JUDr. BRONISLAVA COUFALOVÁ, Ph.D.

Zástupný obrázek
Kontaktní údaje

585 63 7669, 777618673

Katedra trestního práva

Právnická fakulta

tř. 17. listopadu 8 (budova B)

2.10

odborný asistent

ČLÁNEK
Coufalová B. Ochranná opatření postihující majetek nejen pachatelů trestné činnosti. Socioekonomické a humanitní studie. 2022.
Coufalová B. K rekognici jako rozhodujícímu důkazu o vině obžalovaného. Acta Iuridica Olomucensia. 2021.
Coufalová B. Exkurz do polské právní úpravy ochrany zvířat. Acta Iuridica Olomucensia. 2020.
Coufalová B. Maďarská právní úprava sankcionování mladistvých pachatelů. Acta Iuridica Olomucensia. 2018.
Coufalová B. Aktuální vývoj na poli právní ochrany zvířat. Acta Iuridica Olomucensia. 2017.
Coufalová B. Příkaz k nápravě mladistvého. Justičná revue. 2015.
Ščerba F., Coufalová B., Hrušáková M. Sankcionování mladistvých v praxi českých soudů pro mládež: poznatky z empirického výzkumu. Trestněprávní revue. 2015.
Coufalová B., Pinkava J. Some Aspects of Criminal Liability for Sports Injuries. International and Comparative Law Review. 2014.
Coufalová B., Pinkava J. CORRUPTION IN SPORTS ENVIRONMENT. International and Comparative Law Review. 2013.
Coufalová B. Criminal Justice Rationalization and Its Possibilities when Prosecuting Organized Crime. International and Comparative Law Review. 2012.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Coufalová B. Alternativní řešení trestních věcí mladistvých: analýza statistických údajů. In Jelínek J. (Eds.) Alternativní řešení trestních věcí. 2015.
Coufalová B. Organizovaný zločin - vymezení pojmu. In Jelínek J. (Eds.) Organizovaný zločin (trestněprávní, trestněprocesní a kriminologické apekty). 2014.
Coufalová B. Hmotněprávní instituty pro boj s organizovaným zločinem podle nového trestního zákoníku. In . (Eds.) O novém trestním zákoníku. Sborník z mezinárodní vědecké konference Olomoucké právnické dny. 2009.
Coufalová B. Oprávnění nejvyššího státního zástupce podle § 174a tr. řádu. In . (Eds.) Olomoucké právnické dny 2008. 2008.
Coufalová B. Vybrané aspekty trestního řízení proti právnických osobám. Sborník příspěvků z konference Monseho olomoucké právnické dny 2007. 2007.
Coufalová B. Vybrané otázky úmluvy OSN proti nadnárodnímu organizovanému zločinu. In . (Eds.) Debaty mladých právníků 2007. 2007.
Coufalová B. Охорона свідка під час розгляду кримінал. Právní systém, občanská společnost a stát, sborník z mezinárodní konference. 2006.
KNIHA - CELEK
Coufalová B., Rabinská I., Ščerba F., Kopečný Z., Jelínek J., Heranová S., Pelc V., Mulák J., Krupička J. Praktikum z trestního práva. Klauzurní práce s řešením. 2022.
Ščerba F., Coufalová B., Vicherek R., Svaček O., Kalvodová V., Fryšták M., Provazník J., Kandová K., Čep D., Ščerbová V., Skupin ZJ. Trestní zákoník. Komentář. 2020.
Coufalová B., Ščerba F., Kopečný Z. Případové studie z trestního práva. 2018.
Ščerba F., Coufalová B. Efektivita sankcionování mladistvých. 2016.
Pinkava J., Pochylá V., Coufalová B. Trestněprávní odpovědnost ve sportu. 2014.
Ščerba F., Coufalová B., Hrušáková M., Nett A., Burda E., Čentéš J., Kopečný Z., Nováková M., Jiříček P. Dohoda o vině a trestu a další prostředky racionalizace trestní justice. 2012.
Ščerba F., COUFALOVÁ B., RABINSKÁ I. Praktikum z trestního práva. Klauzurní práce s řešením. 4. vydání. Praktikum z trestního práva. Klauzurní práce s řešením. 4. vydání. 2009.
ŠČERBA F., COUFALOVÁ B., Rabinská I. Praktikum z trestního práva. Klauzurní práce s řešením. 3., doplněné vydání. Leges, Praha. 2008.
KAPITOLA V KNIZE
Coufalová B. Ochrana zvířat a jejich dereifikace v podmíkách České republiky. Ochrana zvířat a jejich dereifikace v podmínkách České republiky. 2020.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Ph.D. studium na UP

Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
PINKAVA PFA Teoretické právní vědy 2020
MAREŠOVÁ PFA Teoretické právní vědy 2023
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)