Knihovna právnické fakulty změnila řazení knih na oborové

Police jsou nově nadepsané právními obory, knihy mají signaturu na hřbetu. Foto: Eva Hrudníková
Středa 7. říjen 2020, 9:00 – Text: Eva Hrudníková

Představte si řadu 30 tisíc knih. Každou z nich musíte vzít do ruky, a to hned několikrát, protože ji musíte přeznačit a v počítači zaevidovat. Takový úkol měly pracovnice knihovny právnické fakulty. Splnit ho, změnit členění knih na oborové, se jim podařilo během dvou měsíců, kdy byla fakultní knihovna zavřená. Od října už zase slouží studentům a akademikům.

Do letošního léta knihovna PF UP řadila a značila knihy přírůstkově. Ve chvíli, kdy přišla nová kniha, dostala číslo podle pořadí. „Tento způsob byl pro návštěvníky knihovny nepřehledný. Po změně volali akademici i studenti,“ vysvětlila Michaela Vepřeková, vedoucí knihovny PF UP. Už když před dvěma lety nastupovala do knihovny na právnické fakultě věděla, že ji a její kolegyně tato nelehká práce čeká.

Během letošního srpna a září se jim podařilo doslova převrátit knihovnu vzhůru nohama. Na 30 tisíc svazků knih přeznačily na oborové členění a podle toho naskládaly do polic. Každou knihu přitom musely vzít hned několikrát do ruky. „Na přebalu každé knihy byla nalepená původní signatura. Tu jsme přeškrtly, v budoucnu ji budeme úplně odstraňovat. Pak jsme pracovaly s čárovým kódem uvnitř knihy. Načetly jsme ho do knihovnického systému a změnily signaturu podle právního oboru. Poté přišel na řadu nový štítek, který jsme lepily na hřbet knihy,“ popsala postup Michaela Vepřeková s tím, že upravovaly také dislokaci každé knihy, aby byla snáz dohledatelná.

A výsledek? Police s nadepsanými právními obory a v nich řady odborných knih se štítky na hřbetech. „S oborovým řazením nám pomáhali akademici. Práce začaly už vloni. Hlavní část se ale uskutečnila teď přes léto. Každý právní obor má svého fakultního garanta. Ten nám nejen pomohl se samotným tříděním, ale také například doporučil podrobnější dělení právních oborů do podoblastí,“ objasnila Michaela Vepřeková.

Přestože knihovna PF UP je otevřená od začátku října, kompletní přeznačení ještě není hotové. „Chybí nám dodělat kategorie ‚ostatní‘ – populárně naučná literatura. Jde o knihy, které nejsou většinou primárně určeny k výuce. Rozhodly jsme se, že to s kolegyněmi zvládneme za provozu a že dodržíme slíbený termín otevření.“

Když Michaela Vepřeková vzpomíná na poslední dva měsíce, používá často slovní spojení jako výjimečné, náročné období. „Z předešlých zkušeností z knihovny přírodovědecké fakulty jsem věděla, co nás čeká. Ale kompletní změna řazení knihovního fondu byla pro mě premiérou. Asi měsíc jsme se musely obejít bez jedné kolegyně, i proto přeznačení ještě není hotové,“ dovysvětlila a přidala vzkaz pro všechny, kdo míří do knihovny. „Prosím návštěvníky o trpělivost, zejména v prvních dnech. I my si na nové členění musíme zvyknout, zorientovat se.“

Knihovnu PF UP čeká brzy stěhování – o dvě patra níž do nových prostor, které vznikly dostavbou centrálního křídla budovy B. „Přeznačení na oborové řazení bylo jakousi přípravou na stěhování. Pokud bychom všechno měly dělat současně, knihovna by musela mít třeba i půlroční výpadek. To jsme studentům a akademikům nemohly udělat,“ naznačila Michaela Vepřeková s tím, že přesný termín stěhování zatím nezná. Nové prostory knihovny a studovny se musí ještě vybavit nábytkem a potřebnou technikou.

Kompletní fond knihovny PF UP čítá na 46 000 svazků knih, část je uložena ve skladu. Přeznačení se v první fázi týkalo knih umístěných přímo v knihovně. Sklad a knihy v držení akademiků přijdou na řadu později.

Provozní doba knihovny PF UP od 1. října
(2. patro budovy B)

pondělí – čtvrtek | 9:00-15:00
pátek | 9:00-13:00

Zpět