Úřední deska

Oznámení

11. 10. 2022

Ve dnech 4. až 10. října 2022 proběhly na právnické fakultě doplňovací volby studentského zástupce do Akademického senátu UP. Zástupci akademické obce fakulty zvolili 359 platnými hlasy (volební účast 19,14 %) Kateřinu Kaprálovou,...


Vyhlášení výzvy pro projekty vnitřní grantové soutěže na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci pro rok 2023 najdete ZDE ; verze ENG

Vyhlášení výsledků VGS PF UP 2023 ZDE

Statut vnitřní grantové soutěže na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci najdete ZDE ; verze ENG

Výběrová řízení a nabídky zaměstnání

Akreditované studijní programy

Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci je držitelkou platných akreditací MŠMT ČR na všechny realizované studijní programy:

 • Doktorský studijní program Teoretické právní vědy, studijní obory: Evropské a mezinárodní právo, Občanské právo, Ústavní právo, Správní právo, Trestní právo, European and International Law
  • prezenční a kombinovaná forma studia, standardní doba studia: 3 roky
  • do 31. srpna 2019 (na dostudování do 31. prosince 2024)
 • Doktorský studijní program Teoretické právní vědy, specializace: Soukromé právo, Ústavní právo, Správní právo, Trestní právo, Evropské a mezinárodní právo, Právní dějiny a římské právo
  • prezenční a kombinovaná forma studia, standardní doba studia: 4 roky
  • do 8. srpna 2028
 • Doktorský studijní program Právní dějiny a římské právo
  • prezenční a kombinovaná forma studia, standardní doba studia: 4 roky
  • do 23. listopadu 2032
 • Doktorský studijní program International and European Law
  • prezenční forma studia, standardní doba studia: 3 roky
  • výuka probíhá v anglickém jazyce
  • do 8. srpna 2028
 • Magisterský studijní program Právo a právní věda, studijní obor Právo
  • prezenční forma studia, standardní doba studia: 5 let
  • včetně rigorózního řízení (JUDr.)
  • do 31. sprna 2019 (na dostudování do 31. prosince 2024)
 • Magisterský studijní program Právo a právní věda
  • prezenční forma studia, standardní doba studia: 5 let
  • včetně rigorózního řízení (JUDr.)
  • do 8. sprna 2028
 • Navazující magisterský program Politologie, studijní obor Evropská studia se zaměřením na evropské právo
  • prezenční forma studia, standardní doba studia: 2 roky
  • do 31. prosince 2022 (na dostudování do 31. prosince 2024)
 • Navazující magisterský program Evropské právo a politiky EU
  • prezenční forma studia, standardní doba studia: 2 roky
  • do 8. srpna 2028
 • Navazující magisterský program Specialisation in Law, studijní obor International and European Law
  • prezenční forma studia, standardní doba studia: 2 roky
  • výuka probíhá v anglickém jazyce
  • do 31. prosince 2019 (na dostudování do 31. prosince 2024)
 • Navazující magisterský program International and European Law
  • prezenční forma studia, standardní doba studia: 2 roky
  • výuka probíhá v anglickém jazyce
  • do 8. srpna 2028
 • Bakalářský studijní program Právní specializace, studijní obor Právo ve veřejné správě
  • prezenční forma studia, standardní doba studia: 3 roky
  • do 31. prosince 2019 (na dostudování do 31. prosince 2024)
 • Bakalářský studijní program Právo ve veřejné správě
  • prezenční forma studia, standardní doba studia: 3 roky
  • do 8. srpna 2028

Studijní programy PF schválené v rámci institucionální akreditace UP

Akreditované studijní programy PF se studijními obory

Přílohy pod názvy: Akreditace PF_UP-2015.zip (Zaheslované přílohy)

