Aktuality

Obhajoby projektů IGA 2020
Veřejná obhajoba projektů IGA 2020 na PF UP se uskuteční v pátek 25. března 2022 od 15:00 online na platformě Zoom.

Postup podávání grantů na PF UP - viz Směrnice děkanky S – 5/2016
Formulář PF UP zde.

Výzva OPVVV - 02_16_027 - Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků:

Není-li uvedeno jinak, kontaktní osoba pro vyhlášené výzvy:

Mgr. Dagmar Skoupilová, Centrum pro podporu VaV, PF UP, 
dagmar.skoupilova@upol.cz, tel. 585 63 7676

Hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů. Metodika 2013.

Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR.


Jean Monnet - Activities 2017

Výuka a výzkum:
- Jean Monnet Modules,
- Jean Monnet Chairs, 
- Jean Monnet Centres of Excellence

Uzávěrka příjmu návrhů projektů: 23. 2. 2017 - 12:00 (CET)

Podrobnosti zde.


 Soutěž Neuron Impuls pro projekty základního výzkumu vědců do 40 let. 

Uzávěrka příjmu žádostí: 31. 3. 2017.

Podrobnosti zde.

Quot

11. ročník Soutěže o cenu Randovy nadace o vynikající diplomovou práci v oboru práva. Diplomová práce musí být obhájena na právnické fakultě v ČR v období od 1.9.2015 do 31.3.2017.

Příjem soutěžních prací je do 28. 4. 2017.

Podrobnosti k soutěži roku 2017 zde.


Nadace Sophia poskytuje příspěvky pro střední a vysoké školy, instituce a studenty pro:

  • institucionální aktivity v oblasti ekonomie a práva;
  • talentované studenty zejména v oblasti ekonomie a práva;
  • znevýhodněné skupiny a jednotlivce v oblasti vzdělávání.

Termíny uzávěrek pro přijímání žádostí na rok 2017:

  • 30. 04. 2017
  • 31. 08. 2017
  • 30. 11. 2017

Podrobnosti zde.


Soutěž o cenu IUS et SOCIETAS pro studenty českých, slovenských a dalších zahraničních vysokých škol.
Cena se uděluje za esej obsahující nejzajímavější podněty, pohledy a otázky na roli práva a justice ve společnosti. 

Termín přihlášek: 31. 5. 2017.

Podrobnosti zde.


5. ročník Ceny Josefa Luxe pro vysokoškolské studenty za originální badatelskou odbornou práci z oborů historie, politologie nebo sociologie na téma Konsolidace demokratického systému v ČR a její problémy.
Nejlepší práce bude honorována částkou 50 tis. Kč.

Uzávěrka přihlášek: 30. 6. 2017.

Podrobnosti zde.


Vysokoškolské programy Husovy nadace:

Grant Husovy nadace - pro doktorandy nebo doktory do 40 let věku, působící v humanitních a společenskovědních oborech. Podpoří částkou 100 tis. Kč vypracování studie v rozsahu 70 až 100 normostran na zadané téma.

Stipendium Husovy nadace - pro doktorandy nebo doktory do 35 let věku (včetně), působící v neaplikovaných humanitních, společenskovědních a příbuzných oborech. Podpoří částkou 80 tis. Kč svobodné a nerušené bádání začínajících vysokoškolských učitelů a akademických pracovníků.

Uzávěrka žádostí obou programů: 10. 9. 2017.

Podrobnosti zde.


Výzva k předkládání žádostí pro zařazení do databáze expertů pro hodnocení návrhů projektů programu INTER – EXCELLENCE (program na podporu mezinárodní spolupráce ve VaV).

Do databáze se hledají odborníci ze všech oblastí věd. Hodnocení projektů je honorováno.

Požadavky:
- minimálně titul Ing. nebo Mgr.;
- odborné zkušenosti z dané oblasti, ve které chtějí návrh projektu hodnotit;
- znalost odborného anglického jazyka – B1 a vyšší.

Podrobnosti na:
http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/vyzva-k-predkladani-zadosti-pro-zarazeni-do-databaze-expertu-1

Termín: od 15.8.2016, uzávěrka na konci každého měsíce.


Výsledky interních soutěží UPOL 2017

Výsledky 4. ročníku Soutěže o rozvojové projekty v rámci institucionálního plánu Univerzity Palackého v Olomouci - FRUP 2017 - zde.


Archiv Aktualit z roku 2016

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)