JUDr. BRONISLAVA COUFALOVÁ, Ph.D.

Avatar
Contact

585 63 7669, 777618673

Katedra trestního práva

Právnická fakulta

tř. 17. listopadu 8 (budova B)

2.10

odborný asistent

ČLÁNEK
Coufalová B. Ochranná opatření postihující majetek nejen pachatelů trestné činnosti. Socioekonomické a humanitní studie. 2022.
Coufalová B. K rekognici jako rozhodujícímu důkazu o vině obžalovaného. Acta Iuridica Olomucensia. 2021.
Coufalová B. Exkurz do polské právní úpravy ochrany zvířat. Acta Iuridica Olomucensia. 2020.
Coufalová B. Maďarská právní úprava sankcionování mladistvých pachatelů. Acta Iuridica Olomucensia. 2018.
Coufalová B. Aktuální vývoj na poli právní ochrany zvířat. Acta Iuridica Olomucensia. 2017.
Coufalová B. Příkaz k nápravě mladistvého. Justičná revue. 2015.
Ščerba F., Coufalová B., Hrušáková M. Sankcionování mladistvých v praxi českých soudů pro mládež: poznatky z empirického výzkumu. Trestněprávní revue. 2015.
Coufalová B., Pinkava J. Some Aspects of Criminal Liability for Sports Injuries. International and Comparative Law Review. 2014.
Coufalová B., Pinkava J. CORRUPTION IN SPORTS ENVIRONMENT. International and Comparative Law Review. 2013.
Coufalová B. Criminal Justice Rationalization and Its Possibilities when Prosecuting Organized Crime. International and Comparative Law Review. 2012.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Coufalová B. Alternativní řešení trestních věcí mladistvých: analýza statistických údajů. In Jelínek J. (Eds.) Alternativní řešení trestních věcí. 2015.
Coufalová B. Organizovaný zločin - vymezení pojmu. In Jelínek J. (Eds.) Organizovaný zločin (trestněprávní, trestněprocesní a kriminologické apekty). 2014.
Coufalová B. Hmotněprávní instituty pro boj s organizovaným zločinem podle nového trestního zákoníku. In . (Eds.) O novém trestním zákoníku. Sborník z mezinárodní vědecké konference Olomoucké právnické dny. 2009.
Coufalová B. Oprávnění nejvyššího státního zástupce podle § 174a tr. řádu. In . (Eds.) Olomoucké právnické dny 2008. 2008.
Coufalová B. Vybrané aspekty trestního řízení proti právnických osobám. Sborník příspěvků z konference Monseho olomoucké právnické dny 2007. 2007.
Coufalová B. Vybrané otázky úmluvy OSN proti nadnárodnímu organizovanému zločinu. In . (Eds.) Debaty mladých právníků 2007. 2007.
Coufalová B. Охорона свідка під час розгляду кримінал. Právní systém, občanská společnost a stát, sborník z mezinárodní konference. 2006.
KNIHA - CELEK
Coufalová B., Ščerba F., Kopečný Z. Případové studie z trestního práva. 2023.
Coufalová B., Rabinská I., Ščerba F., Kopečný Z., Jelínek J., Heranová S., Pelc V., Mulák J., Krupička J. Praktikum z trestního práva. Klauzurní práce s řešením. 2022.
Ščerba F., Coufalová B., Vicherek R., Svaček O., Kalvodová V., Fryšták M., Provazník J., Kandová K., Čep D., Ščerbová V., Skupin ZJ. Trestní zákoník. Komentář. 2020.
Coufalová B., Ščerba F., Kopečný Z. Případové studie z trestního práva. 2018.
Ščerba F., Coufalová B. Efektivita sankcionování mladistvých. 2016.
Pinkava J., Pochylá V., Coufalová B. Trestněprávní odpovědnost ve sportu. 2014.
Ščerba F., Coufalová B., Hrušáková M., Nett A., Burda E., Čentéš J., Kopečný Z., Nováková M., Jiříček P. Dohoda o vině a trestu a další prostředky racionalizace trestní justice. 2012.
Ščerba F., COUFALOVÁ B., RABINSKÁ I. Praktikum z trestního práva. Klauzurní práce s řešením. 4. vydání. Praktikum z trestního práva. Klauzurní práce s řešením. 4. vydání. 2009.
ŠČERBA F., COUFALOVÁ B., Rabinská I. Praktikum z trestního práva. Klauzurní práce s řešením. 3., doplněné vydání. Leges, Praha. 2008.
KAPITOLA V KNIZE
Coufalová B. Ochrana zvířat a jejich dereifikace v podmíkách České republiky. Ochrana zvířat a jejich dereifikace v podmínkách České republiky. 2020.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Doctoral study on UP

Name Faculty Study programme Year of completion
PINKAVA PFA Teoretické právní vědy 2020
MAREŠOVÁ PFA Teoretické právní vědy 2023
List contains doctoral study graduates

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)