ThLic. Mgr. Monika Menke, Th.D.

Employee photo
Contact

585 63 7633, 585 63 7183

Katedra církevních dějin a církev. práva

CM teologická fakulta

Katedra teorie práva a právních dějin

Právnická fakulta

Na Hradě 5

5.12

  • odborný asistent (Katedra církevních dějin a církev. práva)
  • odborný asistent (Katedra teorie práva a právních dějin)

Office Hours:
Regular Room number: Comment:
Monday 15:00–15:45 5.12 CMTF Na Hradě 5
Irregular
2.25
ČLÁNEK
Menke M. The Way to the Contractual Model of Anchoring Healthcare Chaplains in the Czech Legal Systém. Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. 2021.
Menke M. Interdiecézní soudy na území ČR. Studia Theologica. 2014.
Menke M. (Alcuni) Aspetti canonici del catecumenato. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Theologica, Theologica. 2013.
Menke M. Dispenz od celibátu. Studia Theologica. 2012.
Menke M. Soudní moc církve a účast laiků na ní. Studia Theologica. 2008.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Menke M. Reforma Římské kurie a postavení laiků za papeže Františka. In BENÁK J. (Eds.) Církev a stát 2022: Sborník z konference. 2022.
Menke M. Náboženská situace katolické církve v ČR v době Covid-19. In Moravčíková M. (Eds.) Právna politika a legislatíva v oblasti konfesného práva: Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie v rámci online medzinárodného vedeckého kongresu Trnavské právnické dni, 24.-25. septembra 2020. 2020.
Menke M. Kanonicko-právní rozměr pastorace migrantů. In Moravčíková M. (Eds.) Vzťahy štátu a cirkví a náboženské menšiny: Zborník zo sekcie „Vzťahy štátu a cirkví a náboženské menšiny“ medzinárodného vedeckého kongresu Trnavské právnické dni, ktorý sa konal 20. – 21. septembra 2018. 2019.
Menke M. Realizace zákona č. 428 /2012 Sb. o majetkovém vyrovnání ze strany ženských řeholních institutů v ČR. In Moravčíková M. (Eds.) Financovanie cirkví a náboženských spoločností. História a súčasnosť. 2019.
Menke M. Realizace zákona o majetkovém vyrovnání ze strany katolické církve v církvi Československé husitské. In Moravčíková M. (Eds.) Financovanie cirkví a náboženských spoločností. História a súčasnosť. 2019.
Menke M. Trestněprávní odpovědnost duchovních v kontaktu s nezletilými. In Moravčíková M. (Eds.) Právne postavenie duchovných a financovanie cirkví a náboženských spoločností. 2018.
Menke M. Zásada kooperace mezi církví a státem po II. vatikánském koncilu. In Moravčíková M. (Eds.) Právne postavenie duchovných a financovanie cirkví a náboženských spoločností. 2018.
Menke M. Nadkonfesní rozměr služby nemocničních kaplanů v ČR. In Benák J. (Eds.) Církev a stát 2017: Sborník z konference. 2017.
Menke M. Státní uznání a registrace muslimů v Československu a České republice. In Moravčíková M. (Eds.) Islam v Európe – právne postavenie a financovanie islámských náboženských organizácií. 2017.
Menke M. Právo na odměnu za práci v právním řádu katolické církve. In Moravčíková M., Křižan V. (Eds.) Sociálna náuka Cirkvi a jej vplyv na pracovné právo. 2016.
Menke M. Reforma orgánů finančního hospodaření Apoštolského stolce. In Moravčíková M. (Eds.) Nová Európa – výzvy a očakávania: New Europe – Challenges and Expectations. Právo a náboženstvo: Law and Religion. 2016.
Menke M. Zadania szkół katolickich v dzisiejszych czasach. In Krajczynski J., Domaszk A. (Eds.) Fides, quae de verbo nascitur at nutritur. Nauczycielskie zadanie Kościoła wobec 1050. rocznicy Chrztu Polski. 2016.
