Mezinárodně uznávané kurzy LL.M. jsou koncipovány jako specializační kurzy zaměřené na prohloubení znalostí ve vybraných právních oblastech. Jsou určeny nejen právníkům, ale i manažerům, podnikatelům a těm, kteří si chtějí prohloubit své znalosti a dovednosti v konkrétní oblasti práva. Úspěšní absolventi kurzu získávají mezinárodně uznávaný titul LL.M. (Master of Laws) uváděný za jménem. Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci v současné době nabízí zájemcům kurzy LL.M. ve 4 různých specializacích popsaných níže.

LL.M. International and European Law

Kurz je specializačním programem, který je zaměřen na prohloubení znalostí a dovedností v oblasti mezinárodního práva. Účastníkům nabídne základní kurzy Mezinárodní právo veřejné a Evropské právo, a dále specializační kurzy zaměřené na jednotlivé aspekty či podoblasti mezinárodního a evropského práva. Absolventi kurzu budou disponovat jak komplexním přehledem, tak specializovanými znalostmi a jazykovou vybaveností v uvedených oblastech práva. Kurz je realizován v prezenční formě v anglickém jazyce.

Termín otevření kurzu: září 2021

Termín pro podání přihlášky do kurzu: 31. 8. 2021

Více informací o kurzu LL.M. International and European Law naleznete na studylaw.upol.cz

LL.M. Experiential Learning and Teaching

Kurz je realizován ve spolupráci s Právnickou fakultou Univerzity Karlovy. Kurz je určen pro právníky a pedagogické pracovníky, kteří chtějí prohloubit své znalosti v oblasti inovativních a efektivních metod výuky a klinického vzdělávání. Úspěšní absolventi kurzu budou v souladu s nejnovějšími požadavky praxe schopni vybudovat a vést právní kliniku. Kurz je realizován jako kombinace prezenční a online výuky v anglickém jazyce.

Více informací o kurzu LL.M. Experiential Learning and Teaching naleznete na studylaw.upol.cz