JUDr. et Mgr. Taťána Špírková, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585637667

Katedra správ. práva a finančního práva

Právnická fakulta

tř. 17. listopadu 6

2.11

odborný asistent

VYBRANÉ PUBLIKACE
Frumarová K., Dienstbier F., Halířová G., Horáková M., Kohajda M., Madleňáková L., Matoušek P., Melotíková P., Papoušková Z., Pospíšilová S., Řezníčková K., Sládeček V., Škurek M., Špírková T., Veselá L., Vičarová Hefnerová H., Vícha O., Grygar T. Správní trestání. In Srebalová M., Vačok J. (Eds.) 2017. (KNIHA - CELEK)
ČLÁNEK
Papoušková Z., Špírková T. Soukromé a veřejné v kontextu chápání daňových subjektů. Daně a finance. 2016.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Špírková T. Protikrizová opatření v oblasti DPH v době českého předsednictví v EU. Aktuální otázky práva v době českého předsednictví v Radě EU. .
Špírková T. Nejnovější judikatura Nejvyššího správního soudu České republiky v oblasti daňové kontroly. VYVAŽOVANIE ZÁUJMOV V SPOROCH S FINANČNOPRÁVNYM PRVKOM. 2019.
Špírková T. Zásada zákazu zneužití práva jako nová zásada daňového řádu. In Řezníčková K. (Eds.) Minulost, současnost a budoucnost finančního plánování státu. 2018.
Špírková T. ZNEUŽITÍ PRÁVA V KONTEXTU DAŇOVÉ LEGISLATIVY A JUDIKATURY. In Babčák V. (Eds.) Daňové raje a zneužívanie daňového systému. 2018.
Špírková T. Uložení daňového penále a trestný čin zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby, z pohledu zásady ne bis in idem. In Babčák V. (Eds.) Daňové úniky a vyhýbanie sa daňovým povinnostiam. 2017.
Špírková T. Rozšíření kontrolních pravomocí Nejvyššího kontrolního úřadu. In Mrkývka P. (Eds.) DNY PRÁVA 2015. 2016.
Špírková T. VÝZNAM PRAKTICKÝCH ASPEKTŮ PŘI VÝUCE FINANČNÍHO PRÁVA. In Ján M. (Eds.) Zborník príspevkov zo spoločného zasadnutia katedier finančného práva Právnických fakúlt univerzít Slovenskej a Českej republiky. 2016.
Špírková T. Zásada neveřejnosti a povinnost mlčenlivosti ve správě daní. In Kyselovská T. (Eds.) COFOLA 2016. 2016.
ŠPÍRKOVÁ T. Rozhodná kritéria pro výši daňových příjmů obcí. In Kotásek J. (Eds.) Finance veřejného sektoru (právní a ekonomické aspekty jeho fungování). 2012.
Špírková T. Správa daní v České republice. In Suchoža J., Husár J. (Eds.) Právo, obchod, ekonomika II. 2012.
Špírková T. Daňové úniky a jejich dopad na příjmovou stránku veřejných rozpočtů. In Radovan D. (Eds.) Dny práva 2010. 2011.
Špírková T. Aktuální problémy daňového práva v České republice. Aktuální problémy finančního práva. 2009.
Špírková T. Daňové právo v období příprav daňové reformy. Vysoká škola jako facilitátor rozvoje společnosti a regionu - V. Mezinárodní konference 2009. 2009.
Špírková T. Jednotné inkasní místo pro příjmy veřejných rozpočtů. Finanční právo de lege ferenda. 2009.
Špírková T. Opatření České republiky ke zmírnění dopadů světové hospodářské krize. Jak úspěšně podnikat v příhraničních regionech jihovýchodní Moravy - V. Mezinárodní konference 2009. 2009.
KNIHA - CELEK
Špírková T., Papoušková Z. Tax Law in the Czech Republic. 2019.
Řezníčková K., Kohajda M., Martinák T., Papoušková Z., Špírková T., Veselá L. Daň z přidané hodnoty z perspektivy aktuálních legislativních změn. 2016.
Papoušková Z., Kohajda M., Boháč R., Veselá L., Duračinská M., Koroncziová A., Bellová J., Matoušek P., Špírková T. Aktuální otázky finančního práva ve středoevropském prostoru. 2013.
Papoušková Z., Matoušek P., Špírková T., Veselá L. Finanční právo - věda, pedagogická disciplína a praxe. 2012.
Papoušková Z., Matoušek P., Špírková T. Vybrané instituty správy daní v ČR a na Slovensku po novele. 2012.
ŠPÍRKOVÁ T., PAPOUŠKOVÁ Z., MATOUŠEK P., DIENSTBIER F., Radkova M., Křípalová H., Zavadil M., Jansová G. Tendence daňového a celního práva v 21. století. 2011.
Papoušková Z., Matoušek P., Špírková T., Veselá L. Finanční věda a finanční právo v prostředí hospodářské krize. 2010.
KAPITOLA V KNIZE
Špírková T. Neodvedení daně jako trestný čin. In Ptašnik A. (Eds.) Interakce ekonomiky a práva. 2011.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Papoušková Z., Matoušek P., Špírková T., Veselá L. Finanční právo v období ekonomické krize. 2010.
SBORNÍK - CELEK
Jánošíková P., Hrčka Š., Červená K., Bárková D., Řezníčková K., Kohajda M., Lamošová B., Sabó M., Špírková T., Martinák T., Veselá L. Minulost, současnost a budoucnost finančního plánování státu. In Řezníčková K. (Eds.) 2018.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.