Prof. JUDr. Vladimír Sládeček, DrSc.

Zástupný obrázek
Kontaktní údaje

585637606

Katedra správ. práva a finančního práva

Právnická fakulta

tř. 17. listopadu 6

4.17

profesor

VYBRANÉ PUBLIKACE
Frumarová K., Dienstbier F., Halířová G., Horáková M., Kohajda M., Madleňáková L., Matoušek P., Melotíková P., Papoušková Z., Pospíšilová S., Řezníčková K., Sládeček V., Škurek M., Špírková T., Veselá L., Vičarová Hefnerová H., Vícha O., Grygar T. Správní trestání. In Srebalová M., Vačok J. (Eds.) 2017. (KNIHA - CELEK)
Pouperová O., Sládeček V., Dienstbier F., Madleňáková L., Škurek M., Vícha O., Pospíšilová S., Frumarová K., Vopařilová M., Gadasová D., Halířová G., Melotíková P. Správní právo. Zvláštní část (vybrané kapitoly). 2014. (KNIHA - CELEK)
SLÁDEČEK V., POUPEROVÁ O., GADASOVÁ D., DIENSTBIER F., HALÍŘOVÁ G., MADLEŇÁKOVÁ L., Pospíšilová S., MELOTÍKOVÁ P., VOPAŘILOVÁ M., Škurek M. Správní právo. Zvláštní část. 2011. (KNIHA - CELEK)
Sládeček V., Tomoszková V., Horáková M., Madleňáková L., Tomoszek M. Správní soudnictví v České republice a ve vybraných státech Evropy. 2010. (KNIHA - CELEK)
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Sládeček V., Göttinger V. European tendencies of constitutional judiciary and the Czech Constitutional Court. In . (Eds.) International Conference „Europeanizations of constitutional law and constitutionalization of european law: challenges for the future“. 2018.
Sládeček V. Ke koncepci nové úpravy správního trestání (několik poznámek). In Potěšil L. (Eds.) Dny práva 2017. Část VIII. Odpovědnost za přestupky podle nové právní úpravy. 2018.
Madleňáková L. Organizace správy církví: od první republiky. In Sládeček V., Frumarová K., Melotíková P. (Eds.) Organizace státní správy - vývojové tendence. 2014.
Frumarová K. Organizace správy obrany státu a její specifika. In Sládeček V., Frumarová K., Melotíková P. (Eds.) Organizace státní správy - vývojové tendence. 2014.
Škurek M. Organizace veřejné správy na úseku postihování přestupků. In Sládeček V., Melotíková P. (Eds.) Organizace státní správy - vývojové tendence. 2014.
Navrátilová M. Vývojové tendence v organizaci finanční správy. In Sládeček V., Frumarová K., Melotíková P. (Eds.) Organizace státní správy-vývojové tendence. 2014.
Vícha O. Vývojové tendence v organizaci státní správy hornictví a geologie. In Sládeček V., Frumarová K., Melotíková P. (Eds.) Organizace státní správy - vývojové tendence. 2014.
Radkova M. Aktuální otázky správního soudnictví v praxi krajského soudu. In Sládeček V., Melotíková P. (Eds.) Aktuální otázky správního soudnictví (zejména v souvislosti s novelou soudního řádu správního provedenou zákonem č. 303/2011 Sb.). 2012.
Pospíšilová S. Aktuální vývoj judikatury v řízení o žalobě na ochranu proti nečinnosti správního orgánu. In Sládeček V., Melotíková P. (Eds.) Aktuální otázky správního soudnictví (zejména v souvislosti s novelou soudního řádu správního provedenou zákonem č. 303/2011 Sb.). 2012.
Frumarová K. Chosen aspects of administrative judicial protection in cases of unlawful inaction of Public Administration. In Sládeček V. (Eds.) Current Development Tendencies in Public Administration. 2012.
Sládeček V. K novele soudního řádu správního provedené zákonem č. 303/2011 Sb. In Sládeček V., Melotíková P. (Eds.) Aktuální otázky správního soudnictví (zejména v souvislosti s novelou soudního řádu správního provedenou zákonem č. 303/2011. Sb.). 2012.
Sládeček V. K novele soudního řádu správního provedené zákonem č. 303/2011 Sb. In Sládeček V., Melotíková P. (Eds.) Aktuální otázky správního soudnictví (zejména v souvislosti s novelou soudního řádu správního provedenou zákonem č. 303/2011. Sb.). 2012.
Vícha O. K zvláštní žalobní legitimaci veřejného ochránce práv k ochraně veřejného zájmu. In Sládeček V., Melotíková P. (Eds.) Aktuální otázky správního soudnictví (zejména v souvislosti s novelou soudního řádu správního provedenou zákonem č. 303/2011 Sb.). 2012.
Škurek M. Kasační stížnost ve světle novely soudního řádu správního č. 303/2011 Sb. In Sládeček V., Melotíková P. (Eds.) Aktuální otázky správního soudnictví (zejména v souvislosti s novelou soudního řádu správního provedenou zákonem č. 303/2011 Sb. 2012.
