JUDr. Martina Küchlerová, Ph.D.

Zástupný obrázek
Kontaktní údaje

585637618

Katedra správ. práva a finančního práva

Právnická fakulta

tř. 17. listopadu 6

P1.59

odborný asistent

PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Küchlerová M. Překážka rei iudicatae a její aplikace u rozhodnutí procesní povahy. In Šmíd O., Demjanová R. (Eds.) Olomoucké dny soukromého práva. 2017.
Küchlerová M., Mácha A. Omezení svéprávnosti z pohledu veřejného práva (procesní souvislosti). In Piechowiczová L., Madleňáková L. (Eds.) Autonomie jednotlivce. 2014.
KNIHA - CELEK
Vacová R., Šmíd O., Gregorová J., Küchlerová M., Juřátková P., Talanda A., Talandová I., Hrnčiříková M., Valentová L., Pochylá V., Čamdžićová S., Grausová K., Alexandra K., Kutnarová K. Výživné. 2017.
Aktuálně vyučované předměty
název předmětu katedra/zkratka semestr typ hodin
Správní soudnictví VPK/NSS ZS Se 8
Správní soudnictví VPK/NSS ZS 2
Klinika stavebního práva VPK/NSSTA LS Se 4
Účast veřejnosti na veřejné správě VPK/NÚVVS LS Se 2
Klinika stavebního práva VPK/SSTA LS Se 4
Účast veřejnosti na veřejné správě VPK/ÚVVS LS Se 2
Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.