Účinné vnitřní předpisy a normy

Vnitřní předpisy

Číslo normy Název Účinnost od
PF-A-19/02-N02 Novela č. 2 Vnitřního předpisu Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci k provedení Studijního a zkušebního řádu UP na PF UP a k úpravě některých dalších otázek souvisejících se studiem na PF UP 1.3.2022
PF-A-19/02-ÚZ02 Vnitřní předpis Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci k provedení Studijního a zkušebního řádu UP na PF UP a k úpravě některých dalších otázek souvisejících se studiem na PF UP – II. úplné znění 1.3.2022
PF-A-21/02 Statut Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci 31.12.2021
PF-A-17/01-N02 Novela č. 2 Volebního řádu Akademického senátu Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci 27.10.2021
PF-A-17/01-ÚZ02 Volební řád Akademického senátu Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci - II. úplné znění 27.10.2021
PF-A-17/02-N01 Vnitřní předpis, kterým se mění Jednací řád Akademického senátu Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci PF-A-17/02 1.6.2021
PF-A-17/02-ÚZ01 Jednací řád Akademického senátu Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci – I. úplné znění 1.6.2021
PF-A-21/01 Jednací řád Vědecké rady Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci 1.6.2021
PF-A-17/01-N01 Novela č. 1 Volebního řádu Akademického senátu Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci 12.10.2020
PF-A-19/02-N01 Novela č. 1 Vnitřního předpisu Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci k provedení Studijního a zkušebního řádu Univerzity Palackého v Olomouci na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci 16.9.2020

Disciplinární řád pro studenty - nebyl vydán, fakulta se řídí předpisem univerzitním

