doc. JUDr. Michal Petr, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585637536

Katedra mezinárodního a evropského práva

Právnická fakulta

tř. 17. listopadu 6

Docent

VYBRANÉ PUBLIKACE
Stehlík V., Hamuľák O., Petr M. Právo Evropské unie: ústavní základy a vnitřní trh. 2017. (KNIHA - CELEK)
ČLÁNEK
Petr M. Addressees of Antitrust and State Aid Legislation in European, International and National Law. Czech Yearbook of Public and Private International Law. 2018.
Petr M., Zorková E. Kvantitativní analýza rozhodování soutěžního úřadu. Antitrust : revue soutěžního práva. 2018.
Petr M., Zorková E. Nové nástroje soukromého prosazování soutěžního práva. Antitrust : revue soutěžního práva. 2018.
Petr M. „Obrácený“ bid riggingg – více nabídek z jedné ekonomické jednotky. Antitrust : revue soutěžního práva. 2018.
Petr M., Zorková E. Přezkum rozhodnutí ÚOHS ve správním soudnictví. Antitrust : revue soutěžního práva. 2018.
Petr M. K určitosti vymezení předmětu šetření na místě ve věcech bid rigging. Antitrust : revue soutěžního práva. 2017.
Petr M. Konsorcia ve výběrových řízeních z hlediska soutěžního práva. Antitrust : revue soutěžního práva. 2017.
Petr M. Recent Developments in Detention and Return of Illegal Migrants: In Need for More Differentiated Approach. European Studies : the review of European law, economics and politics. 2017.
Petr M. The Scope of the Implementation of the Damages Directive in CEE States. Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies. 2017.
Petr M. Twice about ne bis in idem: Conflicting Approach of European Courts to the Same Principle. Czech yearbook of public & private international law. 2017.
Petr M. Zákon o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže. Antitrust : revue soutěžního práva. 2017.
Petr M. Znovu k problematice paralelní aplikace. Antitrust : revue soutěžního práva. 2017.
Petr M. Complex Relations between EU Competition and Public Procurement Law. European Studies : the review of European law, economics and politics. 2016.
Petr M. Dopady zahájení řízení na jednotu skutku. Antitrust : revue soutěžního práva. 2016.
Petr M. Je po 25 letech právní úprava zakázsných dohod skuečně harmonizovaná? Antitrust : revue soutěžního práva. 2016.
Petr M. O perspektivách soukromého prosazování. Antitrust : revue soutěžního práva. 2016.
Petr M., Zorková E. Soukromé prosazování v České republice. Antitrust : revue soutěžního práva. 2016.
Petr M. O malých a velkých pokutách. Antitrust : revue soutěžního práva. 2015.
Petr M. Revision of the Energy Regulation in the Czech Republic. European Networks Law and Regulation Quaterly. 2015.
Petr M. Šetření na místě - cesta tam a zase zpátky. Antitrust : revue soutěžního práva. 2015.
Petr M. Limitations to the Succession of Liability. European Networks Law and Regulation Quaterly. 2014.
Petr M. Postponed Liberalization of Passenger Transport by Rail in the Czech Republic. European Networks Law and Regulation Quaterly. 2014.
Petr M. Rozhodovací činnost soutěžního úřadu v roce 2013. ANTITRUST Ročenka soutěžního práva. 2014.
Petr M. Přičítání odpovědnosti za porušení soutěžního práva. Antitrust : revue soutěžního práva. 2013.
Petr M. Rozhodovací činnost soutěžního úřadu v roce 2012. ANTITRUST Ročenka soutěžního práva. 2013.
Petr M. Šetření na místě a jeho soudní přezkum – druhé dějství. Antitrust : revue soutěžního práva. 2013.
Petr M. Devátá novela soutěžního zákona. Antitrust : revue soutěžního práva. 2012.
Petr M. Narovnání v českém soutěžním právu. Antitrust : revue soutěžního práva. 2011.
Petr M. Jak hodnotit úspěšnost soutěžní politiky? Antitrust : revue soutěžního práva. 2010.
Petr M. K povaze řízení ve věcech ochrany hospodářské soutěže. Antitrust : revue soutěžního práva. 2010.
Petr M. Z rozhodovací praxe Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Antitrust : revue soutěžního práva. 2010.
Petr M. Z rozhodovací praxe Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Antitrust : revue soutěžního práva. 2010.
