JUDr. Ondrej Hamuľák, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585637635

Katedra mezinárodního a evropského práva

Právnická fakulta

tř. 17. listopadu 6

1.70

odborný asistent

Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:

  • Proděkan (1. 3. 2013 – 23. 1. 2016)

  • Česká společnost pro evropské a srovnávací právo (člen, 2008–)
VYBRANÉ PUBLIKACE
Hamuľák O., Mazák J. The Charter of Fundamental Rights of the European Union vis-à-vis the Member States – Scope of its Application in the View of the CJEU. Czech yearbook of public & private international law. 2017. (ČLÁNEK)
Kerikmäe T., Hamuľák O., Chochia A. A Historical Study of Contemporary Human Rights: Deviation or Extinction? Acta Baltica Historiae et Philosophiae Scientiarum. 2016. (ČLÁNEK)
Stehlík V., Hamuľák O., Petr M. Právo Evropské unie: ústavní základy a vnitřní trh. 2017. (KNIHA - CELEK)
Circolo A., Hamuľák O., Blažo O. Article 50 of the Treaty on European Union: How to Understand the ‘Right’ of the Member State to Withdraw the European Union? In Ramiro Troitiño D. (Eds.) Brexit - History, Reasoning and Perspectives. 2018. (KAPITOLA V KNIZE)
ČLÁNEK
Strémy T., Dianiška G., Hamuľák O., Turay L. Contributions of Slovak Criminology to the Development of Restorative Justice. Acta Baltica Historiae et Philosophiae Scientiarum. 2019.
Troitiño Ramiro D., Kerikmäe T., Hamuľák O. The League of Nations: Legal, Political and Social Impact on Estonia. Slovak Journal of Political Sciences. 2019.
Hamuľák O. The Variations of Judicial Enforcement of EU Charter of Fundamental Rights vis-á-vis Union Institutions and Bodies. European Studies - The Review of European Law, Economics and Politics. 2019.
Valuch J., Hamuľák O. Abuse of cyberspace within the crisis in Ukraine. The Lawyer Quarterly - International Journal for Legal Research. 2018.
Hamuľák O., Ramiro Troitiño D., Chochia A. Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y los derechos sociales. Estudios Constitucionales. 2018.
Valuch J., Gábriš T., Hamuľák O. Cyber Attacks, Information Attacks and Postmodern Warfare. Baltic Journal of Law and Politics. 2017.
Kopal D., Hamuľák O. Outright Monetary Transactions rozhodnutí Spolkového soudu aneb kdo skutečně jedná ultra vires? Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae. 2016.
Hamuľák O., Kopal D., Kerikmäe T. Walking a Tightrope - Looking Back on Risky Position of German Federal Constitutional Court in OMT Preliminary Question. European Studies : the review of European law, economics and politics. 2016.
Hamuľák O. Is Charter of the Fundamental Rights of the EU Taking Social Rights Seriously? European Studies : the review of European law, economics and politics. 2015.
Škurek M. Institut podpůrce ve správním řízení. In Hamuľák O. (Eds.) Acta Iuridica Olomucensia. 2014.
Hamuľák O. Labyrint světa (evropského práva) a ráj srdce (ústavní identity České republiky). Notitiae ex Academia Bratislavensi Iurisprudentiae. 2013.
Hamuľák O. Evropská unie jako komplexní ústavní systém. Acta Iuridica Olomucensia. 2012.
Hamuľák O., Bartoníčková K. Olomoucké debaty mladých právníků 2008. Právník. 2009.
Bartoníčková K., Hamuľák O. Zpráva z konference Olomoucké debaty mladých právníků 2008. Právník. 2008.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Hamuľák O. Charta základných práv Európskej únie v Českej republike - pol dekády aplikácie, otázok (a odpovedí)? In Kubala J. (Eds.) Charta základných práv Európskej únie v súdnej a inej právnej praxi: Prvé rozhodnutia, problémy, hodnotenia. 2015.
Hamuľák O. Hlava IV. Charty základných práv EÚ “Solidarita” Jednotný ústavný základ ochrany sociálnych práv na supranacionálnej úrovni? In Hamuľák J. (Eds.) Úlohy štátu pri riešení dlhodobej nezamestnanosti. 2014.
Hamuľák O. Právo pracovníkov na informácie a konzultácie v rámci podniku v práve Európskej únie – poznámka k uplatniteľnosti tohto práva v nadväznosti na prípad AMS. In Hamuľák J., Sťahulová S. (Eds.) PRÁVNO-EKONOMICKÉ ASPEKTY DLHODOBEJ NEZAMESTNANOSTI 2014. 2014.
