AIA: Stipendia na základě mezinárodních smluv prosinec 2023

Ilustrační foto: andrea piacquadio, pexels.com
Úterý 12. prosinec 2023, 7:51 – Text: -ap-

Řecko – pobyty pro pedagogy

Ministerstvo školství, náboženských záležitostí a sportu Řecké republiky nabízí VŠ pedagogům 6 stipendijních míst k realizaci týdenních výzkumných a studijních pobytů v roce 2024. Žádosti o stipendia přijímá: AIA, naskenované žádosti včetně příloh je možné zaslat emailem na e-podatelna@dzs.cz. Termín pro podání žádostí: 10. leden 2024. Bližší informace: přehled nabídky ve vyhledávači stipendií AIA.

 

Gruzie – pobyty pro studenty a pedagogy, letní kurzy

Ministerstvo školství, vědy, kultury a sportu Gruzie nabízí stipendia k realizaci:
→ studijních pobytů pro studenty a BSP, MSP a DSP v délce 2–9 měsíců,
→ výzkumných a přednáškových pobytů pro VŠ pedagogy v délce do 1 měsíce,
→ letních kurzů v r. 2023 v délce do 1 měsíce.
Žádosti o stipendia přijímá: AIA, naskenované žádosti včetně příloh je možné zaslat emailem na e-podatelna@dzs.cz. Termín pro podání žádostí: 29. prosinec 2023. Bližší informace: přehled nabídky ve vyhledávači stipendií AIA.

 

Rakousko – AKTION – stipendia pro studenty MSP a DSP a akademické pracovníky

AKTION Česká republika – Rakousko nabízí akademickým pracovníkům veřejných VŠ financování pobytů v Rakousku v letním semestru 2024. Pobyty akademických pracovníků trvají od 1 do 3 měsíců, pobyty studentů mohou být až v délce jednoho semestru. Stipendium pro akademické pracovníky je ve výši 1250 eur měsíčně. Termín pro podání žádostí pro pobyty akademiků v délce do 1 měsíce: 15. březen 2024. Kompletní nabídku stipendií AKTION naleznete ve vyhledávači stipendií, podrobné informace jsou k dispozici na stránkách programu AKTION.

 

Čína – studijní pobyty pro studenty BSP, MSP a DSP, ne-sinologické obory

MŠMT ČR nabízí stipendia pro studenty BSP, MSP a DSP, přednostně pro jiné než sinologické obory. Studijní pobyty je možné uskutečnit v délce 5–10 měsíců. Žádosti o stipendia přijímá: AIA, naskenované žádosti včetně příloh je možné zaslat emailem na e-podatelna@dzs.cz. Termín pro podání žádostí: 15. prosinec 2023 do 12:00. Bližší informace: přehled nabídky ve vyhledávači stipendií AIA.

 

Albánie – pobyty pro studenty a pedagogy, letní školy

→ Studijní pobyty pro studenty BSP, MSP, DSP – 2 až 9 měsíců
→ Výzkumné nebo přednáškové pobyty pro VŠ pedagogy – max. 1 měsíc
→ Letní škola albánského jazyka v září 2023 – 1 měsíc
Bližší informace: přehledy nabídek ve vyhledávači stipendií AIA. Termín pro podání přihlášek: 31. leden 2024.

 

Lotyšsko – pobyty pro studenty, letní školy

→  Studijní pobyty pro studenty BSP, MSP a DSP – 2 až 10 měsíců
→  Tematicky a oborově zaměřené letní školy v AJ pro VŠ studenty a pedagogy v roce 2023
– 1 měsíc
Bližší informace: přehledy nabídek ve vyhledávači stipendií AIA. Termín pro podání přihlášek: 31. leden 2024.

