JUDr. et Mgr. Lukáš Ryšavý, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585637658

Katedra mezinárodního a evropského práva

Právnická fakulta

tř. 17. listopadu 6

1.67

odborný asistent

PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Ryšavý L. Volba práva a nová „římská nařízení“. In Rozehnalová N., Drličková K., Valdhans J. (Eds.) DNY PRÁVA 2017 - DAYS OF LAW 2017. Část IV. Aktuální otázky evropského mezinárodního práva soukromého. 2018.
Ryšavý L. AUTONOMIE VŮLE STRAN A JEJÍ LIMITY PŘI VOLBĚ ROZHODCE. In Hrnčiříková M. (Eds.) Řešení přeshraničních sporů - pravomoc a autonomie vůle. 2017.
KNIHA - CELEK
Ryšavý L., Hrnčiříková M. Mezinárodní právo soukromé - procesní otázky. 2014.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Holá L., Pochylá V., Westphalová L., Malacka M., Hrnčiříková M., Ryšavý L. MEDIACE 2015. Reflexe a výzvy. 2015.
RYŠAVÝ L., MALACKA M., HRUŠÁKOVÁ M. 200 let ABGB – 200 let dějin Evropy. 2011.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.