Šišková N. Listina (Charta) základních práv EU a specifika její aplikace. In Šišková N., Hamuľák O. (Eds.) Pocta Josefu Blahožovi k 80. narozeninám. 2013.
Stehlík V. Nepřípustnost přezkumu českých procesních předpisů s ohledem na právo EU? K rozhodnutí ústavního soudu ve věci Unicampus. In Stehlík V., Hamuľák O. (Eds.) Vybrané otázky aplikace práva EU na národní úrovni. 2013.
Hamuľák O. Ústavní přezkum norem implementujících unijní právo – poznámka k praxi ústavního soudu České republiky. In Stehlík V., Hamuľák O. (Eds.) Vybrané otázky aplikace práva EU na národní úrovni. 2013.
Hamuľák O. Ústavní přezkum norem implementujících unijní právo – poznámka k praxi ústavního soudu České republiky. In Stehlík V., Hamuľák O. (Eds.) Vybrané otázky aplikace práva EU na národní úrovni. 2013.
Škurek M. Dopravní přestupky v Taxi. In Hamuľák O. (Eds.) Sborník příspěvků z konference: Olomoucké debaty mladých právníků 2011. 2012.
HAMUĽÁK O. Charta základných práv EÚ po tretí raz (a konečne s právnou hodnotou!). In Ostró N. (Eds.) Human rights forum 2008. 2012.
Osina P. Lze morálku vynucovat právem? In Hamuľák O. (Eds.) Limity práva. 2012.
Kopečný Z. Soudce versus porota na podkladu knihy G. Perraulta - Červený pulovr. In Hamuľák O. (Eds.) Právo v umění a umění v právo. 2012.
Podrazil P. Akce Kulový blesk. Směna nebo výměna? In HAMUĽÁK O. (Eds.) Právo v umění umění v právu. Sborník odborných příspěvků z mezinárodní konference. Olomoucké debaty mladých právníků 2011. 2011.
Hamuľák O. European Union after Lisbon Treaty – New Understanding of the Supranational Constitutionality. In Hamuľák J. (Eds.) Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2010. 2011.
Radkova M. Finanční právo a film (nebo knihy). In HAMUĽÁK O. (Eds.) Právo v umění a umění v právu. 2011.
Hamuľák O. “It Smells Like State Spirit” - EU within and after the Lisbon Saga. In . (Eds.) Harmonization and unifiation of law in the European Context. 2011.
KOPA M. Jako zabít ptáčka při poskytování právní pomoci v České republice. In HAMUĽÁK O. (Eds.) Právo v umění a umění v právu Sborník odborných příspěvků z mezinárodní konference Olomoucké debaty mladých právníků 2011. 2011.
PAPOUŠKOVÁ Z. Neziskové organizace v oblasti umění jako daňové subjekty. In HAMUĽÁK O. (Eds.) Právo v umění a umění v právu. 2011.
MELOTÍKOVÁ P. Osobní údaje a soukromí ve filmové tvorbě. In HAMUĽÁK O. (Eds.) Právo v umění a umění v právu. 2011.
KŘIVÁČKOVÁ J. Předvídatelnost soudního rozhodování podle Dickense – Aneb jak “ponurá” musí být pravdivá zpráva o stavu českého civilního procesu? In HAMUĽÁK O. (Eds.) Právo v umění a umění v právu. Sborník z konference Olomoucké debaty mladých právníků 2011. 2011.
SKARKOVÁ T. Rasismus v českých pohádkách a večerníčcích. In HAMUĽÁK O. (Eds.) Právo v umění a umění v právu. Sborník z konference Olomoucké debaty mladých právníků 2011. 2011.
Hamuľák O. Reflexia aplikácie práva Európskej únie v praxi najvyšších súdnych autorít Českej republiky. In . (Eds.) Miľníky práva v stredoeurópskom priestore 2011. 2011.
Pospíšilová S. Správní trestání v "Občanském průkazu" podle Petra Šabacha. In HAMUĽÁK O. (Eds.) Právo v umění a umění v právu, Sborník odborných příspěvků z mezinárodní konference Olomoucké debaty mladých právníků 2011. 2011.
Hamuľák O. The Czech Constitutional Court and the Question of an Active Use of the Preliminary Ruling Procedure. In Somssich R. (Eds.) Central and Eastern European Countries after and before the Accession, Volume 2. 2011.
