JUDr. Aleš Mácha, Ph.D.

Zástupný obrázek
Kontaktní údaje

585637666

Katedra správ. práva a finančního práva

Právnická fakulta

tř. 17. listopadu 6

4.10

odborný asistent

Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:

Vědecká společnost

  • Česká společnost pro právo životního prostředí (člen, 2018–)

Jiné komise a orgány

  • Rozkladová komise ministra pro místní rozvoj pro stavební právo (člen, 2019–)
ČLÁNEK
Mácha A. Ústavní soud dal "regublinám" šanci. České právo životního prostředí. 2019.
Mácha A. Přístup do krajiny a náhrada škody. České právo životního prostředí. 2018.
Mácha A. Věnovací akty. Správní právo. 2017.
Mácha A., Huneš K., Randusová E. Veřejné prostrasntví a jeho platný vznik. Právní rozhledy. 2017.
Mácha A. Opuštění nemovitosti - ano, či ne? Právní rozhledy. 2016.
Mácha A. Veřejné věci a jejich právní povaha. Právní rozhledy. 2016.
Mácha A. Veřejné užívání jako subjektivní právo. Správní právo. 2015.
Mácha A. Jsou místní komunikace stále místními komunikacemi? Časopis pro právní vědu a praxi. 2014.
Mácha A. Pozemní komunikace a superficies solo cedit. Acta Iuridica Olomucensia. 2014.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Küchlerová M., Mácha A. Omezení svéprávnosti z pohledu veřejného práva (procesní souvislosti). In Piechowiczová L., Madleňáková L. (Eds.) Autonomie jednotlivce. 2014.
KNIHA - CELEK
Tomoszková V., Vícha O., Mácha A. Praktikum z práva životního prostředí. 2019.
Mácha A., Huneš K. Místní a účelové komunikace. 2016.
KAPITOLA V KNIZE
Mácha A. Veřejné užívání lesa a přístup do krajiny. Vlastník a podnikatel při ochraně životního prostředí. 2015.
Mácha A. Veřejné užívání a bezdůvodné obohacení. Veřejné právo a právo soukromé. Aktuální tendence a výzvy veřejnoprávní úpravy plynoucí z problematiky právního dualismu. 2014.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.