JUDr.PhDr. Jakub Razim, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585 63 7802

Katedra teorie práva a právních dějin

Právnická fakulta

tř. 17. listopadu 8 (budova B)

2.22

odborný asistent

Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:

Vědecká společnost

  • Společnost pro církevní právo (člen, 2022–)

Redakční rada

  • Slovník středověké latiny v českých zemích (člen, 2020–)

Jiné komise a orgány

  • Centrum pro studium středověku (FFUK) (člen, 2019–)
  • Výzkumné centrum Dvory a rezidence ve středověku (Historický ústav AV ČR) (člen, 2021–)
  • Centrum medievistických studií (Filosofický ústav AVČR a UK) (člen, 2022–)
ČLÁNEK
Razim J. Panovnická rada Jindřicha Korutanského. Mediaevalia Historica Bohemica. 2019.
Razim J. Věrnost v Kosmově kronice. Forum Historiae. 2019.
KAPITOLA V KNIZE
Razim J. O povaze a výzkumu úřadů panovnického dvora. Dvory a rezidence v proměnách času. 2023.
Razim J., Štachová N. Nedíl a přemyslovské Čechy. Historiografické a historické problémy středověku. 2016.
Aktuálně vyučované předměty
název předmětu katedra/zkratka semestr typ hodin

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)