JUDr. Zdeněk Červínek, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585 63 7815

Katedra ústavního práva

Právnická fakulta

tř. 17. listopadu 8 (budova B)

2.06

Odborný asistent

Konzultační hodiny:
Nepravidelné Místnost: Poznámka:
16:00–16:30 2.06 V období distanční výuky pouze po předchozí domluvě.
DISERTAČNÍ PRÁCE
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Rosenkranzová O. Interpretace lidských práv veřejným ochráncem práv. In Červínek Z. (Eds.) Lidská práva v soudní praxi. Sborník z konference Olomoucké právnické dny pořádané Právnickou fakultou UP v Olomouci ve dnech 24. - 25. května 2018. 2018.
Červínek Z. Interpretační funkce poměřování. In Červínek Z. (Eds.) Lidská práva v soudní praxi. 2018.
Červínek Z. K aplikaci testu proporcionality na socio-ekonomická práva. In Hapla M., Večeřa M. (Eds.) Weyrovy dny právní teorie 2016. 2016.
Červínek Z. Test vyloučení extrémní disproporcionality a doktrína derivativních ústavních norem: Studie standardů aplikovaných na přezkum ústavnosti správních sankcí majetkové povahy. In Jirásek J., Witkowski Z. (Eds.) Proměny dělby moci. Dělba moci v ústavním systému České republiky a Polské republiky. Sborník z IV. česko-polského právnického semináře. 2015.
Červínek Z. Test racionality v judikatuře ÚS: Otázka intenzity přezkumu. In Jirásek J. (Eds.) Právní aspekty sociálního státu. Sborník příspěvků sekce ústavního práva, přednesených na mezinárodní vědecké konferenci Olomoucké právnické dny 2014. 2014.
KNIHA - CELEK
KAPITOLA V KNIZE
Červínek Z. Metoda reasonableness a ochrana socio-ekonomických práv v Jihoafrické republice: Variace na metodu proporcionality, nebo modifikace paradigmatu základních práv? In Agha P., Pavlakos G. (Eds.) Princip proporcionality Roberta Alexyho v českém právním myšlení. 2022.
Červínek Z. Právo na spravedlivou odměnu za práci a na uspokojivé pracovní podmínky (čl. 28). In Kratochvíl J., Kühn Z., Kmec J., Kosař D. (Eds.) Listina základních práv a svobod: Velký komentář. 2022.
Červínek Z. Právo sdružovat se s jinými na ochranu svých hospodářských a sociálních zájmů a právo na stávku (čl. 27). In Kratochvíl J., Kühn Z., Kmec J., Kosař D. (Eds.) Listina základních práv a svobod: Velký komentář. 2022.
Červínek Z. Zvláštní ochrana žen, mladistvých a osob zdravotně postižených v pracovněprávních vztazích (čl. 29). In Kratochvíl J., Kühn Z., Kmec J., Kosař D. (Eds.) Listina základních práv a svobod: Velký komentář. 2022.
Červínek Z., Tomoszek M., Kováčová M., Pilerová Z. Czech Republic: Year 2019 in Review. In ALBERT R., LANDAU D., FARAGUNA P., Drugda Š. (Eds.) 2019 Global Review of Constitutional Law. 2020.
Červínek Z. Proporcionalita. In Sobek T., Hapla M. (Eds.) Filosofie práva. 2020.
Tomoszek M., Červínek Z., Pilerová Z. Czech Republic: Year 2018 in Review. In ALBERT R., LANDAU D., FARAGUNA P., DRUGDA S. (Eds.) 2018 Global Review of Constitutional Law. 2019.
Kopa M., Tomoszek M., Červínek Z. Developments in Czech Constitutional Law: The Year 2016. In Albert R., Landau D., Faraguna P., Drugda Š. (Eds.) The I·CONnect-Clough Center 2016 Global Review of Constitutional Law. 2017.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Filipec O., Měšťánková P., Tungul L., Červínek Z., Kokeš M., Tomoszek M. Úpadek demokracie ve střední Evropě. 2022.
SBORNÍK - CELEK
Tóthová M., Broz J., Svák J., Balog B., Rosenkranzová O., Červínek Z., Hrabovský L., Strážnická A., Hrebičková A., Paľko D., Fridrich B., Karola P. Lidská práva v soudní praxi. In Červínek Z. (Eds.) 2018.
PROJEKT
Červínek Z. Proportionality: In Search of an “Optimal” Reach of the Concept. Grantová agentura České republiky. 2020.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)