Vnitřní normy

Číslo normy Název Účinnost od
PF-B-21/06-N01 Novela č. 1 Vnitřní normy PF UP Náležitosti kvalifikačních prací na PF UP 23.3.2023
PF-B-21/06-ÚZ01 Náležitosti kvalifikačních prací na PF UP (1. úplné znění) 23.3.2023
PF-B-22/04 Podmínky poskytnutí a čerpání tvůrčího volna na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci 25.10.2022
PF-B-18/4-N03 Vnitřní norma, kterou se mění vnitřní norma Stanovení dalšího finančního ohodnocování technicko-hospodářských pracovníků PF UP 24.6.2022
PF-B-18/4-ÚZ03 Stanovení dalšího finančního ohodnocování technicko-hospodářských pracovníků PF UP – III. úplné znění 24.6.2022
PF-B-19/03-N03 Novela č. 3 vnitřní normy PF-B-19/3 Stanovení požadavků pro řádný výkon práce a odměňování zaměstnanců na PF UP – akademičtí pracovníci 24.6.2022
PF-B-19/3-ÚZ03 Stanovení požadavků pro řádný výkon práce a odměňování zaměstnanců na PF UP – akademičtí pracovníci – III. úplné znění 24.6.2022
PF-B-22/03 Vnitřní norma děkana PF UP k provedení Řádu celoživotního vzdělávání UP v Olomouci a o realizaci programů celoživotního vzdělávání 16.6.2022
PF-B-20/09-N01 Vnitřní norma, kterou se mění vnitřní norma PF-B-20/09 O tvůrčím výkonu akademických pracovníků PF UP 3.5.2022
PF-B-20/09-ÚZ01 O tvůrčím výkonu akademických pracovníků PF UP – I. úplné znění 3.5.2022
PF-B-22/02 Ochránce práv studentů Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci 26.4.2022
PF-B-22/1 Organizační řád Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci 4.1.2022
PF-B-18/7-N01 Novela č. 1 vnitřní normy O stipendiu J. L. Fischera na podporu studia v cizojazyčném doktorském studijním programu 21.12.2021
PF-B-18/7-ÚZ01 O stipendiu J. L. Fischera na podporu studia v cizojazyčném doktorském studijním programu – I. úplné znění 21.12.2021
PF-B-21/15 Pravidla užití Sociálního fondu na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci 20.12.2021
PF-B-19/03-N02 Novela č. 2 vnitřní normy PF-B-19/3 Stanovení požadavků pro řádný výkon práce a odměňování zaměstnanců na PF UP – akademičtí pracovníci 18.11.2021
PF-B-21/05-N01 Novela č. 1 vnitřní normy Provozní řád studovny Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci 16.11.2021
PF-B-21/05-ÚZ01 Provozní řád studovny Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci – I. úplné znění 16.11.2021
PF-B-21/09 O vytvoření programu ReStart na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci 16.11.2021
PF-B-21/10 Rozhodnutí děkana o zvláštních pravidlech pro stipendium pro pomocné vědecké síly v pozici tzv. junior asistenta výzkumu 16.11.2021
PF-B-21/11 Statut Ceny děkana Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci za excelentní výsledky v tvůrčí činnosti 16.11.2021
PF-B-21/12 O Komisi pro ediční činnost a kvalitu výzkumu na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci 16.11.2021
PF-B-21/13 Statut vnitřní grantové soutěže na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci 16.11.2021
PF-B-18/4-N02 Novela č. 2 vnitřní normy Stanovení dalšího finančního ohodnocování technicko-hospodářských pracovníků Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci 27.8.2021
PF-B-21/03 Provozní řád užívání skříněk na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci 29.3.2021
PF-B-21/1 O doktorských stipendiích 18.1.2021
PF-B-20/09 O tvůrčím výkonu akademických pracovníků Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci 31.12.2020
PF-B-20/07 Stipendium Petra Zoubka na podporu mimořádně nadaných studentů Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci 17.12.2020
PF-B-19/3-N01 Novela č. 1 vnitřní normy PF-B-19/3 Stanovení požadavků pro řádný výkon práce a odměňování zaměstnanců na PF UP – akademičtí pracovníci 31.10.2020
PF-B-20/06 Statut Čestného uznání děkana Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci za vzdělávací činnost 31.8.2020
PF-B-20/05 Statut Ceny Miroslava Liberdy za mimořádný přínos pro rozvoj Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a šíření jejího dobrého jména 9.7.2020
PF-B-20/2 Vnitřní norma děkana Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, kterou se zrušuje Metodický pokyn děkanky PF UP 1/2015-MPD 3.3.2020
PF-B-19/5 Vnitřní norma děkanky Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci o Škodní komisi 10.6.2019
PF-B-18/4-NO1 Novela č. 1 vnitřní normy děkanky Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci o stanovení dalšího finančního ohodnocování technicko-hospodářských pracovníků Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci 1.1.2019
PF-B-18/13-1 Dodatek č. 1 k Parkovacímu řádu parkoviště PF UP v Olomouci 4.12.2018
PF-B-18/13 Vnitřní norma děkanky PF UP o úpravě podmínek užívání parkoviště Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci 19.10.2018
PF-B-18/8 Vnitřní norma děkanky PF UP k provedení Řádu celoživotního vzdělávání Univerzity Palackého v Olomouci o realizaci programu Právo v celoživotním vzdělávání 1.5.2018

Plný seznam vnitřních předpisů a norem PF UP
(včetně již neúčinných, s daty platnosti a účinnosti)

Směrnice děkanky

Směrnice děkanky S-3/2017 k provedení Studijního a zkušebního řádu UP v Olomouci ve znění ze dne 20.12.2016 na PF UP v Olomouci

Směrnice děkanky S-1/2017 o vědeckém a jiném tvůrčím výkonu akademických pracovníků PF UP Seznam vybraných českých a slovenských časopisů

Směrnice děkanky S-9/2016 o některých povinnostech souvisejících s realizací příjezdu nebo pobytu zahraničního odborníka nebo hosta na PF UP formulář příjezdu/pobytu

Směrnice děkanky S-7/2016 o mimořádných stipendiích za práci pomocné vědecké síly a mimořádných stipendiích v dalších případech formulář žádosti / formulář návrhu

Směrnice děkanky S-5/2016 o některých povinnostech souvisejících s podáním žádosti o projekt, grant, výzkumný záměr, dotaci nebo jiný příspěvek

