Účast na European Association for International Education (EAIE) 2023

Čtvrtek 19. říjen 2023, 10:32

Ve dnech 26. – 29. 9. 2023 se zástupci Úseku pro mezinárodní spolupráci RUP vedeni prorektorem pro internacionalizaci Jiřím Stavovčíkem zúčastnili konference EAIE (European Association for International Education) v Nizozemí. 33. ročník této jedinečné konference a výstavy hostilo přístavní město Rotterdam, které přivítalo 6 700 účastníků z více než 100 zemí z celého světa.

Vyslanci Univerzity Palackého měli spolu se zástupci dalších více než 20 českých vysokých škol možnost prezentovat svou instituci na stánku Study in Czechia. Stánek vedl a finančně podpořil Dům zahraniční spolupráce (DZS). Inspirativní čtyři dny se nesly ve znamení setkávání se zástupci institucí z Evropy, Asie, Severní a Jižní Ameriky. Na předem naplánovaných setkáních byla zhodnocena dosavadní spolupráce a diskutována možnost jejího rozšíření. V případě nových partnerů se jednalo o možnostech spolupráce v oblasti vědy, výzkumu či studentských a zaměstnaneckých mobilit. Zájem byl jak o realizaci výměnných pobytů v různých oborech napříč fakultami, tak o letní školy i o nabídky degree studia v anglickém jazyce. Ve středu odpoledne se na stánku Study in Czechia konala česko-kanadská recepce, na které došlo k navázání nových kontaktů a propojení se zástupci kanadských vysokých škol.

Součástí veletrhu byla široká nabídka vzdělávacích aktivit – seminářů, workshopů, přednášek a posterů. Přínosné byly například semináře věnované diverzitě, udržitelnosti, green Erasmu, well-beingu, recruitmentu nových studentů, problematice EWP (Erasmus without paper) a digitalizaci obecně nebo semináře na téma virtuálních mobilit či BIP (Blended intensive programmes). V neposlední řadě považujeme za benefit konference prohloubení vztahu s ostatními českými vysokými školami a možnost prodiskutovat aktuální problémy, které na Úseku pro mezinárodní spolupráci řešíme. Výsledky konference – nově navázané kontakty či prohloubení stávající spolupráce – byly představeny proděkanům pro zahraniční záležitosti na společném setkání a budou nadále rozvíjeny v rámci follow-up jednání.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)