Petr M. Z rozhodovací praxe Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Antitrust : revue soutěžního práva. 2010.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Boháč R., Hrdlička L., Kindl J., Petr M. Czech Republic. In da Cruz Vilaca JL., Botelho Moniz C., Leandro Vasconcelos R., Saavedra A. (Eds.) Taxation, State Aid and Distortion of Competition. XVIII FIDE CONGRESS. Congress Proceedings Vol. 2. 2018.
Petr M. On-site Inspections Performed by Competition Authorities and the Protection of Fundamental Rights. In Looijestin-Clearie A., Rusu C. (Eds.) Boosting the Enforcement of EU Competition Law at the Domestic Level. 2017.
Kindl J., Petr M. Private Enforcement and Collective Redress in European Competition Law. Czech Republic. In Bándi G., Darák P., Láncos PL., Tóth T. (Eds.) Private Enforcement and Collective Redress in European Competition Law. 2016.
Petr M., Zorková E. Private enforcement of competition law before the effect of the Damage Directive 2014/104 / EU. In Černý M., Telec I. (Eds.) Výzvy v právu obchodních korporací a v právu soutěžním. 2016.
KNIHA - CELEK
Kramařík R., Petr M., Svoboda K., Sztefek M., Valdhans J. Zákon o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže. Komentář. 2018.
Černý M., Petr M., Dostal O., Zorková E., Płonková D., Patakyová M., Duračinská J., Grambličková B., Barkoci S., Strémy J., Kurz P., Kajba J., Ščury L. 2018 : Vybrané výzvy v právu soutěžním a v českém a slovenském právu obchodních korporací. In Telec I., Gongol T. (Eds.) 2018.
Černý M., Petr M., Dostal O., Zorková E., Płonková D., Dohnal J., Kajliková Z. 2017 : Vybrané výzvy v právu soutěžním a v českém právu obchodních korporací. In Telec I., Gongol T. (Eds.) 2017.
Stehlík V., Petr M., Hamuľák O. Handbook on EU Internal Market. 2016.
Stehlík V., Hamuľák O., Petr M. Praktikum práva Evropské unie. 2016.
Černý M., Petr M., Zorková E., Dohnal J., Kajliková Z. Výzvy v právu obchodních korporací a v právu soutěžním. 2016.
Bejček J., Neruda R., Petr M., Raus D. Competition Law in the Czech Republic. 2015.
Polčák R., Čermák J., Loebl Z., Gřivna T., Matejka J., Petr M., Schlossberger O. Cyber Law in the Czech Republic. 2015.
Polčák R., Čermák J., Loebl Z., Gřivna T., Matejka J., Petr M. Cyber Law in the Czech Republic. 2012.
Šišková N., Petr M., Pikna B., Georgiev J., Vítová B., Hamuľák O. Evropské právo 2. Jednotný vnitřní trh. 2012.
STEHLÍK V., HAMUĽÁK O., PETR M. Praktikum práva Evropské unie - vnitřní trh. 2011.
Petr M., Dostal O., Kreiselová I., Vavříček V. Zakázané dohody a zneužívání dominantního postavení v ČR. 2010.
KAPITOLA V KNIZE
Petr M. Czech Republic. Implementation of the EU Damages Directive in Central and Eastern European Countries. 2017.
Petr M. Administrative Competition Procedure and Judicial Review in the Czech Republic. The Procedural Aspects of the Application of Competition Law. European Frameworks - Central European Perspectives. 2016.
Petr M., Kindl J. Czech Republic. Compatibility of Transactional Resolutions of Antitrust Proceedings with Due Process and Fundamental Rights & Online Exhaustion of IP Rights. 2016.
Petr M. The Legal Consequences of Breaching Competition Rules in the Czech Republic. The Procedural Aspects of the Application of Competition Law. European Frameworks - Central European Perspectives. 2016.
Petr M. Approximation of Competition Laws: Lessons Learned in Central Europe. From Eastern Partnership to the Association. A Legal and Political Analysis. 2014.
Petr M., Kindl J. Competition Law in the Czech Republic. In Blanke G., Nazzini R. (Eds.) International Competition Litigation. A Multi-jurisdictional Handbook. 2012.
Kindl J., Petr M. The Judicial Application of European Competition Law in the Czech Republic. In Rodriguez Iglesias GC., Ortiz Blanco L. (Eds.) The Judicial Application of Competition Law. 2010.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.