Celoživotní vzdělávání

Právnická fakulta nabízí placené programy Právo a právní věda v celoživotním vzdělávání a Právo ve veřejné správě v celoživotním vzdělávání určené primárně zájemcům o řádné studiu. Dále v rámci celoživotního vzdělávání připravuje aktuální kurzy a semináře.

Program Právo a právní věda v celoživotním vzdělávání – prezenční forma
Program  je  určen  nepřijatým zájemcům o řádné studium a těm, kteří se přijímacího řízení nezúčastnili. Účastníci jsou rozptýleni do seminárních skupin řádných studentů, se kterými se účastní přednášek a seminářů. Obsah programu je shodný se studijním plánem 1. ročníku studia v magisterském programu Právo a právní věda, totožný je také obsah vzdělávání a podmínky zakončení předmětů. 

Cena programu: 29.000 Kč/semestr
Přihlášky do programu: 20. červen – 31. srpen 2024
Zápis do programu: září 2024

Podrobnosti v informačním letáku

Program Právo ve veřejné správě v celoživotním vzdělávání – prezenční forma
Program  je  určen  nepřijatým zájemcům o řádné studium a těm, kteří se přijímacího řízení nezúčastnili. Účastníci jsou rozptýleni do seminárních skupin řádných studentů, se kterými se účastní přednášek a seminářů. Obsah programu je shodný se studijním plánem 1. ročníku studia v bakalářském programu Právo ve veřejné správě, totožný je také obsah vzdělávání a podmínky zakončení předmětů. 

Cena programu: 22.000 Kč/semestr
Přihlášky do programu: 20. červen – 31. srpen 2024
Zápis do programu: září 2024

Podrobnosti v informačním letáku

Přihlášení do Unifor

Předpisy

Vnitřní norma PF UP PF-B-22/03 Vnitřní norma děkana Právnické fakulty UP k provedení Řádu celoživotního vzdělávání Univerzity Palackého v Olomouci a o realizaci programů celoživotního vzdělávání.

Řád celoživotního vzdělávání Univerzity Palackého v Olomouci (I. úplné znění ze dne 11.4.2017)

Bc. Alice Tandlerová
Organizace a zajištění studijního oboru Právo v CŽV
585 637 688
alice.tandlerova@upol.cz

Kurzy a semináře pro odbornou veřejnost

Další webináře a semináře určené pro veřejnost bude Právnická fakulta UP opět pořádat od září 2024, témata budou postupně doplňována.

 


Webináře realizované v roce 2024:

 • Kurz prohlubování mediačních dovedností (on-line)
 • Novela stavebního zákona – webinář (on-line)
 • Kurz k opakování na obecnou část vstupní zkoušky pro znalce (VII. běh)
 • Právní ochrana duševního vlastnictví (prezenčně)
 • Rizika neúčinných právních jednání z pohledu insolvenčního práva
 • Pracovní doba a další pracovní podmínky pedagogických pracovníků
 • Dohody o provedení práce ve světle konsolidačního balíčku od 1.7. 2024

Webináře realizované v roce 2023:

 • Kurz k opakování na obecnou část vstupní zkoušky pro znalce (V. , VI. běh)
 • Právní ochrana duševního vlastnictví (prezenčně)
 • Prohlubování mediačních dovedností (25 hod – prezenčně)
 • Věcná novela nového stavebního zákona
 • Rodinné právo v aktuální judikatuře obecných soudů a Ústavního soudu
 • Novelizace zákoníku práce
 • Služebnosti v judikatuře Nejvyššího soudu
 • Výcvik v mediaci
 • Novela zákoníku práce
 • Společné jmění manželů v judikatuře Nejvyššího soudu
 • Věcná novela nového stavebního zákona

Studijní materiály ke stažení:

 • Právní ochrana duševního vlastnictví – Prezentace I. (Vymahatelnost práv)
 • Právní ochrana duševního vlastnictví – Prezentace II. (Výkon práv duševního vlastnictví)

Kontakt:

Mgr. Michaela Šrámková
organizace a zajištění vzdělávacích kurzů/seminářů pro veřejnost
585 637 507
michaela.sramkova@upol.cz

Pro školy

Fakultní školy

Právnická fakulta UP v Olomouci od roku 2017 úzce spolupracuje s vybranými středními školami, se kterými uzavřela smlouvu o spolupráci. Na jejím základě je školám přiznáno právo používat označení "Fakultní škola Právnické fakulty PF UP". 

