Studenti olomouckých práv posbírali za své vědecké práce tři ocenění

Mezinárodní finále pořádala Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislavě online formou. Foto: PF UK Bratislava
Úterý 29. září 2020, 8:00 – Text: Eva Hrudníková

Tři cenná umístění vybojovali posluchači olomoucké právnické fakulty v česko-slovenské právnické soutěži O nejlepší studentskou práci za rok 2020. To nejhodnotnější získal Vojtěch Jirásko, který zvítězil v sekci Soukromé právo – Občanské právo hmotné a obchodní právo. Letošní mezinárodní finále pořádala Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislavě. Poprvé v historii se konalo online formou.

Do bratislavského finále nominovaly své posluchače všechny čtyři české právnické fakulty a tři slovenské. Olomouckou reprezentovalo celkem sedm studentů, kteří vzešli z fakultního kola soutěže ve Studentské vědecké a odborné činnosti. „Letošní finále bylo specifické tím, že jsme se – studenti ani učitelé – nemohli potkat fyzicky, a tak nebyl prostor pro hlubší výměnu zkušeností a diskuzi po jednotlivých sekcích. I tak ale musím hodnotit finále za úspěšné, a hlavně poděkovat kolegům z bratislavské fakulty za výborné zabezpečení online podoby soutěže,“ řekl Ondrej Hamuľák, proděkan pro vědu a výzkum, který soutěž na PF UP koordinuje a který byl při mezinárodním finále předsedou jedné z hodnoticích komisí.

Finále považuje za úspěšné i z pohledu olomoucké fakulty. „A to nejen proto, že se našim studentům podařilo umístit mezi nejlepšími, ale i proto, že jsme byli schopni flexibilně reagovat a nominovat své odborníky do všech hodnoticích komisí. Účast kolegů akademiků je potvrzením kvality naší fakulty a dobrých partnerských vazeb na fakulty v Česku i na Slovensku,“ dodal proděkan.

Z olomouckých studentů ve výsledkové listině zazářil Vojtěch Jirásko. Za odbornou práci nazvanou Užití omezovacích prostředků v průběhu civilně-zdravotnických detencí v komparaci s německou právní úpravou mu komise udělila v sekci Soukromé právo první místo. „V naší sekci bylo velmi mnoho kvalitních příspěvků a zcela upřímně – neaspiroval jsem na stupně vítězů. Hodnocení poroty si ale cením a je pro mě motivací pro další vědeckou činnost,“ zhodnotil Vojtěch Jirásko, kterému se podařilo v letošním roce úspěšně ukončit magisterské studium programu Právo a právní věda a nyní zahájil na PF UP doktorské studium.

Vzkaz od vítěze: Pojďte do toho!

Téma jeho soutěžní práce vyplynulo z projektu IGA, na kterém zčásti participoval. Výzkum byl zaměřen na problematické aspekty civilněprávní nedobrovolné hospitalizace ve zdravotnickém zařízení. „Omezovací prostředky jsou do jisté míry opomíjeným tématem právnické obce, a proto jsem chtěl poukázat na palčivé problémy, které jsou s nimi spojeny. Cílem tedy nebylo jen čistě naplnit výzkumnou činnost, ale zejména přispět k osvětě této problematiky,“ vysvětlil doktorand. Svou práci ve velké míře konzultoval s Petrem Podrazilem z katedry soukromého práva a civilního procesu. „Doktor Podrazil byl zároveň hlavním řešitelem projektu IGA, byl jsem tedy rád, že jsem mohl navázat na předchozí spolupráci.“

Pro studenty, kteří zvažují přihlášení do dalšího ročníku soutěže ve SVOČ, má Vojtěch Jirásko jednoduchý vzkaz. „Pojďte do toho! Účast vám může přinést nové zkušenosti, nové kontakty a v návaznosti na to i nové příležitosti. S nadsázkou si dovolím podotknout, že pokud jste kreditově indisponovaní, SVOČ pro vás může být dobrou volbou.“

V česko-slovenském finále uspěly i další dvě reprezentantky PF UP, obě soutěžily v doktorandské sekci. Markéta Zimnioková s prací nazvanou Zápis cenného papíru do blockchainu obsadila dělené druhé místo a Jennie Edlund s příspěvkem Inconsistency in the ECtHR application of Article 8 ECHR in immigration case law – Will the use of one single test in various immigration cases lead to a more consistent case law? skončila na děleném třetím místě. Hodnoticí komise v této sekci neudělila první místo, takže i zde se zástupkyně PF UP umístila na nejvyšší příčce.

„Jsem rád, že se naši studenti opět dokázali v silné konkurenci prosadit. Je to důkaz, že na naší fakultě jsme schopni vychovávat kvalitní nastupující generaci právních vědců. Gratuluji Vojtovi, Markétě i Jennie za zisk medailových umístění, ale stejně gratuluji a děkuji všem našim studentům, kteří se soutěže zúčastnili a dobře reprezentovali fakultu. Věřím, že i v příštím roce se do fakultního kola přihlásí dostatečný počet studentů a budeme moci vybírat z množství kvalitních prací,“ doplnil proděkan Hamuľák.

Česko-slovenskému kolu vždy předcházejí kola fakultní. Na PF UP se soutěž koná od roku 2007, původně pod názvem Monseho studentská vědecká soutěž. Vzhledem k tomu, že se letošní finále uskutečnilo kvůli epidemii koronaviru online formou, zůstane pro příští rok zřejmě pořadatelem opět bratislavská fakulta.

Výsledky česko-slovenského finále soutěže ve SVOČ 2019/2020

Magisterská sekce – Soukromé právo (občanské právo hmotné a obchodní právo)
1. místo – VOJTĚCH JIRÁSKO:
Užití omezovacích prostředků v průběhu civilně-zdravotnických detencí v komparaci s německou právní úpravou
konzultant: JUDr. Petr Podrazil, Ph.D.

Doktorandská sekce
dělené 2. místo – Mgr. MARKÉTA ZIMNIOKOVÁ:
Zápis cenného papíru do blockchainu
konzultant: doc. JUDr. Milan Hulmák, Ph.D.
dělené 3. místo – JENNIE EDLUND: Inconsistency in the ECtHR application of Article 8 ECHR in immigration case law – Will the use of one single test in various immigration cases lead to a more consistent case law?
konzultant: doc. JUDr. Václav Stehlík, LL.M., Ph.D.

Zpět