Pouperová O. Kompetenční spory ústředních správních úřadů. In Sládeček V., Melotíková P. (Eds.) Aktuální otázky správního soudnictví (zejména v souvislosti s novelou soudního řádu správního provedenou zákonem č. 303/2011 Sb.). 2012.
Frumarová K. Žaloba na ochranu před nezákonným zásahem správního orgánu (vybrané aspekty). In Sládeček V., Melotíková P. (Eds.) Aktuální otázky správního soudnictví (zejména v souvislosti s novelou soudního řádu správního provedenou zákonem č.303/2011 Sb.). 2012.
Sládeček V. Byl jsem při tom (střípky vzpomínek a trochu jarního přemítání). In . (Eds.) Deset let veřejnéhjo ochránce práv. 2010.
Sládeček V. Přehled názorů na (samo)správu soudnictví. In . (Eds.) Olomoucké právnické dny 2009. 2010.
Sládeček V. Dobrá "správa" v České republice. Rada Európy a verejná správa. Zborník príspevkov z česko-slovenskej vedeckej konferencie konanej 21-22. apríla 2009. 2009.
Sládeček V. K instituci finančního arbitra. Pocta Milanu Bakešovi k 70. narozeninám. 2009.
Sládeček V. Opatření obecné povahy: staronový jev v našem právním řádu. Šturma, P., Tomášek, M. Nové jevy v právu na počátku 21. století. Proměny veřejného práva. 2009.
Sládeček V. Procedures of Public Administration. In Horáková M., Tomoszková V. (Eds.) Contemporary Administrative Law Studies 4. 2009.
Sládeček V. Veřejný ochránce práv: několik glos (zejména k postavení a povaze instituce). Pocta Zdeňku Jičínskému k 80. narozeninám. 2009.
Sládeček V. K takzvané samosprávě soudnictví. Hledání optimálního modelu správy soudnictví pro ČR. 2008.
Sládeček V., Mikule V. Milost a amnestie. Vaduchová, M., Gřivna, T. Pocta Otovi Novotnému k 80. narozeninám. 2008.
Sládeček V. "Nové" správní soudnictví po pěti letech. Olomoucké právnické dny 2008. 2008.
Sládeček V. Public Defender of Rights de (constitutione) et lege ferenda: some aspects. Contemporary Administrative Law Studies. 2008.
Sládeček V. Publikace jako obligatorní stadium tvorby právního předpisu. Tvorba práva v České republice po vstupu do Evropské unie. 2007.
Sládeček V. The New Code of Administrative Procedure: A Few Remarks. Changes of Judicial Culture and Decision Making in Different Branches of Law. 2007.
KNIHA - CELEK
Sládeček V. Obecné správní právo. Obecné správní právo. 2009.
Sládeček V., Mihule V., Syllová J. Ústava České republiky. Komentář. Ústava České republiky. Komentář. 2007.
KAPITOLA V KNIZE
Sládeček V., Pítrová L. Náhrada veřejnoprávní škody. In Dvořák J. (Eds.) Pocta Aleně Winterové k 80. narozeninám. 2018.
Sládeček V. Ústavní soud a správní řád. Správní řád 10 let v akci. 2016.
Sládeček V. Jiné orgány ochrany práv. Ústavní právo a státověda. II. díl. Ústavní právo České republiky. 2015.
Sládeček V. Ústavní soud. Ústavní právo a státověda. II. díl. Ústavní právo České republiky. 2015.
Sládeček V. Hlavní mezníky a tendence ve vývoji organizace veřejné správy. Organizace státní správy - vývojové tendence. 2014.
Sládeček V. A couple of notes regarding the definition of judicialization. Current Development Tendencies in Public Administration. 2012.
Sládeček V. Jiné orgány ochrany práv. Pavlíček, V. a kol. Ústavní právo a státověda. II. díl, Ústavní právo ČR. 2008.
Sládeček V. Ústavní soud. Pavlíček a kol. Ústavní právo a státověda - II. díl - ústavní právo ČR. 2008.
SBORNÍK - CELEK
Frumarová K., Janderová J., Płonka-Bielenin K., Pospíšilová E., Pospíšilová S., Vlček E., Sládeček V., Škurek M., Vačok J., Vetešník P., Všetička P. "Osmičkové roky“ v historii československého a českého a slovenského správního práva a veřejné správy, jejich význam pro rozvoj, jakož i stávající podobu správního práva a jeho aplikaci v praxi. In Frumarová K. (Eds.) 2018.
RECENZE
Sládeček V. Zákon o Nejvyšším kontrolním úřadu. Komentář. Správní právo. 2018.
Jirásek J., Sládeček V. Ústava ČR. Komentář. Ústava ČR. Komentář. 2007.
SERIÁLOVÁ PUBLIKACE
Černý M., David V., Fiala J., Gregušová D., Hlavsa P., Hurdík J., Hrušáková M., Jelínek J., Jirásek J., Králíčková Z., Marek K., Sládeček V., Stolz A., Šišková N., Švidroň J., Telec I. Acta iuridica olomucensis. Vědecký časopis právnický. Acta Iuridica Olomucensia. 2005.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
Soňa POSPÍŠILOVÁ PFA Teoretické právní vědy 2018
Vojtěch PŘÍKOPA PFA Teoretické právní vědy 2018
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.