Knihovna právnické fakulty ponese jméno Milady Horákové, univerzita připravuje k výročí videoprojekci

Proces se skupinou Milady Horákové byl největší a nejvýznamnější vykonstruovaný politický monstrproces v komunistickém Československu. Repro: Vojtěch Duda
Čtvrtek 25. červen 2020, 11:00 – Text: Eva Hrudníková, Ondřej Martínek

Právnická fakulta pojmenuje svou nově postavenou knihovnu po české právničce, političce, bojovnici za práva žen a oběti justiční vraždy během komunistických politických procesů Miladě Horákové. Souhlas k tomu získala od Jany Kánské, dcery Milady Horákové. Mimo to si Univerzita Palackého připomene smutné výročí speciální videoprojekcí na budovu právnické fakulty a světelnou instalací.

Posláním olomoucké právnické fakulty jakožto první porevoluční právnické fakulty v tehdejším Československu je podporovat hodnoty svobody, demokracie a občanské společnosti. „I proto jsme se rozhodli pojmenovat naši novou knihovnu po doktorce Miladě Horákové, symbolu protikomunistického odboje a odporu, skvělé právničce a silné osobnosti. Věříme, že tak přispějeme k důstojnému uctění její památky, šíření jejího odkazu a naši posluchači si uvědomí hlubší smysl studia práv,“ vysvětlila Blanka Vítová, proděkanka pro organizaci a rozvoj, která je společně s proděkanem Martinem Faixem pověřena dohledem nad stavbou knihovny.

Jednání s Janou Kánskou zprostředkoval Klub doktorky Milady Horákové a od počátku probíhala hladce. „Nápad právnické fakulty považuji za velmi hezký. Je to dobrý způsob, jak uctít matčinu památku. Ode mne máte zelenou. Děkuji vám za tento počin,“ reagovala před časem na žádost právnické fakulty Jana Kánská, která žije v USA. Všechny formality poté fakulta řešila se zástupci Klubu doktorky Milady Horákové.

Datum podpisu Memoranda o spolupráci bylo záměrně směřováno na konec letošního června, 27. června totiž uplyne 70 let od justiční vraždy této demokratické političky. Předmětem memoranda je jednak užití oficiálního názvu Knihovna Milady Horákové, respektive Milada Horáková Library, jednak oprávnění užívat jméno doktorky Horákové například v souvislosti s vybranými studentskými soutěžemi, workshopy či vědeckými konferencemi. Strany memoranda se navíc dohodly, že prostory knihovny bude zdobit taktéž umělecké dílo vytvořené za účelem uctění památky Milady Horákové. „Oslovili jsme umělecké vysoké školy, které v rámci výuky vypíší soutěž pro své studenty. Vítězný návrh pak budeme realizovat,“ doplnila Blanka Vítová.

Knihovna, jejíž součástí je i studovna, tvoří jádro nového centrálního křídla budovy B právnické fakulty. Fakulta se do dostavby pustila díky dotaci z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, který je financován z fondů EU. Přislíbenu má podporu až do výše 41,2 milionu korun. Hrubá stavba trvala rok a čtvrt. Prostory se nyní budou postupně vybavovat. Fakulta počítá s otevřením knihovny v posledním čtvrtletí letošního roku.

Prostory tohoto typu právnické fakultě dlouhodobě chyběly. „Studenti konečně získají moderní a komfortní zázemí. Rádi bychom se tak vyrovnali standardu zahraničních univerzit. Rozhodli jsme se nakoupit i větší množství nových publikací. Nové bude i řazení knih po oborech,“ uvedla Vítová. Podle ní bude navíc možné využít knihovnu se studovnou k pořádání odborně-společenských akcí. V části knihovny je i velká reprezentativní místnost, kde se bude scházet vědecká rada, kolegium děkana nebo senát.

Dostavba byla od počátku plánována v souladu s moderními trendy. Samozřejmostí je klimatizace a nechybí v ní například květinová zelená stěna. Součástí bude také zastíněná terasa s okrasnými květinami a bylinkami.

Nejen osobnost doktorky Horákové, ale i osudy dalších odsouzených v největším vykonstruovaném monstrprocesu padesátých let si UP připomene v sobotu a v dalších dvou dnech videoprojekcí na budovu děkanátu právnické fakulty, bývalého sídla Okresního výboru KSČ na třídě 17. listopadu. „Ve zhruba patnáctiminutové smyčce si připomeneme nejen osobnost této význačné demokratické političky, ale také dalších dvanácti lidí nespravedlivě odsouzených v procesu s takzvanou skupinou Milady Horákové,“ dodal rektor UP Jaroslav Miller. Projekce začne vždy ve 21 hodin a bude trvat hodinu. Za okny druhé budovy právnické fakulty pak bude celou noc symbolicky svítit třináct lamp za každého odsouzeného.

Milada Horáková byla zatčena 27. září 1949 a postavena do čela politického procesu, v němž byla 8. června 1950 odsouzena se třemi dalšími obviněnými za údajnou velezradu a špionáž k trestu smrti. Popravena byla 27. června 1950. Den popravy Milady Horákové se stal Dnem památky obětí komunistického režimu. Po Miladě Horákové je v Olomouci již pojmenována ulice a základní škola.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)