Menke M. České soudnictví římskokatolické církve a nejčastější důvody neplatnosti manželství. In Krošlák D., Moravčíková M. (Eds.) Rozhodovacia činnosť súdov a náboženstvo. 2015.
Menke M. Obnova a rozvoj duchovní služby v armádě ČR. In Šmid M., Moravčíková M. (Eds.) Konvergencie a divergencie v slovenských a českých štátno-cirkevných vzťahoch – dvadsať rokov od vzniku samostatnej Českej republiky a Slovenskej republiky. 2014.
Menke M. Rodina a svět práce v současném diskurzu katolické církve. In Moravčíková M., Križan V. (Eds.) Sloboda jednotlivca a svet práce. 2014.
Menke M. Výkon zvláštního práva registrovaných církví vyučovat náboženství na státních (veřejných) školách v České republice. In Moravčíková M. (Eds.) Náboženské vyznanie rodičov a najlepší záujem dieťaťa. 2014.
Menke M. Synodální prvky v řízení církve podle CIC a CCEO. In Čitbaj F. (Eds.) Semper fidelis. 2010.
KAPITOLA V KNIZE
Menke M. Górecki Edward. Encyklopedie českých právních dějin. XXIII. svazek. Biografie právníků A–J. 2022.
Menke M. Helfert, Josef. In Makariusová M. (Eds.) Biografický slovník českých zemí. 2021.
Menke M. Biskupské a konzistorní soudy. In Schelle k., Tauchen J. (Eds.) Encyklopedie českých právních dějin, svazek. XIV Soudnictví. 2019.
Menke M. Interdiecézní soudy. Encyklopedie českých právních dějin, XIV.svazek Soudnictví. 2019.
Menke M., Bubelová K. REGISTRÁCIA CIRKVÍ A NÁBOŽENSKÝCH SPOLOČNOSTÍ V ČESKEJ REPUBLIKE. In Němec D., Gyuri R., Madleňáková L. (Eds.) Registrácia cirkví a náboženských spoločností v zemích Vyšehradskej štvorky, Rakúsku a na Ukrajine. Registration of Churches and Religious Societies in the Visegrad Four Countries, Austria and Ukraine. 2019.
Menke M. Řízení mimosoudní v kanonickém právu. Encyklopedie českých právních dějin. XI. svazek. Řízení. 2018.
Menke M. Proces u církevního soudu. Encyklopedie českých právních dějin. 2017.
KONFERENCE, WORKSHOP - PASIVNÍ ÚČAST
Menke M. Církev a stát. 2009.
Menke M. XIII. sympózium kánonického práva. XIII. sympózium kánonického práva. 2006.
Menke M. Církev a stát. Církev a stát. 2005.
Menke M. 100 let zápasů. Jubileum obnovení České dominikánské provincie. 100 let zápasů. Jubileum obnovení České dominikánské provincie. 2005.
Menke M. 3. Moravsko-slezské akademické dny v Olomouci. 3. Moravsko-slezské akademické dny v Olomouci. 2004.
Menke M. Vědecké sympozium u příležitosti 20. výročí, kdy Kodex kanonického práva nabyl účinnosti. Vědecké sympozium u příležitosti 20. výročí, kdy Kodex kanonického práva nabyl účinnosti. 2003.
Menke M. XI. sympózium kánonického práva. XI. sympózium kánonického práva. 2002.
Current courses
Course title Department/Abbrev. Semester Type Classes
Basics of Canon Law KCP/DTZCP LS Se 0
Canonical Personnel Law KCP/KTKPP ZS 5
Pressing issues of Marriage and Family from the perspective of Law KCP/KTNMR LS 2
Church Law Review KCP/KTPCP LS 15
Seminar on Marriage Law KCP/KTSMP ZS Se 10
Canonical Personnel Law KCP/KVKPP ZS 5
Basics of Canon Law KCP/KVZCP LS Se 3
Basics of Canon Law KCP/KVZCP LS 12
Pressing issues of Marriage and Family from the perspective of Law KCP/NOMR LS 2
Personal Law, Teaching Office, Church Goods KCP/PTPZS ZS 8
Church and Ecclesiastical Law KTP/MCKP ZS 2

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)