Doktorské studium

Doktorský studijní program představuje nejvyšší dosažitelný stupeň vysokoškolského vzdělání. Absolventům studia se uděluje akademický titul „doktor“, ve zkratce „Ph.D.“ uváděné za jménem.

Od akademického roku 2023/2024 jsou na Právnické fakultě UP souběžně uskutečňovány čtyři doktorské studijní programy. Doktorský studijní program Teoretické právní vědy akreditovaný v roce 2010 MŠMT, v němž studují studenti přijímaní ke studiu do roku 2018; doktorský studijní program Teoretické právní vědy akreditovaný v roce 2018, v němž studují studenti přijímaní ke studiu od roku 2019, specializovaný doktorský studijní program v anglickém jazyce International and European Law, v němž studují studenti přijímaní ke studiu od roku 2019 a doktorský studijní program Právní dějiny a římské právo, do kterého jsou studenti přijímáni od akademického roku 2023/2024.

Nově také Právnická fakulta UP získala akreditaci doktorského studijního programu Právo a digitální technologie a doktorského studijního programu v anglickém jazyce Law and Digital Technologies; do obou programů budou studenti přijati od akademického roku 2024/2025.

Studijní plány

Studijní plán pro rok 2024/2025 - nově akreditovaný doktorský studijní program Právo a digitální technologie pro studenty zapsané do studia od akad. roku 2024/2025

Study plan for the year 2024/2025 - a newly accredited doctoral programme Law and Digital Technologies for students enrolled from the academic year 2024/2025

Studijní plán pro rok 2023/2024 - nově akreditovaný doktorský studijní program Právní dějiny a římské právo pro studenty zapsané do studia od akad. roku 2023/2024

Studijní plán pro rok 2023/2024 - nově akreditovaný doktorský studijní program Teoretické právní vědy pro studenty zapsané do studia od akad. roku 2019/2020

Studijní plán pro rok 2022/2023 - nově akreditovaný doktorský studijní program Teoretické právní vědy pro studenty zapsané do studia od akad. roku 2019/2020

Studijní plán pro rok 2021/2022 - nově akreditovaný doktorský studijní program Teoretické právní vědy pro studenty zapsané do studia od akad. roku 2019/2020

Studijní plán pro rok 2021/2022 - doktorský studijní program Teoretické právní vědy akreditovaný v roce 2010

Studijní plán pro rok 2020/2021 - nově akreditovaný doktorský studijní program pro studenty zapsané do studia od akad. roku 2019/2020

Studijní plán pro rok 2020/2021 - doktorský studijní program Teoretické právní vědy akreditovaný v roce 2010

Studijní plán pro rok 2019/2020 - doktorský studijní program Teoretické právní vědy akreditovaný v roce 2010

Studijní plán pro rok 2018/2019 - doktorský studijní program Teoretické právní vědy akreditovaný v roce 2010

Studijní plán pro rok 2013/2014 - doktorský studijní program Teoretické právní vědy akreditovaný v roce 2010

Study plan, Field of Study: European and International Law 2016/2017

Study plan, Study Program: International and European Law 2019/2020

 

Podmínky plnění studijních povinností – DSP Teoretické právní vědy

Podmínky pro plnění předmětů společného základu pro studenty přijímané do AR 2018/2019

Odborný cizí jazyk

Teorie práva a Dějiny veřejného práva a Dějiny soukromého práva

Podmínky pro plnění předmětů společného základu pro studenty přijímané od AR 2019/2020

Filozoficko-metodologické základy práva 1, 2, 3, 4 (1. a 2. r.)

Právní dějiny soukromého práva (1. r.)

Právní dějiny veřejného práva (1. r.)

Podmínky pro plnění předmětů jednotlivých specializací doktorského studijního programu

Evropské a mezinárodní právo

Občanské právo

Správní právo

Trestní právo

Ústavní právo

Formuláře

Individuální studijní plán - prezenční forma

Individuální studijní plán - kombinovaná forma

Doktorský studijní program P0421D220002:

Plnění ISP - Evropské a mezinárodní právo

Plnění ISP - Soukromé právo

Plnění ISP - Správní právo

Plnění ISP - Trestní právo

Plnění ISP - Ústavní právo

Doktorský studijní program P6801:

Plnění ISP - Evropské a mezinárodní právo

Plnění ISP - Občanské právo

Plnění ISP - Správní právo

Plnění ISP - Trestní právo

Plnění ISP - Ústavní právo

Přihláška ke státní doktorské zkoušce

Přihláška k obhajobě disertační práce

Evidenční list

Potvrzení o studiu

Formulář k žádosti o stipendium za realizovanou výuku

Formulář k žádosti o stipendium za publikační činnost

Předpisy

Vnitřní norma PF UP PF-B-21/06 Náležitosti kvalifikačních prací na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci — účinnost: 1. července 2021

PF-B-21/1 — Úplné znění vnitřní normy děkanky PF UP v Olomouci o doktorských stipendiích

PF-A-19/02-N01 — Novela č. 1 Vnitřního předpisu Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci k provedení Studijního a zkušebního řádu Univerzity Palackého v Olomouci na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci

PF-A-19/02-ÚZ01 — Vnitřní předpis Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci k provedení Studijního a zkušebního řádu Univerzity Palackého v Olomouci na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci – I. úplné znění

Pravidla pro proplácení nákladů spojených s účastí na konferenci

Vnitřní norma UP R-B-17/08 — Zadání tématu, odevzdávání a evidence údajů o bakalářské, diplomové, disertační práci a rigorózní práci a způsob jejich zveřejnění

Kontakty

Příslušný proděkan: doc. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. proděkan pro doktorské studium, kvalifikační řízení a finance.

Kontaktní osoba pro dotazy ohledně doktorského studia:

Bc. Alice Tandlerová
referentka studijního oddělení

alice.tandlerova@upol.cz ;  doktorand.pf@upol.cz

585 637 688

Bc. Michaela Šimonová
referentka studijního oddělení

 m.simonova@upol.cz

585 637 660

 

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)