Státnice Promoce Imatrikulace

Promoce

Pozvánka - Slavnostní promoce absolventů oborů Právo, Právo ve veřejné správě a Evropská studia se zaměřením na evropské právo konané v pátek  26. 11. 2021 

Ze strany fakulty je zajištěn fotograf a streamování (v reálném čase), tak aby slavnostní akty bylo možné sledovat na webové stránce UP - avp.upol.cz/stream/

Absolventi přihlášení ke slavnostní promoci, kteří si již na studijním oddělení svůj diplom absolventa vyzvedli, jsou povinni jej přinést s sebou a předat studijním referentkám před samotnou promocí.


Slavnostní promoce absolventů rigorózního řízení je plánována na pátek 26. 11. 2021 – promoce je určena pouze pro absolventy, kteří se v minulosti nemohli promoce zúčastnit, nebo jim byla promoce zrušena.
- Přihlásit se můžete do 10.11.2021 - ZDE


Dle mimořádného opatření MZ ČR ze dne 26. srpna 2021 se slavnostní promoce uskuteční za těchto podmínek:

  1.        Podmínkou je ochrana dýchacích cest (respirátorem či jiným stejně účinným prostředkem (např. nanorouškou) po celou dobu promoce.
  2.          Podmínkou účasti je předložení negativního testu na přítomnost viru SARS-CoV-2* (ať již v elektronické nebo písemné podobě) absolvovaného u registrovaného poskytovatele zdravotních služeb (RT-PCR vyšetření ne straší než 7 dní, antigenní test ne starší než 72 hodin).
  3.          Každý absolvent může mít na promoci maximálně 10členný doprovod (pro všechny účastníky promocí platí stejné podmínky jako pro absolventa viz bod 1, 2.). 
  4.        Ze strany fakulty je zajištěno fotografování a streamování (v reálném čase), tak aby slavnostní akty bylo možné sledovat živě na fakultním YouTube kanále nebo na univerzitní webové stránce - avp.upol.cz/stream/

* Negativní test nemusí dokládat osoba, která předloží: 

  • potvrzení o očkování proti covidu-19 (od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců);
  • potvrzení o prodělání onemocnění covidu-19 v posledních 180 dnech;
    Z hygienických důvodů nebude možné promovat ve slavnostních talárech.

Připomínáme, že termín promoce nemá vliv na úspěšné zakončení studia ani na ukončení statusu studenta – promoce jsou slavnostním aktem, při němž absolvent přebírá vysokoškolský diplom, status studenta však končí dnem, kdy student/ka úspěšně absolvoval/a poslední část obhajoby či státní závěrečné zkoušky, stejně tak tímto dnem nabývá i získaného vysokoškolského titulu.

Přejeme Vám mnoho úspěchů a pevné zdraví.

Státní závěrečné zkoušky

PODZIMNÍ TERMÍN

Termín konání státní závěrečné zkoušky pro magisterský obor Právo byl stanoven na 6. 9. 2021 – 17. 9. 2021.
- Harmonogram státních závěrečných zkoušek – obor Právo

Termín konání státní závěrečné zkoušky pro bakalářský obor Právo ve veřejné správě byl stanoven na 13. 9. 2021.
- Harmonogram státních závěrečných zkoušek – obor Právo ve veřejné správě 

Termín konání státní závěrečné zkoušky pro navazující obor Evropská studia se zaměřením na evropské právo byl stanoven na 13. 9. 2021
- Harmonogram státních závěrečných zkoušek – obor Evropská studia se zaměřením na evropské právo


Pro podzimní termín státních závěrečnícz zkoušek nejsou aktuálně stanovena žádná omezení s výjimkou povinnosti nosit respirátor ve společných prostorách PF UP. Respirátor je možné v průběhu SZZ odložit, je-li vzdálenost mezi přítomnými osobami větší než 2 metry. 


Státní závěrečné zkoušky - diplomové a bakalářské práce

- Způsob podávání žádosti i přidělení tématu bakalářských nebo diplomových prací v AR 2020/2021:

V obecné rovině se bude postupovat podle čl. 12 Vnitřního předpisu Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci k provedení Studijního a zkušebního řádu Univerzity Palackého v Olomouci na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a k úpravě některých dalších otázek souvisejících se studiem na Právnické fakultě UP – I. úplné znění, č. PF-A-19/02-ÚZ01. 
Podání žádosti dle čl. 12 odst. 4 citovaného vnitřního předpisu bude realizováno tak, že konzultaci s budoucím vedoucím práce může student provést na dálku způsobem, na němž se s příslušným vyučujícím dohodne (např. MS Teams, e-mail apod.). Žádost o přidělení tématu se bude podávat (podepsaná a naskenovaná) elektronicky e-mailem, který bude adresován sekretářce příslušné katedry a vyučujícímu, se kterým bylo téma konzultováno. V reakci na tento e-mail příslušný vyučující potvrdí, že s vedením tématu dle zaslané žádosti souhlasí, a to nejpozději do 7 dní od doručení. Pokud se vyučující do 7 dnů nevyjádří, má za to, že s tématem souhlasí. 

Kvalifikační práce upravuje Studijní a zkušební řád UP a čl. 14 a 15 Vnitřní předpis PF UP č. PF-A-19/02 a Vnitřní norma UP R-B-17/08

Náležitosti kvalifikačních prací na PF UP stanovuje Vnitřní norma PF UP č. PF-B-21/06

- Jak navrhnout téma diplomové práce

Státní závěrečné zkoušky; OTÁZKY - obor Právo (starý magisterský obor)

Státní závěrečné zkoušky; OTÁZKY - obor Právo (magisterský obor, pro studenty zapsané od roku 2010)

Státní závěrečné zkoušky; OTÁZKY - obor Evropská studia se zaměřením na evropské právo

Státní závěrečné zkoušky; OTÁZKY - obor Právo ve veřejné správě

Final State Examination, Exam Questions Valid from Academic Year 2018/2019

Final State Examination, Exam Questions Valid from Academic Year 2019/2020

Program: International and European Law

Oznámení o konání obhajoby diplomových prací a SZZ

Státní závěrečné zkoušky   

Studentky: Ekaterina Kapustina, Elishka Josipovic, Haridian Bolaňos Frasquet

Obhajoba DP: Haridian Bolaňos Frasquet

 

Imatrikulace