Státnice Promoce Imatrikulace

Promoce

Vážené absolventky, vážení absolventi,
v důsledku nepříznivého vývoje souvisejícího s pokračující epidemií Covid-19 se vedení Právnické fakulty rozhodlo zrušit slavnostní promoce plánované na den 9. 10. 2020. Nový termín konání promoce bude zveřejněn, jakmile to situace dovolí.
POPLATEK: Pokud jste již zaplatili poplatek a nemáte už o promoce zájem, vrátíme poplatek zpět.Postup: Absolventi požádají písemně o vrácení poplatku e-mailem na adrese marcela.mazurakova@upol.cz, v žádosti uveďte č. účtu, ze kterého byl poplatek hrazen, jméno a příjmení.
DIPLOM:Absolventi, kterým byla zrušena promoce si mohou vyzvednout svůj diplom na studijním odd. PF UP v úřední hodiny. Popř. je možné požádat studijní referentku o zaslání diplomu poštou na adresu evidovanou v IS STAG. Absolventi, kteří vykonali státní závěrečné zkoušky v září 2020 si mohou své diplomy vyzvednout na studijním odd. po předchozí domluvě od 2. 11. 2020. Popř. je možné požádat studijní referentku o zaslání diplomu poštou na adresu evidovanou v IS STAG. /Termín promoce bude zveřejněn později/.

Děkujeme za pochopení a omlouváme se za případné komplikace.

 

 

Státní závěrečné zkoušky

Státní závěrečné zkoušky - zimní termín

ZIMNÍ TERMÍN

Termín konání státní závěrečné zkoušky pro magisterský obor Právo byl ě stanoven na 25. 1. 2021 – 5. 2. 2021

- Harmonogram státních závěrečných zkoušek – obor Právo


Termín konání státní závěrečné zkoušky pro bakalářský obor Právo ve veřejné správě byl stanoven na 22. 1. 2021

- Harmonogram státní závěrečné zkoušky - obor Právo ve veřejné správě


Termín konání státní závěrečné zkoušky pro navazující mgr. obor Evropská studia se zaměřením na evropské právo byl stanoven na 2. 2. 2021.

- Harmonogram státní závěrečné zkoušky - obor Evropská studia se zaměřením na evropské právo

/Pokud to bude aktuální situace umožňovat, bude se zimní termín státních závěrečných zkoušek konat prezenčně/.


Státní závěrečné zkoušky - diplomové a bakalářské práce

- Způsob podávání žádosti i přidělení tématu bakalářských nebo diplomových prací v AR 2020/2021:

V obecné rovině se bude postupovat podle čl. 12 Vnitřního předpisu Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci k provedení Studijního a zkušebního řádu Univerzity Palackého v Olomouci na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a k úpravě některých dalších otázek souvisejících se studiem na Právnické fakultě UP – I. úplné znění, č. PF-A-19/02-ÚZ01. 
Podání žádosti dle čl. 12 odst. 4 citovaného vnitřního předpisu bude realizováno tak, že konzultaci s budoucím vedoucím práce může student provést na dálku způsobem, na němž se s příslušným vyučujícím dohodne (např. MS Teams, e-mail apod.). Žádost o přidělení tématu se bude podávat (podepsaná a naskenovaná) elektronicky e-mailem, který bude adresován sekretářce příslušné katedry a vyučujícímu, se kterým bylo téma konzultováno. V reakci na tento e-mail příslušný vyučující potvrdí, že s vedením tématu dle zaslané žádosti souhlasí, a to nejpozději do 7 dní od doručení. Pokud se vyučující do 7 dnů nevyjádří, má za to, že s tématem souhlasí. 

Kvalifikační práce upravuje Studijní a zkušební řád UP a čl. 14 a 15 Vnitřní předpis PF UP č. PF-A-19/02 a Vnitřní norma UP R-B-17/08

Obsahové a formální náležitosti kvalifikační práce stanoví Vnitřní norma PF UP č. PF-B-18/10

- Jak navrhnout téma diplomové práce

Státní závěrečné zkoušky; OTÁZKY - obor Právo (starý magisterský obor)

Státní závěrečné zkoušky; OTÁZKY - obor Právo (magisterský obor, pro studenty zapsané od roku 2010)

Státní závěrečné zkoušky; OTÁZKY - obor Evropská studia se zaměřením na evropské právo

Státní závěrečné zkoušky; OTÁZKY - obor Právo ve veřejné správě

Obhajoby diplomových a bakalářských prací

Oznámení o konání obhajoby diplomových a bakalářských prací

Zájemci z řad veřejnosti o účast na obhajobě diplomové /bakalářské/ práce se mohou přihlásit na e-mail sekretářky příslušné katedry. /nejpozději 5 dnů před konáním obhajoby/.

Katedra mezinárodního a evropského práva - kontakt: katerina.moravcova@upol.cz
- obhajoba DP - 8. února 2021

Katedra soukromého práva a civilního procesu - kontakt: eva.eisova@upol.cz

- obhajoby DP - 1. února 2021
- obhajoby DP - 1. února 2021
- obhajoby DP - 10. února 2021

Katedra správního práva a finančního práva - kontakt: renata.balutova@upol.cz
- obhajoby DP - 8. února 2021

Katedra trestního práva - kontakt: l.skacelikova@upol.cz
- obhajoby DP - 25. ledna 2021

Katedra ústavního práva - kontakt: renata.balutova@upol.cz
- obhajoby DP - 28. ledna 2021
 

 

 

Final State Examination, Exam Questions Valid from Academic Year 2018/2019

Final State Examination, Exam Questions Valid from Academic Year 2019/2020

Program: International and European Law

Imatrikulace