Projekty a granty

GA ČR

Vědecké projekty financované z účelové podpory základního výzkumu poskytované Grantovou agenturou České republiky (GA ČR). GA ČR je organizační složkou státu, která se při své činnosti řídí zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.

Podporovány jsou vědecké projekty napříč všemi vědními obory základního výzkumu.

Vyhlášení veřejných soutěží GAČR ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích na podporu grantových projektů v základním výzkumu probíhá vždy na jaře příslušného kalendářního roku (zpravidla na přelomu února a března).

Další informace najdete na stránkách https://gacr.cz/

Projekty GA ČR řešené na PF UP zde

Jean Monnet

Jean Monnet je jednou z centralizovaných aktivit programu Erasmus+, vzdělávacího programu Evropské unie na období 2014–2020 (předtím součástí Lifelong Learning Programme EU 2007-2013). JM (jakožto centralizovaná aktivita) je přímo řízen Evropskou komisí a implementován (administrativní proces) její Výkonnou agenturou pro vzdělávání, audiovizi a kulturu (EACEA).

Aktivity v rámci programu Jean Monnet se zaměřují na celosvětovou podporu vynikající úrovně výuky a výzkumu v oblasti studií evropské integrace a dále na rozvíjení dialogu akademického světa s tvůrci politik v souvislosti s politickými prioritami Evropské unie.

V rámci aktivit Jean Monnet je podporováno 6 akcí:

3 z nich jsou zaměřeny na podporu výuky a výzkumu: JM moduly (Modules), JM katedry (Chairs), JM centra excelence (Centres of Excellence).

Další akce je zaměřena na podporu pro sdružení, instituce a asociace (support to Associations).

Poslední 2 akce podporují politickou debatu s akademickým světem: JM sítě (Networks), JM projekty (Projects).

Do aktivit programu je možné se zapojit na základě pravidelných výzev k předkládání návrhů, které jsou vyhlašovány každoročně na podzim s uzávěrkou přihlášek v únoru následujícího roku.

Další informace najdete na stránkách http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/jean-monnet_en

Projekty JM řešené na PF UP zde

IGA

Interní grantová soutěž na podporu jedno i víceletých projektů specifického vysokoškolského výzkumu realizovaného studenty doktorského nebo magisterského studijního programu na Univerzitě Palackého v Olomouci probíhá od roku 2009.

Účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum je univerzitě přidělována každý rok Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR (dle zákona č. 130/2002 Sb. o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků).

Grantovou studentskou soutěž vyhlašuje rektor UP na podzim (listopad) s uzávěrkou přihlášek v lednu následujícího kalendářního roku.

Podrobnější informace k vyhlášení na stránkách IGA

Nová pravidla k soutěži pro rok 2024 (CZ) , (ENG)

Komise pro hodnocení a obhajoby projektů IGA je na PF UP od roku 2017 jmenovaná jako komise stálá, ve složení:
Ondrej Hamuľák (předseda)
Pavel Bureš
Zdeněk Červínek
Aleš Mácha
Petr Stejskal
Michael Kohajda
Klára Hamuľáková
Bronislava Coufalová
Petr Prchal

Kontaktní osoba: Ing. Kristýna Ondráčková kristyna.ondrackova@upol.cz

 

Pokyny k cestám CZ a ENG

Projekty IGA řešené na PF UP

FRUP

Vnitřní soutěž na podporu projektů v rámci institucionálního plánu Univerzity Palackého v Olomouci je vypisovaná každoročně na podzim (v září) rektorem UP.

Jedná se o roční projekty s počátkem řešení vždy v lednu příslušného kalendářního roku. V rámci této soutěže mohou akademičtí pracovníci předkládat návrhy projektů zaměřených na inovaci předmětu, rozvoj stávajících výukových pracovišť formou nákupu technických pomůcek, softwaru a knih spojených s výukou a přípravu výukových materiálů. Soutěž FRUP nahradila projekty ukončeného FRVŠ (Fond rozvoje vysokých škol). Projekty FRUP jsou na PF UP řešeny od roku 2014.

Hodnotící komise pro rozvojové projekty v rámci institucionálního plánu Univerzity Palackého v Olomouci (FRUP) je na PF UP od roku 2016 jmenovaná jako komise stálá. Členy komise jsou za každou katedru vždy její tajemník nebo vedoucí, s výjimkou Katedry správního práva a finančního práva, kterou v komisi zastupuje proděkanka pro doktorské studium a rigorózní řízení, do jejíž působnosti projekty FRUP spadají.

Příslušný proděkan: JUDr. Ondrej Hamuľák, Ph.D.

Podrobnější informace k podávání, hodnocení a řešení projektů FRUP naleznete na www.psup.cz/frup-rozvojove-projekty/

Projekty FRUP řešené na PF UP

Hannah Arendt

Cena Hannah Arendtové byla Univerzitě Palackého udělena v roce 1996 v celkové výši 300 tisíc německých marek. Darované finanční prostředky cíleně směřovaly k podpoře dvou programů, z nichž jeden se realizoval na právnické fakultě, druhý na filozofické fakultě. V této souvislosti vznikla rozhodnutím tehdejšího rektora univerzity Josefa Jařaba i Komise pro Cenu Hannah Arendtové a byla stanovena i pravidla pro využívání těchto finančních prostředků.

Příslušný proděkan: JUDr. Ondrej Hamuľák, Ph.D.

Formulář žádosti o poskytnutí příspěvku z prostředků nadace HA

Další informace najdete na stránkách m.zurnal.upol.cz

Další projekty

OP VK

Projekty na rozvoj vzdělávání a modernizaci výuky spolufinancované z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Evropského sociálního fondu (programovací období 2009 – 2014).

Projekty OP VK řešené na PF UP zde

FRUP

Vnitřní soutěž na podporu projektů v rámci institucionálního plánu Univerzity Palackého v Olomouci je vypisovaná každoročně na podzim (v září) rektorem UP.

Jedná se o roční projekty s počátkem řešení vždy v lednu příslušného kalendářního roku. V rámci této soutěže mohou akademičtí pracovníci předkládat návrhy projektů zaměřených na inovaci předmětu, rozvoj stávajících výukových pracovišť formou nákupu technických pomůcek, softwaru a knih spojených s výukou a přípravu výukových materiálů. Soutěž FRUP nahradila projekty ukončeného FRVŠ (Fond rozvoje vysokých škol). Projekty FRUP jsou na PF UP řešeny od roku 2014.

Hodnotící komise pro rozvojové projekty v rámci institucionálního plánu Univerzity Palackého v Olomouci (FRUP) je na PF UP od roku 2016 jmenovaná jako komise stálá. Členy komise jsou za každou katedru vždy její tajemník nebo vedoucí, s výjimkou Katedry správního práva a finančního práva, kterou v komisi zastupuje proděkanka pro doktorské studium a rigorózní řízení, do jejíž působnosti projekty FRUP spadají.

Příslušný proděkan: JUDr. Ondrej Hamuľák, Ph.D.

Podrobnější informace k podávání, hodnocení a řešení projektů FRUP naleznete na www.psup.cz/frup-rozvojove-projekty/

Projekty FRUP řešené na PF UP

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)