HAMUĽÁKOVÁ K. Ženu ani květinou neuhodíš aneb Domácí násilí v jednom z případů detektiva Taggarta. In HAMUĽÁK O. (Eds.) Právo v umění a umění v právu. 2011.
Tomoszek M. Aplikace doktríny politických otázek Ústavním soudem ČR. In Hamuľák O. (Eds.) Fenomén judikatury v právu. 2010.
Tonnies P. Ěra používání právních principů -R. Dworkin a R. Alexy. In Hamuľák O. (Eds.) Principy a zásady v právu - teorie a praxe. 2010.
Hamuľák O. Interpretační obrušování hran mezi českým a supranacionálním právem. In Hamuľák O. (Eds.) Principy a zásady v právu - teorie a praxe. 2010.
Hamuľák O. Interpretační obrušování hran mezi českým a supranacionálním právem. In Hamuľák O. (Eds.) Principy a zásady v právu - teorie a praxe. 2010.
Tomoszek M. Může Ústavní soud rozhodovat o "ústavnosti" ústavního zákona? In Hamuľák O. (Eds.) Fenomén judikatury v právu. 2010.
Tintěra T. Náležitosti a účinky uznání dluhu v soudní judikatuře. In Hamuľák O. (Eds.) Fenomén judikatury v právu. Sborník z konference Olomoucké debaty mladých právníků 2009. 2010.
Radkova M. Několik poznámek k principům a zásadám v daňovém a správním právu. In Hamuľák O., Halířová G. (Eds.) Principy a zásady v právu - teorie a praxe Sborník z konference Olomoucké debaty mladých právníků 2010. 2010.
Pospíšilová S. Několik poznámek k zásadě rychlosti ve správním řízení. In Hamuľák O. (Eds.) Principy a zásady v právu - teorie a praxe. 2010.
Hamuľák O. Pohled na historický vývoj justiční spolupráce v trestních věcech v rámci Evropské unie. In Bubelová K. (Eds.) Pocta Eduardovi Vlčkovi k 70. narozeninám. 2010.
Škurek M. PRINCIPY DEMOKRATICKÉHO PRÁVNÍHO STÁTU V PŘESTUPKOVÉM ŘÍZENÍ? In Hamuľák O. (Eds.) Principy a zásady v právu: Teorie a praxe. 2010.
Tintěra T. Projevy zásady dobrých mravů v ujednání o smluvní pokutě. In Hamuľák O. (Eds.) Principy a zásady v právu - teorie a praxe. Sborník z konference Olomoucké debaty mladých právníků 2010. 2010.
Tomoszek M. Ústavní právo jako prostředník mezi hodnotami, principy a pravidly. In Hamuľák O. (Eds.) Principy a zásady v právu. Teorie a praxe. Sborník z konference Olomoucké debaty mladých právníků 2010. 2010.
Škurek M. VLIV EVROPSKÉHO SPRÁVNÍHO PRÁVA TRESTNÍHO NA PŘESTUPKOVÉ ŘÍZENÍ PODLE ZÁKONA Č. 200/1990 SB., O PŘESTUPCÍCH. In Hamuľák O. (Eds.) Olomoucké debaty mladých právníků 2009 - ADDENDUM. 2010.
Kopa M. Význam a role principu margin of appreciation po vstupu 14. protokolu k Evropské úmluvě o ochraně lidských práv v platnost. In Hamuľák O. (Eds.) Principy a zásady v právu - teorie a praxe. Sborník z konference Olomoucké debaty mladých právníků 2010. 2010.
Křiváčková J. Význam judikatury při ustanovování opatrovníka dle § 29 o.s.ř. In Hamuľák O. (Eds.) Fenomén judikatury v právu. Sborník z konference Olomoucké debaty mladých právníků 2009. 2010.
Halířová G. Základní principy koordinace sociálního zabezpečení. In Hamuľák O. (Eds.) Principy a zásady v právu - teorie a praxe. 2010.
Melotíková P. Zásada neveřejnosti ve správním řízení. In Hamuľák O. (Eds.) Principy a zásady v právu. Teorie a praxe. 2010.
Hamuľák O. K otázce ústavní limitace účinků evropského práva v České republice. In Hrušáková M. (Eds.) Olomoucké právnické dny 2009. 2009.
Hamuľák O. Lisabonská smlouva a justiční spolupráce v trestních věcech v rámci Evropské unie. In Gerloch A., Wintr J. (Eds.) Lisabonská smlouva a ústavní pořádek ČR. 2009.
Hamuľák O. Some Remarks on the Czech Constitutional Court´s Attitude towards Application of EU Law. In Burda E. (Eds.) Míľníky práva v stredoeurópskom priestore 2009. 2009.