Spolupráce se rozvíjí zejména v těchto oblastech:

 • Podpora zájmu studentů středních škol o právo — popularizační akce organizované fakultou s cílem rozšiřovat právního povědomí středoškoláků, a to akcemi přímo na PF UP (např. přednášky, konference, workshopy), nebo realizovanými na střední škole (např. výukové bloky).
 • Vyhledávání a práce s talentovanými studenty — například soutěž Mezinárodní středoškolský Moot court. www.streetlawmoot.cz
 • Společné grantové projekty — spolupráce při vyhledávání, přípravě a realizaci vhodných grantových projektů týkajících se oblastí společného zájmu.
 • Podpora dalšího vzdělávání středoškolských učitelů — nabídka odborných konzultací v oblasti práva, pořádání seminářů pro učitele základů společenských věd.

Seznam fakultních škol

Gymnázium Hranice od května 2022 gymnaziumhranice.cz
Gymnázium Havířov-Podlesí od ledna 2022 www.gsh.cz
Jazykové a humanitní gymnázium PRIGO (Ostrava, Mariánské Hory) od listopadu 2020 www.jahu-prigo.cz
Gymnázium Šternberk od září 2019 gymst.edupage.org
Gymnázium Olomouc — Čajkovského od února 2018 www.gcajkol.cz
Gymnázium Olomouc — Hejčín od února 2018 www.gytool.cz
Slezské gymnázium v Opavě od června 2017 www.slezgymopava.cz

Koordinátor za PF UP

Daniel Pospíšil
daniel.pospisil@upol.cz
585 63 7507

 

Soutěže

Právnická fakulta připravuje pro studenty středních škol soutěže zaměřené na právo, argumentaci, osobnostní rozvoj.

Mezinárodní středoškolský Moot Court

Mezinárodní středokolský Moot Court je soutěž pro studenty středních škol, která jim dává jedinečnou šanci zažít, jaké je být právním zástupcem. Středoškoláci soutěží v týmech skládajících se z 1-3 členů. Každému z nich radí student naší fakulty.

Podrobnosti najdete ZDE

Právník ze střední

Právnická fakulta Univerzity Palackého vyhlašuje soutěž pro studenty středních škol s názvem Právník ze střední. Soutěž je založena na řešení konkrétní právní situace s nutností právní argumentace. Soutěžící nebo soutěžní týmy obdrží zpětnou vazbu na písemný i mluvený projev. Vítězové obdrží hodnotné ceny.

Podrobnosti najdete ZDE

Popularizační aktivity

Naše fakulta se pravidelně zapojuje do popularizačních akcí Univerzity Palackého.

Univerzita třetího věku

Univerzity třetího věku jsou specifickou součástí celoživotního vzdělávání. Jejich základní charakteristikou je, že poskytují občanům nad 50 let vzdělávání na nejvyšší možné, tedy vysokoškolské úrovni, čímž se liší od jiných forem osvětových a vzdělávacích činností, byť také orientovaných na tuto populaci. Vzdělávání na univerzitě třetího věku má výlučně charakter osobnostního rozvoje, nikoliv profesní přípravy a nezakládá tak nárok na vysokoškolský titul. Právnická fakulta zahájila poprvé výuku v rámci univerzity třetího věku v září 2015. Svůj program nazvala Ochrana jednotlivce a jeho práv.

Veškeré podrobnosti najdete na portále Univerzity třetího věku na UP

Kontakt za PF UP

Michaela Šrámková
michaela.sramkova@upol.cz
585 637 507

Dětská univerzita

Dětem (8-12 let) přinášíme jedinečnou možnost vyzkoušet si s předstihem studium na vysoké škole. Díky prvotřídním přednáškám odborníků z Univerzity Palackého získají mimořádný rozhled v pestrých vědních oborech. A odměnou jim budou nejenom nabyté vědomosti, ale i krásný diplom o absolvování.

Veškeré podrobnosti najdete na www.pevnostpoznani.cz

Podpořte svou fakultu

Protože státní dotace jsou omezené, bude i právnická fakulta vděčná za jakýkoli dar, který pomůže zkvalitnit její činnost, výuku nebo zpříjemnit její prostředí.

S právnickou fakultou můžete uzavřít jednoduchou darovací smlouvu. Jestliže ve smlouvě zmíníte účel použití daru, fakulta se touto smlouvou zavazuje, že dar bude použit na věc, která je předmětem smlouvy. Nyní můžete přispívat například na vybavení nebo činnost nové fakultní knihovny, která se právě staví.

Věnovat lze i věcné dary, je však nutné se předem dohodnout na konkrétním předmětu a účelu, který bude tento dar plnit.

Co získáte:

 • darovací smlouvu - potvrzení o daru (uplatnit si snížení daňového základu při poskytnutí darů mohou jak fyzické, tak právnické osoby)
 • pravidelné informace o dění na PF UP (pozvánky na společenské akce, přednášky pro veřejnost, zpravodaj PF UP...)
 • možnost podílet se na rozvoji fakulty

Pokud se rozhodnete jakkoli podpořit činnost právnické fakulty, kontaktujte, prosím, Oddělení komunikace a vnějších vztahů PF UP. Darovací smlouva vám bude zaslána e-mailem.

