Zahraniční vztahy

Pro právnickou fakultu je spolupráce se zahraničními univerzitami a odbornými institucemi prioritou.

Právnická fakulta je zapojena do programu Erasmus+. Postupně si vytvořila kvalitní síť partnerských univerzit, kam vysílá vybrané studenty na studijní i pracovní pobyty a přijímá jejich posluchače ke studiu v Olomouci. Fakulta v současné době spolupracuje se 49 zahraničními školami či fakultami.

Program Erasmus+ nyní tvoří přibližně 80% agendy zahraničního oddělení, zbytek připadá na ostatní výměnné programy, jako je Aktion, Freemover a individuální výjezdy posluchačů.

V posledních třech letech registruje zahraniční oddělení zvýšený zájem o propojení studia s praxí. Výrazně se tak zvýšil počet vysokoškoláků, které fakulta vyslala na praktické stáže. Své posluchače vyjíždějící do zahraničí navíc výrazně podporuje, a to nejrůznějšími způsoby včetně stipendií.

Zahraniční vysokoškoláci mohou na olomouckou právnickou fakultu přijíždět nejen v rámci výměnných programů, ale i klasicky studovat. Fakulta nabízí dva akreditované studijní programy v anglickém jazyce - doktorský program Theoretical Legal Sciences, obor European and International Law a dvouletý magisterský programu International and European Law. Zahraničním studentům jsou pak určeny speciální webové stránky v anglickém jazyce - studylaw.upol.cz

Partnerské instituce

Právnická fakulta
Univerzita Palackého v Olomouci
tř. 17. listopadu 8
779 00 Olomouc

Proděkan pro zahraniční záležitosti PF UP

JUDr. Martin Faix, Ph.D., MJI
martin.faix@upol.cz
+420 585 637 684

Referentky zahraničního oddělení

Radana Kuncová
radana.kuncova@upol.cz
+420 585 637 675

Mgr. Tetiana Arkhangelska, PhD.
tetiana.arkhangelska@upol.cz
+420 585 637 514

Úřední hodiny:

Pondělí 8:30 11:00
Úterý    
Středa 8:30 11:00
Čtvrtek 8:30 11:00
Pátek