 

Mongolsko – pobyty pro studenty a pedagogy, letní školy

→ Studijní pobyty pro studenty BSP, MSP, DSP – 2 až 9 měsíců
→ Studijní a přednáškové pobyty pro VŠ učitele – max. 1 měsíc
→ Letní škola pro studenty – mongolisty v roce 2024 – 1 měsíc
Bližší informace: přehledy nabídek ve vyhledávači stipendií AIA. Termín pro podání přihlášek: 31. leden 2024.

 

Rumunsko – pobyty pro studenty a pedagogy, letní školy

→ Studijní pobyty pro studenty BSP, MSP a DSP – 2 až 9 měsíců
→ Studijní a přednáškové pobyty pro VŠ pedagogy – max. 1 měsíc
Termín pro podání přihlášek: 2. leden 2024.

→ Letní kurzy rumunštiny pro VŠ studenty a pedagogy v roce 2024 – 1 měsíc
Termín pro podání přihlášek: 31. leden 2024. Bližší informace: přehledy nabídek ve vyhledávači stipendií AIA.

 

Severní Makedonie – pobyty pro studenty, pedagogy a vědce

→  studijní a přednáškovým pobyty pro VŠ učitele a vědecké pracovníky – max. 10 dnů
→  studijním pobytům pro studenty BSP, MSP, DSP – min. 2 měsíce
Bližší informace: přehledy nabídek ve vyhledávači stipendií AIA. Termín pro podání přihlášek:  31. leden 2024.

 

Studium v Japonsku  National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS)

Japonský institut GRIPS sídlící v Tokiu nabízí stipendia pro studium v rámci DSP v délce 3 nebo 5 let. Žádosti přijímá GRIPS a další japonské instituce. Termíny pro podání žádostí jsou pro DSP 10. leden 2024 (17:00 JST) a pro Public Finance Program 15. únor 2024 (17:00 JST). Stručný přehled informací o stipendijním programu naleznete ve vyhledávači stipendií AIA, podrobné informace získáte na stránkách institutu GRIPS.

 

Stipendia Visegrad Fellowship Program  Maďarsko, Polsko, Slovensko

Mezinárodní visegrádský fond nabízí v rámci programu Visegrad Fellowship Program stipendia pro přednášející a výzkumné pracovníky k realizaci krátkých pobytů v zemích V4. Stipendium je možné využít pro práci na konkrétním výzkumném projektu, přednáškovou činnost na úrovni VŠ, archivní bádání a studium v knihovnách. Žádosti o stipendium se podávají elektronicky přes portál My Visegrad. Termín pro podání žádostí: leden–červen & srpen–listopad. Žádost je nutné podat nejméně 30 dní před plánovaným začátkem pobytu. Bližší informace: stručně v přehledu ve vyhledávači stipendií AIA, podrobně na stránkách Mezinárodního visegrádského fondu.

 

Výzkumné stáže von Karmanova ústavu dynamiky tekutin

Von Karmanův ústav dynamiky tekutin (VKI), přední světové pracoviště pro výzkum na poli mechaniky tekutin se sídlem v Belgii, otevírá pro studenty technických a přírodovědných oborů několik výukových a výzkumných programů – týdenní specializační přednášky, krátký školící program, Research Master a Ph.D. program. Finance vyplácí VKI na akademický rok od října do června.

 

Evropská organizace pro jaderný výzkum – CERN – placené stáže pro studenty

CERN nabízí studentům z vysokých škol v ČR podporu v rámci několika studentských a absolventských programů.

Studentské programy:
Studenti BSP, MSP a DSP v technických oborech, jako např. aplikovaná fyzika, IT, strojírenství, elektronika, robotika, matematika a podobně, mohou využít:
→ Doktorský program CERN – stáže v délce 6 do 36 měsíců pro studenty DSP za účelem vypracování dizertační práce
→ Technický program CERN – stáže v délce 4 do 12 měsíců pro studenty BSP & MSP
CERN ale nabízí příležitosti také pro studenty ekonomických a humanitních oborů, jako např. právo, finance, ekonomika, logistika, tlumočnictví, personalistika aj.:
→ Administrativní program CERN – stáže v délce 2 do 12 měsíců
Termín pro podání přihlášek do studentských programů: 11. březen 2024; přihlašování se otevírá cca 1,5 měsíce před termínem.

