Odborné časopisy

Acta Iuridica Olomucensia

jsou recenzovaným odborným právnickým periodikem zařazeným na seznam světové mezioborové databáze ERIH PLUS, který vydává Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. AIO jsou multioborovým právnickým časopisem pokrývajícím problematiku všech disciplin jurisprudence a všech právnických profesí.

Další informace naleznete zde.

International and Comparative Law Review

je recenzovaný právní časopis zařazený do databáze ERIH PLUS, který vydává Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. Časopis svým zaměřením odráží odborný výzkum v oblasti mezinárodního práva a práva EU, jakož i v právních řádech České republiky a jiných členských států EU, se zvláštním důrazem na právní systémy zemí střední Evropy.

Další informace naleznete zde.

European Studies - The Review of European Law, Economics and Politics

je časopis vydávaný Českou asociací pro evropská studia z.s. a Jean Monnet Centre of Excellence in EU Law Právnické fakulty Univerzity Palackého.

Další informace naleznete zde.