Směrnice děkanky S-4/2016 o pořádání konferencí, workshopů, školení a dalších akcí organizovaných na PF UP nebo jménem PF UP formulář pro pořadatele

Směrnice děkanky S-3/2016 o stipendiu Faculty of Law Excellence Scholarship na podporu studia v cizojazyčném magisterském studijním programu Master in International and European Law

Směrnice děkanky S-3/2015 k provedení Řádu celoživotního vzdělávání Univerzity Palackého v Olomouci o realizaci programu Právo v celoživotním vzdělávání

Směrnice děkanky S-2/2015 k provedení Stipendijního řádu UP - prospěchová stipendia 2015

Směrnice děkanky S-1/2012 o podmínkách účasti studentů Právnické fakulty UP v Olomouci v programu Erasmus

Směrnice děkanky S-2/2010 o kvalifikačních pracích

Směrnice děkanky S-4/2013, kterou se stanoví bližší podmínky rigorózního řízení na PF UP
(k provedení Řádu rigorózního řízení UP)

Směrnice děkanky S-1/2015 o Ediční komisi Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Pokyny k zahraničním a tuzemským cestám zaměstnanců PF, stravenky a náklady na reprezentaci (Směrnice PF), formulář cestovních náhrad pdf, průvodní doklad nákladů na reprezentaci pdf

Rozhodnutí děkanky

Rozhodnutí děkanky PF-B-17/6 o vyhlášení děkanského volna na PF UP na dny 27. a 28. prosince 2017

Rozhodnutí děkanky R-5/2017 o vyhlášení děkanského volna studentům prvních ročníků na den 13. října 2017

Rozhodnutí děkanky R-4/2017 o udělení ceny Miroslava Liberdy za přínos pro rozvoj dobrého jména PF UP v Olomouci

Rozhodnutí děkanky R-1/2017 o nařízení hromadného čerpání dovolené akademickým pracovníkům a zaměstnancům Právnické fakulty UP v Olomouci

Rozhodnutí děkanky R-5/2016 Harmonogram pro konání státních závěrečných zkoušek v ak. roce 2017/2018, harmonogram pro zadání, tvorbu, odevzdání a ústní obhajoby diplomových a bakalářských prací

Metodické pokyny děkanky

Metodický pokyn děkanky 2/2017 ke stanovení dalšího finančního ohodnocování technicko-hospodářských pracovníků PF UP

Metodický pokyn děkanky 1/2017 k řízení lidských zdrojů na PF UP

Metodický pokyn děkanky 1/2015 o pravidelném hodnocení zaměstnanců PF UP v Olomouci

Opatření děkanky

Opatření děkanky OD-1/2017 o termínech vyplácení plošných odměn na Právnické fakultě UP v Olomouci.

Upozornění

Opatření a vnitřní instrukce

Přijímací řízení

Informace k přijímacímu řízení pro akademický rok 2023/2024

Podmínky pro přijímací řízení na PF UP pro akademický rok 2023/2024 - studijní programy: Právo a právní věda /mgr./, Právo ve veřejné správě /bc./, Evropské právo a politiky EU /navaz. mgr./.

Podmínky pro přijímací řízení na PF UP pro akademický rok 2023/2024 - navazující mgr. studijní program: International and European Law

Podmínky pro přijímací řízení na PF UP pro akademický rok 2023/2024 - doktorský studijní program International and European Law

Podmínky přijetí do DSP 2023/2024 - doktorský studijní program Teoretické právní vědy

Podmínky přijetí do DSP 2023/2024 - doktorský studijní program Právní dějiny a římské právo

Katalog studijních programů 

Informace o nabízených studijních programech naleznete v elektronickém katalogu studijních programů

Zpráva o průběhu přijímacího řízení

Zpráva o průběhu přijímacího řízení za akademický rok 2022/2023

Habilitační řízení

Doručování veřejnou vyhláškou

Oznámení o možnosti převzít písemnost podle § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Nejsou k dispozici žádné zprávy.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)