Hamuľák O. Postavení národních parlamentů v novém smluvním uspořádání Evropské unie. In Knoll V. (Eds.) Naděje právní vědy 2007. 2008.
Hamuľák O. Předběžná ochrana subjektivních komunitárních práv v řízení před národními soudy - podmínky a mantinely. In Malacka M. (Eds.) Monseho olomoucké právnické dny 2007. 2008.
Svaček O. Stát a jednotlivec: vztahy odpovědnosti v rozhodovací praxi mezinárodních soudních orgánů. In Hamuľák O. (Eds.) Aktuální otázky normotvorby, Právo na spravedlivý proces. Sborník z konference Olomoucké debaty mladých právníků 2008. 2008.
Rentková L. Výhrada vo svedomí. In Hamuľák O. (Eds.) Olomoucké debaty mladých právníků 2008. 2008.
Hamuľák O. Zamyšlení se nad právní (ne)závazností listiny základních práv Evropské unie. In Hamuľák O. (Eds.) Olomoucké debaty mladých právníků 2008 - CD příloha. 2008.
Hamuľák O. Zamyšlení se nad právní (ne)závazností listiny základních práv Evropské unie. In Hamuľák O. (Eds.) Olomoucké debaty mladých právníků 2008 - CD příloha. 2008.
Hamuľák O. Predbežná ochrana subjektívnych komunitárnych práv. In Burda E. (Eds.) Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2007. 2007.
Hamuľák O. Reform Treaty. Co nového přineslo léto Evropě? In Hamuľák O. (Eds.) Debaty mladých právníků 2007. 2007.
Hamuľák O. Reform Treaty. Co nového přineslo léto Evropě? In Hamuľák O. (Eds.) Debaty mladých právníků 2007. 2007.
Šínová R. Věrohodnost důkazních prostředků. In Hamuľák O. (Eds.) Debaty mladých právníků 2007. 2007.
KNIHA - CELEK
Stehlík V., Petr M., Hamuľák O. Handbook on EU Internal Market. 2016.
Stehlík V., Hamuľák O., Petr M. Praktikum práva Evropské unie. 2016.
Stehlík V., Hamuľák O. Handbook on EU Internal Market. 2013.
Šišková N., Petr M., Pikna B., Georgiev J., Vítová B., Hamuľák O. Evropské právo 2. Jednotný vnitřní trh. 2012.
STEHLÍK V., HAMUĽÁK O., PETR M. Praktikum práva Evropské unie - vnitřní trh. 2011.
Pavlíček V., Czyżniewski M., Witkowska-Chrzczonowicz K., Jirásek J., Bartoň M., Zbíral R., Hamuľák O., Tonnies P. Konstytucyjnoprawne aspekty członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Czeskiej w Unii Europejskiej sześć lat po akcesji obu państw. 2010.
Hamuľák O. Právo Evropské unie v judikatuře Ústavního soudu České republiky. Právo Evropské unie v judikatuře Ústavního soudu České republiky. 2010.
Halířová G., Bartoníčková K., Dohnal V., Rentková L., Tomoszková V., Tomoszek M., Bartoň M., Melotíková P., Kristková V., Šínová R., Ščerba F., Hamuľák O., Hartmannová V., Bobek M., Peterková M. Kurz právnických dovedností. In Tomoszková V., Tomoszek M. (Eds.) 2008.
Hamuľák O. Ústavní základy EU - Rukověť pro seminární výuku. Ústavní základy EU - Rukověť pro seminární výuku. 2008.
KAPITOLA V KNIZE
Valuch J., Hamuľák O. Cyber Operations During the Conflict in Ukraine and the Role of International Law. In Sayapin S., Tsybulenko E. (Eds.) The Use of Force against Ukraine and International Law - Jus Ad Bellum, Jus In Bello, Jus Post Bellum. 2018.
Hamuľák O. Idolatry of Rights and Freedoms - Reflections on the Autopoietic Role of Fundamental Rights within Constitutionalization of the European Union. Protecting Human Rights in the EU. Controversies and Challenges of the Charter of Fundamental Rights. 2014.
Hamuľák O. Otázky evropského práva a evropské integrace v judikatuře Ústavního soudu. Unijní právo před českými soudy. 2014.
Stehlík V., Hamuľák O. Revolta a revoluce v judikatuře českých soudů. Unijní právo před českými soudy. 2014.