Oddělení komunikace a vnějších vztahů PF UP
komunikace.pf@upol.cz
585 63 7507

Pronájmy

Právnická fakulta disponuje moderními prostory, které lze využívat při pořádání vědeckých konferencí nebo slavnostních shromáždění. K pronájmu nabízí i kapacitně menší sály a místnosti, které jsou vhodné pro pořádání workshopů a školení. V případě zájmu o pronájem, nás neváhejte kontaktovat:

Renáta Grézlová
renata.grezlova@upol.cz
585 63 7509

Aula

(budova B)

kapacita: 320 míst k sezení

vybavení: klimatizace, Wi-Fi, audiovizuální technika, plátno, dataprojektor


Malý sál 1

(budova B)

kapacita: 120 míst k sezení

vybavení: klimatizace, Wi-Fi, mikrofon, plátno, dataprojektor


Malý sál 2

(budova B)

kapacita: 120 míst k sezení

vybavení: klimatizace, Wi-Fi, mikrofon, plátno, dataprojektor


Rotunda

(budova A)

kapacita: 75 míst k sezení

vybavení: Wi-Fi, mikrofon, plátno, dataprojektor


Zasedací místnost

(budova A)

Tato místnost je nyní MIMO PROVOZ


Vedle těchto místností lze pronajmout i jednotlivé učebny v přízemí budovy A (učebna U3, U4 a U5). Každá má kapacitu 39 míst k sezení (samostatné stolky se sklopnou deskou na psaní) a je vybavena standardní výukovou technikou.

Pro média

Oddělení komunikace, vnějších vztahů a konferenční podpory

Mgr. Eva Hrudníková
 eva.hrudnikova@upol.cz
585 637 507

Tiskové zprávy

Právnická fakulta slavnostně odhalí Památník dr. Milady Horákové
(22. 6. 2023) www.zurnal.upol.czpdf

Vlajku z bojové linie dostala právnická fakulta jako poděkování za pomoc Ukrajině
(26. 5. 2023) www.zurnal.upol.czpdf

Američtí experti přivezou do Olomouce zkušenosti z potírání zahraničních hrozeb na univerzitách
(16. 1. 2023) www.zurnal.upol.cz, pdf

Vladimír Dzuro: zatýkal válečné zločince, teď přijíždí na právnickou fakultu
(30. 11. 2021) www.zurnal.upol.cz, pdf

Zimní škola bude online a rozkročena mezi dvěma odbornými programy
(25.1.2021) www.zurnal.upol.czpdf

Právnická fakulta UP bude v zimním semestru učit bezkontaktně 
(4. 9. 2020) www.zurnal.upol.cz, pdf

CLOSER. Výjimečný projekt právníků, který propojí Olomouc a Sarajevo
(7. 7. 2020) www.zurnal.upol.cz, pdf

Knihovna olomoucké právnické fakulty ponese jméno Milady Horákové, univerzita připravuje k výročí videoprojekci
(25. 6. 2020) www.pf.upol.cz, pdf

Právnická fakulta získala Cenu Bezpečnostní rady státu
(9. 6. 2020) www.zurnal.upol.cz, pdf

Přijďte se bavit právem. Olomouc zažije svou první Noc práva
(25. 2. 2020) www.zurnal.upol.cz, pdf

Senátoři zvolili novým děkanem právnické fakulty Václava Stehlíka
(14. 10. 2019) www.zurnal.upol.cz, pdf

Právnická fakulta a armáda posilují spolupráci, otevírají společné centrum
(13. 6. 2019) www.zurnal.upol.cz, pdf

Knižní rarita. Tým z olomoucké právnické fakulty vydal kompletní Digesta
(26. 6 . 2018) www.zurnal.upol.cz, pdf

Jak na daně, radí unikátní kurz vytvořený ve spolupráci s právnickou fakultou (21. 3 . 2018) www.zurnal.upol.cz

Právnická fakulta nově nabízí LL.M. kurzy se špičkovými lektory (18. 7. 2017) www.zurnal.upol.cz

Slezské gymnázium je první fakultní školou právnické fakulty (16. 6. 2017) www.zurnal.upol.cz

Výjimečná konference otevře diskuzi o aktuálních problémech Evropské unie (28. 4. 2017) www.zurnal.upol.cz

Právnická fakulta bude hostit špičkové odborníky i populárního novináře (15. 3. 2017) www.zurnal.upol.cz

Americký velvyslanec Schapiro debatoval se studenty práv (3. 11. 2016) www.zurnal.upol.cz

Konec čekání. Začněte s právnickým online kurzem, kdy sami chcete (18. 7. 2016) archiv.zurnal.upol.cz

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)