Úřední deska

Výběrová řízení a nabídky zaměstnání

Akreditované studijní programy

Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci je držitelkou platných akreditací MŠMT ČR na všechny realizované studijní programy:

 • Doktorský studijní program Teoretické právní vědy, studijní obory: Evropské a mezinárodní právo, Občanské právo, Ústavní právo, Správní právo, Trestní právo, European and International Law
  • prezenční a kombinovaná forma studia, standardní doba studia: 3 roky
  • do 31. srpna 2019 (na dostudování do 31. prosince 2024)
 • Doktorský studijní program Teoretické právní vědy, specializace: Soukromé právo, Ústavní právo, Správní právo, Trestní právo, Evropské a mezinárodní právo, Právní dějiny a římské právo
  • prezenční a kombinovaná forma studia, standardní doba studia: 4 roky
  • do 8. srpna 2028
 • Doktorský studijní program Právní dějiny a římské právo
  • prezenční a kombinovaná forma studia, standardní doba studia: 4 roky
  • do 23. listopadu 2032
 • Doktorský studijní program Právo a digitální technologie
  • prezenční a kombinovaná forma studia, standardní doba studia: 4 roky
  • do 22. listopadu 2033
 • Doktorský studijní program Law and Digital Technologies
  • prezenční a kombinovaná forma studia, standardní doba studia: 4 roky
  • výuka probíhá v anglickém jazyce
  • do 22. listopadu 2033
 • Doktorský studijní program International and European Law
  • prezenční forma studia, standardní doba studia: 3 roky
  • výuka probíhá v anglickém jazyce
  • do 8. srpna 2028
 • Magisterský studijní program Právo a právní věda, studijní obor Právo
  • prezenční forma studia, standardní doba studia: 5 let
  • včetně rigorózního řízení (JUDr.)
  • do 31. sprna 2019 (na dostudování do 31. prosince 2024)
 • Magisterský studijní program Právo a právní věda
  • prezenční forma studia, standardní doba studia: 5 let
  • včetně rigorózního řízení (JUDr.)
  • do 8. sprna 2028
 • Navazující magisterský program Politologie, studijní obor Evropská studia se zaměřením na evropské právo
  • prezenční forma studia, standardní doba studia: 2 roky
  • do 31. prosince 2022 (na dostudování do 31. prosince 2024)
 • Navazující magisterský program Evropské právo a politiky EU
  • prezenční forma studia, standardní doba studia: 2 roky
  • do 8. srpna 2028
 • Navazující magisterský program Specialisation in Law, studijní obor International and European Law
  • prezenční forma studia, standardní doba studia: 2 roky
  • výuka probíhá v anglickém jazyce
  • do 31. prosince 2019 (na dostudování do 31. prosince 2024)
 • Navazující magisterský program International and European Law
  • prezenční forma studia, standardní doba studia: 2 roky
  • výuka probíhá v anglickém jazyce
  • do 8. srpna 2028
 • Bakalářský studijní program Právní specializace, studijní obor Právo ve veřejné správě
  • prezenční forma studia, standardní doba studia: 3 roky
  • do 31. prosince 2019 (na dostudování do 31. prosince 2024)
 • Bakalářský studijní program Právo ve veřejné správě
  • prezenční forma studia, standardní doba studia: 3 roky
  • do 8. srpna 2028

Studijní programy PF schválené v rámci institucionální akreditace UP

Akreditované studijní programy PF se studijními obory

Přílohy pod názvy: Akreditace PF_UP-2015.zip (Zaheslované přílohy)

Účinné vnitřní předpisy a normy

Vnitřní předpisy

Číslo normy Název Účinnost od
PF-A-19/02-N02 Novela č. 2 Vnitřního předpisu Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci k provedení Studijního a zkušebního řádu UP na PF UP a k úpravě některých dalších otázek souvisejících se studiem na PF UP 1.3.2022
PF-A-19/02-ÚZ02 Vnitřní předpis Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci k provedení Studijního a zkušebního řádu UP na PF UP a k úpravě některých dalších otázek souvisejících se studiem na PF UP – II. úplné znění 1.3.2022
PF-A-21/02 Statut Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci 31.12.2021
PF-A-17/01-N02 Novela č. 2 Volebního řádu Akademického senátu Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci 27.10.2021
PF-A-17/01-ÚZ02 Volební řád Akademického senátu Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci - II. úplné znění 27.10.2021
PF-A-17/02-N01 Vnitřní předpis, kterým se mění Jednací řád Akademického senátu Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci PF-A-17/02 1.6.2021
PF-A-17/02-ÚZ01 Jednací řád Akademického senátu Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci – I. úplné znění 1.6.2021
PF-A-21/01 Jednací řád Vědecké rady Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci 1.6.2021
PF-A-17/01-N01 Novela č. 1 Volebního řádu Akademického senátu Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci 12.10.2020
PF-A-19/02-N01 Novela č. 1 Vnitřního předpisu Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci k provedení Studijního a zkušebního řádu Univerzity Palackého v Olomouci na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci 16.9.2020

