Poděkování děkana PF UP Václava Stehlíka

Foto: Archiv PF UP
Pátek 3. červenec 2020, 14:00

Vážené kolegyně a kolegové, vážené studentky a studenti,

skončil velmi neobvyklý letní semestr a zkouškové období se přesouvá do druhé, „prázdninové“ půlky. Jsem velmi rád, že se nám společně podařilo toto období zvládnout.

V tomto atypickém semestru se vedení fakulty zabývalo řadou provozních i koncepčních otázek spojených nejen s řešením dopadů epidemiologických opatření. Proto chci na tomto místě poděkovat za velké nasazení nejužšímu vedení fakulty, vedení kateder i administrativě.

Celé akademické obci chci poděkovat zejména za to, že se podařilo přejít pružně na distanční formu výuky a zvládnout ji bez větších obtíží. Je potěšující, že jsme se dobře přizpůsobili novým formám výuky, jež vyžadovaly flexibilitu a mnohdy i trpělivost. Z vlastní zkušenosti pedagoga vím, jak náročné bylo skloubit nově nastavené pracovní i rodinné povinnosti. Za velké nasazení patří díky jak akademikům, tak i studentům. Doufám, že v dalším semestru bude na právnické fakultě opět „živo“ a vrátíme se k normálnímu běhu, jak je tomu v univerzitním prostředí dobrým zvykem.

Dovolte mi závěrem, abych kromě tohoto krátkého poděkování popřál nám všem klidné a odpočinkové léto, a těším se na viděnou nejpozději v září na fakultě.

Václav Stehlík
děkan PF UP

Zpět