Hamuľák O., Chochia A. The European Neighbourhood Policy Focused on South Caucasus. From Eastern Partnership to the Association. A Legal and Political Analysis. 2014.
HAMUĽÁK O. Volný pohyb kapitálu a plateb. Hospodářská a měnová unie. Evropské právo 2 - Jednotný vnitřní trh. 2012.
Hamuľák O. Flexibilita ústavního pořádku, právo Evropské unie a marginalia k Listině základních práv Evropské unie. In Mlsna P. (Eds.) Ústava ČR – vznik, vývoj a perspektivy. 2011.
Hamuľák O. Nepřímý účinek práva Evropské unie a jeho ústavní limity – polská a česká zkušenost na pozadí implementace rámcového rozhodnutí o eurozatykači. In Jirásek J., Witkowski Z., Witkowska-Chrzczonowicz K. (Eds.) Konstytucyjnoprawne aspekty czlonkostwa Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Czeskiej v Unii Europejsiej. 2010.
Zbíral R., Hamuľák O. Charakter Lisabonské smlouvy. Klíma, K. a kol.: Praktikum českého ústavního práva. 2009.
Hamuľák O., Zbíral R. Právní řád ES/EU a jeho vztah k ústavnímu právu ČR (cvičení 3). In . (Eds.) Klíma, K. a kol.: Praktikum českého ústavního práva. 2009.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Hamuľák O., Halířová G., Madleňáková L., Melotíková P., Piechowiczová L. Olomoucké debaty mladých právníků 2012 na téma : Limity práva. 2012.
HAMUĽÁK O., HAMUĽÁKOVÁ K., HALÍŘOVÁ G., MELOTÍKOVÁ P. Olomoucké debaty mladých právníků 2011 - Právo v umění a umění v právu. 2011.
Hamuľák O., Hamuľáková K., Halířová G., Melotíková P. Olomoucké debaty mladých právníků 2010. "Význam principů a zásad v právu". 2010.
Hamuľák O., Hamuľáková K., Halířová G., Melotíková P. Olomoucké debaty mladých právníků 2009. "Význam judikatury v právu". 2009.
Hamuľák O., Hamuľáková K., Halířová G., Melotíková P., Rabinská I. Olomoucké debaty mladých právníků 2008. "Aktuální otázky normotvorby. Právo na spravedlivý proces". 2008.
Hamuľák O., Hamuľáková K., Halířová G., Melotíková P., Rabinská I. Monseho debaty mladých právníků 2007. 2007.
SBORNÍK - CELEK
Hamuľák O., Stehlík V. Unijní právo před českými soudy. 2014.
Hamuľák O., Stehlík V., Zbíral R. Studie z práva vnějších vztahů Evropské unie 2012/2013. 2013.
Hamuľák O., Madleňáková L. Limity práva. 2012.
Hamuľák O., Stehlík V., Zbíral R. Studie z práva vnějších vztahů Evropské unie. 2012.
Hamuľák O. Fenomén judikatury v právu. In Hamuľák O. (Eds.) Fenomén judikatury v právu. 2010.
Hamuľák O. Fenomén judikatury v právu. In Hamuľák O. (Eds.) Fenomén judikatury v právu. 2010.
Hamuľák O. Olomoucké debaty mladých právníků 2009. In Hamuľák O. (Eds.) Olomoucké debaty mladých právníků 2009. 2010.
Hamuľák O. Olomoucké debaty mladých právníků 2009. In Hamuľák O. (Eds.) Olomoucké debaty mladých právníků 2009. 2010.
Hamuľák O. Olomoucké debaty mladých právníků 2008 - CD příloha. Olomoucké debaty mladých právníků 2008. 2008.
.. Debaty mladých právníků 2007. In Hamuľák O. (Eds.) Debaty mladých právníků 2007. 2007.
SERIÁLOVÁ PUBLIKACE
HAMUĽÁK O. Acta Iuridica Olomucensis. Acta Iuridica Olomucensia. 2011.
HAMUĽÁK O. Acta Iuridica Olomucensis. Acta Iuridica Olomucensia. 2011.
HAMUĽÁK O., STEHLÍK V. International and Comparative Law Review, 2011, Vol. 11, No. 1. International and Comparative Law Review. 2011.
HAMUĽÁK O., STEHLÍK V. International and Comparative Law Review, 2011, Vol. 11, No. 2. International and Comparative Law Review. 2011.
Hamuľák O. Acta Iuridica Olomucensis. Acta Iuridica Olomucensia. 2010.
Hamuľák O. Acta Iuridica Olomucensis. Acta Iuridica Olomucensia. 2010.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.