Disciplinární řád pro studenty - nebyl vydán, fakulta se řídí předpisem univerzitním

Etický kodex - více ZDE

Vnitřní normy

Číslo normy Název Účinnost od
PF-B-24/05 O srovnatelných magisterských studijních programech se studijním programem Právo a právní věda 3.7.2024
PF-B-24/04 O vyhlášení děkanského volna dne 2.7.2024 20.6.2024
PF-B-24/03 O vyhlášení děkanského volna dne 11.6.2024 31.5.2024
PF-B-21/15-ÚZ01 Pravidla užití Sociálního fondu na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci (1. úplné znění) 31.5.2024
PF-B-21/15-N01 Novela č. 1 vnitřní normy PF UP Pravidla užití Sociálního fondu na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci 31.5.2024
PF-B-24/02 O stipendiu na podporu studia v ČR na Univerzitě Palackého v Olomouci na období leden–prosinec 2024 v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny 17.5.2024
PF-B-20/07-ÚZ01 Stipendium Petra Zoubka na podporu mimořádně nadaných studentů PF UP (1. úplné znění) 4.10.2023
PF-B-20/07-N01 Novela č. 1 vnitřní normy PF UP Stipendium Petra Zoubka na podporu mimořádně nadaných studentů PF UP 4.10.2023
PF-B-19/3-ÚZ05 Stanovení požadavků pro řádný výkon práce a odměňování zaměstnanců na PF UP – akademičtí pracovníci (5. úplné znění) 21.9.2023
PF-B-19/03-N05 Novela č. 5 Vnitřní normy PF UP Stanovení požadavků pro řádný výkon práce a odměňování zaměstnanců na PF UP – akademičtí pracovníci 21.9.2023
PF-B-19/03-N04 Novela č. 4 Vnitřní normy PF UP Stanovení požadavků pro řádný výkon práce a odměňování zaměstnanců na PF UP – akademičtí pracovníci 12.4.2023
PF-B-21/10-ÚZ01 Rozhodnutí děkana o zvláštních pravidlech pro stipendium pro pomocné vědecké síly v pozici tzv. junior asistenta výzkumu (1. úplné znění) 12.4.2023
PF-B-21/10-N01 Novela č. 1 Vnitřní normy PF UP Rozhodnutí děkana o zvláštních pravidlech pro stipendium pro pomocné vědecké síly v pozici tzv. junior asistenta výzkumu 12.4.2023
PF-B-20/09-ÚZ02 O tvůrčím výkonu akademických a vědeckých pracovníků Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (2. úplné znění) 12.4.2023
PF-B-20/09-N02 Novela č. 2 Vnitřní normy PF UP O tvůrčím výkonu akademických pracovníků Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci 12.4.2023
PF-B-21/13-ÚZ01 Statut vnitřní grantové soutěže na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci (1. úplné znění) 12.4.2023
PF-B-21/13-N01 Novela č. 1 Vnitřní normy PF UP Statut vnitřní grantové soutěže na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci 12.4.2023
PF-B-21/11-N01 Novela č. 1 Vnitřní normy PF UP Statut Ceny děkana Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci za excelentní výsledky v tvůrčí činnosti 12.4.2023
PF-B-21/11-ÚZ01 Statut Ceny děkana PF UP za excelentní výsledky v tvůrčí činnosti (1. úplné znění) 12.4.2023
PF-B-21/06-N01 Novela č. 1 Vnitřní normy PF UP Náležitosti kvalifikačních prací na PF UP 23.3.2023
PF-B-21/06-ÚZ01 Náležitosti kvalifikačních prací na PF UP (1. úplné znění) 23.3.2023
PF-B-22/04 Podmínky poskytnutí a čerpání tvůrčího volna na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci 25.10.2022
PF-B-18/4-N03 Vnitřní norma, kterou se mění vnitřní norma Stanovení dalšího finančního ohodnocování technicko-hospodářských pracovníků PF UP 24.6.2022
PF-B-18/4-ÚZ03 Stanovení dalšího finančního ohodnocování technicko-hospodářských pracovníků PF UP – III. úplné znění 24.6.2022
PF-B-19/03-N03 Novela č. 3 vnitřní normy PF-B-19/3 Stanovení požadavků pro řádný výkon práce a odměňování zaměstnanců na PF UP – akademičtí pracovníci 24.6.2022
PF-B-22/03 Vnitřní norma děkana PF UP k provedení Řádu celoživotního vzdělávání UP v Olomouci a o realizaci programů celoživotního vzdělávání 16.6.2022
PF-B-20/09-N01 Vnitřní norma, kterou se mění vnitřní norma PF-B-20/09 O tvůrčím výkonu akademických pracovníků PF UP 3.5.2022
PF-B-22/02 Ochránce práv studentů Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci 26.4.2022
PF-B-22/1 Organizační řád Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci 4.1.2022
PF-B-18/7-N01 Novela č. 1 vnitřní normy O stipendiu J. L. Fischera na podporu studia v cizojazyčném doktorském studijním programu 21.12.2021
PF-B-18/7-ÚZ01 O stipendiu J. L. Fischera na podporu studia v cizojazyčném doktorském studijním programu – I. úplné znění 21.12.2021
PF-B-19/03-N02 Novela č. 2 vnitřní normy PF-B-19/3 Stanovení požadavků pro řádný výkon práce a odměňování zaměstnanců na PF UP – akademičtí pracovníci 18.11.2021
PF-B-21/05-N01 Novela č. 1 vnitřní normy Provozní řád studovny Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci 16.11.2021
PF-B-21/05-ÚZ01 Provozní řád studovny Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci – I. úplné znění 16.11.2021
PF-B-21/09 O vytvoření programu ReStart na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci 16.11.2021
PF-B-21/12 O Komisi pro ediční činnost a kvalitu výzkumu na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci 16.11.2021
PF-B-18/4-N02 Novela č. 2 vnitřní normy Stanovení dalšího finančního ohodnocování technicko-hospodářských pracovníků Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci 27.8.2021
PF-B-21/03 Provozní řád užívání skříněk na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci 29.3.2021
PF-B-21/1 O doktorských stipendiích 18.1.2021
PF-B-19/3-N01 Novela č. 1 vnitřní normy PF-B-19/3 Stanovení požadavků pro řádný výkon práce a odměňování zaměstnanců na PF UP – akademičtí pracovníci 31.10.2020
PF-B-20/06 Statut Čestného uznání děkana Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci za vzdělávací činnost 31.8.2020
PF-B-20/05 Statut Ceny Miroslava Liberdy za mimořádný přínos pro rozvoj Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a šíření jejího dobrého jména 9.7.2020
PF-B-19/5 Vnitřní norma děkanky Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci o Škodní komisi 10.6.2019
PF-B-18/4-NO1 Novela č. 1 vnitřní normy děkanky Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci o stanovení dalšího finančního ohodnocování technicko-hospodářských pracovníků Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci 1.1.2019
PF-B-18/13-1 Dodatek č. 1 k Parkovacímu řádu parkoviště PF UP v Olomouci 4.12.2018
PF-B-18/13 Vnitřní norma děkanky PF UP o úpravě podmínek užívání parkoviště Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci 19.10.2018

