Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem

Akreditované obory na Právnické fakultě UP:

  •  Občanské právo (habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem s platností akreditace do 17.9.2029)

Profesoři a docenti jmenovaní na Právnické fakultě UP:

doc. JUDr. Filip Melzer, LL.M., Ph.D.
pro obor občanské právo s účinností od 1. prosince 2015.

doc. JUDr. Petr Tégl, Ph.D.
pro obor občanské právo s účinností od 1. ledna 2017

doc. JUDr. Milan Hulmák, Ph.D.
pro obor občanské právo s účinností od 1. listopadu 2017

Podmínky řízení na Právnické fakultě UP: