Právnická fakulta si vybrala své zástupce do univerzitního senátu

Z 217 hlasovacích lístků byly tři neplatné.
Foto: Eva Hrudníková
Pondělí 10. duben 2017, 13:01 – Text: Eva Hrudníková

V novém Akademickém senátu UP budou právnickou fakultu zastupovat v komoře akademických pracovníků Veronika Tomoszková a Michal Malacka, ve studentské části pak Marek Zápotocký. Rozhodly o tom dílčí senátní volby, které se konaly na fakultě minulý týden. Akademický senát UP se v novém složení sejde poprvé na ustavujícím zasedání pravděpodobně počátkem června. Jeho funkční období bude tříleté.

Volit přišlo celkem 217 členů akademické obce právnické fakulty, 176 studentů a 41 akademiků. Tři hlasovací lístky byly podle volební komise neplatné. „Volby na naší fakultě proběhly v souladu s volebním a jednacím řádem akademického senátu univerzity a není důvod pro jejich opakování,“ zhodnotil předseda volební komise Ondřej Sasín.

Nejvíce hlasů – 160 – získal student 4. ročníku oboru Právo Marek Zápotocký, který zasedá i v současném „univerzitním“ senátu. „Velmi si cením důvěry členů akademické obce naší fakulty, díky kterým jsem senátní mandát obhájil. Tak vysoká podpora s sebou nese velkou zodpovědnost. Všem, kteří mě volili, děkuji a slibuji, že budu nadále reprezentovat právnickou fakultu dle svých nejlepších schopností,“ řekl Marek Zápotocký.

Senátorské křeslo obhájila také Veronika Tomoszková z katedry správního práva a finančního práva. Hlasovalo pro ni 150 voličů. Nováčkem mezi senátory nebude ani Michal Malacka z katedry mezinárodního a evropského práva, který získal 83 hlasů. Členem univerzitního senátu byl již na začátku své akademické dráhy.

Akademický senát Univerzity Palackého má 24 členů. Každou fakultu v něm zastupují dva senátoři z řad akademických pracovníků a jeden student. Současným senátorům vyprší mandáty na konci května.

Zpět