JUDr. Martin FAIX, Ph.D.,MJI

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585 63 7684

Katedra mezinárodního a evropského práva

Právnická fakulta

tř. 17. listopadu 8 (budova B)

1.67

odborný asistent - proděkan

Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:

  • Proděkan (1. 2. 2016 – )

Vědecká společnost

  • Česká společnost pro mezinárodní právo (člen, 2007–)
  • European Society for International Law (člen, 2012–)

Mezinárodní organizace

  • Management Board of the European Union Agency for Fundamental Rights (člen, 2015–2020)
VYBRANÉ PUBLIKACE
Heikkinen T., Faix M. States´ obligations under the Common Article 1 of the Geneva Conventions in the context of multinational military operations. Czech yearbook of public & private international law. 2017. (ČLÁNEK)
Faix M. Victims´ right to reparation under international human rights law: also against international organizations? Czech yearbook of public & private international law. 2015. (ČLÁNEK)
Faix M. Are international organizations bound by human rights obligations? Czech yearbook of public & private international law. 2014. (ČLÁNEK)
Faix M. Od práva na sebaurčenie k unilaterálnej secesii? Právník. 2014. (ČLÁNEK)
Faix M., Bureš P., Svaček O. Rukověť ke studiu mezinárodního práva I. Dokumenty. 2015. (KNIHA - CELEK)
Faix M., Bureš P., Svaček O. Vznik a uznání státu. Aktuální pohled mezinárodního práva. 2013. (KNIHA - CELEK)
DAVID V., BUREŠ P., FAIX M., SLADKÝ P., SVAČEK O. Mezinárodní právo veřejné s kazuistikou. 2011. (KNIHA - CELEK)
ČLÁNEK
Faix M., Jamali A. Is the African Court on Human and Peoples’ Rights in an Existential Crisis. Netherlands Quarterly of Human Rights. 2022.
Faix M., Kleczkowska A. A bridge too far: Polish-Czech border incident. Völkerrechtsblog. 2020.
Faix M., Svaček O. International Law on the Use of Force: Need for Methodological Debate. Czech Yearbook of Public and Private International Law. 2018.
Bruner T., Faix M. The Attribution as a Problem of Lawfare. Obrana a strategie. 2018.
Heikkinen T., Faix M. THE USE OF HUMAN SHIELDS AND THE PRINCIPLE OF PROPORTIONALITY UNDER LAW OF ARMED CONFLICT. Czech yearbook of public & private international law. 2016.
Faix M. Application of Human Rights to EU Military Operations: Mission Impossible? Slovak Yearbook of International Law. 2013.
Faix M. Rules of Engagement - Some Basic Questions and Current Issues. Czech Yearbook of International Law. 2010.
Faix M. Operácie multinárodných síl a medzinárodné humanitárne právo. Acta Universitatis Carolinae Iuridica. 2009.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Tungul L. Counter-Conduct and the (de-)Europeanisation Discourse in Turkey. In Černý M., Vítová B., Faix M., Podrazil P. (Eds.) Olomoucké právnické dny 2019. 2019.
Faix M. Imunity medzinárodných organizácií ako prekážka medzinárodnej spravodlivosti? In . (Eds.) Medzinárodné právo ako strážca svetového poriadku: Vynútiteľnosť medzinárodného práva v 21. storočí. 2014.
Faix M. Medzinárodnoprávne otázniky nad mechanizmami ochrany ľudských práv v Afrike. In Giertl A. (Eds.) Regionalizmus: Stav, východiská, perspektívy. 2013.
KAPITOLA V KNIZE
Faix M. Nahlasovanie nepriateľa prostredníctvom mobilných aplikácií civilnými osobami ako priama účasť na nepriateľstve? Liber amicorum - Dalibor Jílek: pri príležitosti 70. narodenín prof. JUDr. Dalibora Jílka, CSc. 2023.
Faix M., Stejskal P. Legal Aspects of Misattribution Caused by Cyber Deception. In Jančárková T., Visky G., Winther I. (Eds.) 2022 14th International Conference on Cyber Conflict: Keep Moving! (CyCon). 2022.
Honusková V., Faix M., Obrdlíková K. Using live action role-play in teaching migration and refugee law. In Grimes R., Honusková V., Stege U. (Eds.) Teaching Migration and Asylum Law. 2021.
Faix M. Varšavská smlouva a ČSSR. In Tauchen J., Schelle K. (Eds.) Encyklopedie českých právních dějin. XX. svazek „Vá – Volba“. 2020.
Faix M. Sankce v mezinárodním právu. In Schelle K., Tauchen J. (Eds.) Encyklopedie českých právních dějin. XII. svazek „Sa – Smlouva ná“. 2018.
Faix M. Severoatlantická aliance (NATO) a ČR. In Tauchen J., Schelle K. (Eds.) Encyklopedie českých právních dějin. XII. svazek „Sa - Smlouva ná“. 2018.
Faix M. Rada Evropy a ČR. In Tauchen J., Schelle K. (Eds.) Encyklopedie českých právních dějin. X. svazek. 2017.
Faix M. Rada vzájemné hospodářské pomoci a ČSSR. In Tauchen J., Schelle K. (Eds.) Encyklopedie českých právních dějin. X. svazek. 2017.
Faix M. Evropská unie a ČR. Encyklopedie českých právních dějin. II. svazek, D-J. 2016.
Faix M. Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě a ČR. Encyklopedie českých právních dějin, IV. svazek N-O. 2016.
Faix M. Organizace spojených národů a ČR. Encyklopedie českých právních dějin, IV. svazek N-O. 2016.
Faix M. (Kolektívne) uznanie štátu a medzinárodné organizácie. Mezinárodněprávní aspekty vzniku a zániku státu. 20. výročí vzniku samostatné České republiky a Slovenské republiky. 2013.
FAIX M. Vývoj a dôsledky proliferácie kontrolných mechanizmov v oblasti ľudských práv na africkom kontinente. Mezinárodní ochrana lidských práv: regionální a tematická diferenciace. 2011.
KONFERENCE, WORKSHOP - PASIVNÍ ÚČAST
Svicevic M., Faix M., Stejskal P. Debate: EU sanctions against Russia and the rule of law. 2023.
PROJEKT
Faix M., Stejskal P., Svicevic M. Mezinárodní sankce a jejich implementace na národní úrovní: komparativní perspektiva. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. 2023.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Ph.D. studium na UP

Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
JAMALI PFA International and European Law 2023
HEIKKINEN PFA Theoretical Legal Sciences 2019
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)