 

Absolventské programy: 
→ ORIGIN / Early Career Professionals programme – pro absolventy s max. 2 roky praxe od dokončení studia, a to jak odborných škol, tak absolventů bakalářského či magisterské stupně studia. Termíny pro podání přihlášek: 19. leden 2024, 14. duben 2024, 7. červenec 2024, 17. říjen 2024
→ QUEST/ Experienced Projects Graduates  pro zkušené absolventy, tj. absolventy MSP s 2–6 lety praxe od skončení studia či absolventy DSP s max. 3 lety relevantní praxe. Přihlášky je možné podávat na průběžně vypisované pozice
→ RESEARCH Fellowship pro absolventy doktorského stupně studia s praxí do 3–6 let. Termíny pro podání přihlášek: 4. březen 2024 & 2. září 2024

Podrobné informace k jednotlivým programům naleznete na stránkách CERN pod odkazy výše. S dotazy je možné kontaktovat pana Ondřeje Nováka z odboru výzkumu a vývoje MŠMT na ondrej.novak@msmt.cz.

 

Singapur – stipendia agentury A*STAR

Singapurská agentura A*STAR (Agency for Science, Technology and Research) nabízí zahraničním studentům a absolventům studijních oborů v oblasti biomedicínských, technických a technologických věd, fyziky, IT a příbuzných disciplín stipendia k realizaci studijních pobytů na univerzitách v Singapuru. Udělováno je několik druhů stipendií:
→ Singapore International Pre-Graduate Award (SIPGA)
Stipendia pro studenty BSP a MSP pro studijní pobyty v délce 2–6 měsíců. Termíny pro podání žádostí: 15. únor pro pobyty zahájené od července daného roku; 15. 6. pro pobyty zahájené od listopadu daného roku; 15. říjen pro pobyty zahájené března následujícího roku. Další informace: stručně ve vyhledávači stipendií AIA a v letáku agentury A*STAR.

→ Singapore International Graduate Award (SINGA)
Stipendia pro absolventy BSP a MSP určená k absolvování celého DSP v max. délce 4 roky. Termíny pro podání žádostí: 1. 6. pro přijímací řízení v lednu následujícího roku; 1. prosinec pro přijímací řízení v srpnu následujícího roku. Další informace: stručně ve vyhledávači stipendií AIA a v letáku agentury A*STAR.

→ Research Attachment Programme (ARAP)
Výzkumné pobyty pro studenty DSP v délce od 1 do 2 let. Termín pro podání nominací: 15. květen a 30. listopad. Další informace: stručně ve vyhledávači stipendií AIA a v letáku agentury A*STAR.

Podrobné informace naleznete na stránkách agentury A*STAR.

 

Finsko – EDUFI Fellowships – stipendia pro studenty DSP 

Finská národní agentura pro vzdělávání EDUFI nabízí studentům DSP stipendia pro realizaci výzkumných pobytů v délce 3 - 12 měsíců na univerzitách ve Finsku. Žádost o stipendium předkládá na EDUFI příslušná finská univerzita.. Další informace: na stránkách EDUFI. Termín pro podání žádostí: průběžně, min. 5 měsíců před plánovaným zahájením pobytu.

 

Stáže organizace Stage Malta - pro samoplátce

Vzdělávací instituce Stage Malta nabízí kvalitní stáže pro ambiciózní mladé lidi. Přehled nabídky naleznete zde, podrobné informace jsou k dispozici na stránkách Stage Malta a v brožuře programu na rok 2022/2023. Přihlášky se podávají průběžně online přímo přes portál programu.

 

Zdroj: DZS (Aktuality v prosinci 2023 | Dům zahraniční spolupráce (dzs.cz)

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)