Plný seznam vnitřních předpisů a norem PF UP
(včetně již neúčinných, s daty platnosti a účinnosti)

Upozornění

Opatření a vnitřní instrukce

Nejsou k dispozici žádné zprávy.

Přijímací řízení

Informace k přijímacímu řízení pro akademický rok 2024/2025

Podmínky pro přijímací řízení na PF UP pro akademický rok 2024/2025 - studijní programy: Právo a právní věda /mgr./, Právo ve veřejné správě /bc./, Evropské právo a politiky EU /navaz. mgr./.

Podmínky pro přijímací řízení na PF UP pro akademický rok 2024/2025 - navazující mgr. studijní program: International and European Law

Podmínky pro přijímací řízení na PF UP pro akademický rok 2024/2025 - doktorský studijní program International and European Law

Podmínky pro přijímací řízení na PF UP pro akademický rok 2024/2025 - doktorský studijní program Teoretické právní vědy

Podmínky pro přijímací řízení na PF UP pro akademický rok 2024/2025 - doktorský studijní program Právní dějiny a římské právo

Podmínky pro přijímací řízení na PF UP pro akademický rok 2024/2025 - doktorský studijní program Právo a digitální technologie

Podmínky pro přijímací řízení na PF UP pro akademický rok 2024/2025 – doktorský studijní program  Law and Digital Technologies

Informace k přijímacímu řízení pro akademický rok 2025/2026

Podmínky pro přijímací řízení na PF UP pro akademický rok 2025/2026 - studijní programy: Právo a právní věda /mgr./, Právo ve veřejné správě /bc./, Evropské právo a politiky EU /navaz. mgr./.

Podmínky pro přijímací řízení na PF UP pro akademický rok 2025/2026 - navazující mgr. studijní program: International and European Law

Podmínky pro přijímací řízení na PF UP pro akademický rok 2025/2026 - doktorský studijní program International and European Law

Podmínky pro přijímací řízení na PF UP pro akademický rok 2025/2026 - doktorský studijní program Teoretické právní vědy

Podmínky pro přijímací řízení na PF UP pro akademický rok 2025/2026 - doktorský studijní program Právní dějiny a římské právo

Podmínky pro přijímací řízení na PF UP pro akademický rok 2025/2026 - doktorský studijní program Právo a digitální technologie

Podmínky pro přijímací řízení na PF UP pro akademický rok 2025/2026 – doktorský studijní program  Law and Digital Technologies

Katalog studijních programů 

Informace o nabízených studijních programech naleznete v elektronickém katalogu studijních programů

Zpráva o průběhu přijímacího řízení

Zpráva o průběhu přijímacího řízení za akademický rok 2023/2024

Zpráva o průběhu přijímacího řízení za akademický rok 2022/2023

Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem

Doručování veřejnou vyhláškou

Oznámení o možnosti převzít písemnost podle § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Nejsou k dispozici žádné zprávy.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)