pro dotazy ohledně rigorózního řízení:
Bc. Alice Tandlerová
referentka studijního oddělení
alice.tandlerova@upol.cz
585 63 7688