Úřední deska

Oznámení

Rozhodnutí děkana o stanovení termínu pro podávání žádostí o udělení Stipendia Petra Zoubka na podporu mimořádně nadaných studentů Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci za akademický rok 2020/2021

V souladu s čl. 4 odst. 1 Vnitřní normy PF UP PF-B-20/07, Stipendium Petra Zoubka na podporu mimořádně nadaných studentů Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, stanovil děkan PF UP termín pro podávání žádostí o udělení Stipendia Petra Zoubka na podporu mimořádně nadaných studentů Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci za akademický rok 2020/2021 tak, že je tyto žádosti možné podávat do 16. 1. 2022.

Text celého rozhodnutí zde:

Volby do Akademického senátu UP na období 2020-2023 na PF UP se uskutečnily elektronickou formou 19.-25. 5. 2020. Podrobnosti na webu AS PF UP.

Výsledky voleb do AS UP pro volební období 2020–2023 konaných ve dnech 19.–25. května 2020:

 

Výzva k nominacím na ceny děkana za tvůrčí činnost najdete ZDE:

Vyhlášení vnitřní grantové soutěže 2022.najdete ZDE.

Výběrová řízení a nabídky zaměstnání

Akreditované studijní programy

Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci je držitelkou platných akreditací MŠMT ČR na všechny realizované studijní programy:

 • Doktorský studijní program Teoretické právní vědy, studijní obory: Evropské a mezinárodní právo, Občanské právo, Ústavní právo, Správní právo, Trestní právo, European and International Law
  • prezenční a kombinovaná forma studia, standardní doba studia: 3 roky
  • do 31. srpna 2019 (na dostudování do 31. prosince 2024)
 • Doktorský studijní program Teoretické právní vědy, specializace: Soukromé právo, Ústavní právo, Správní právo, Trestní právo, Evropské a mezinárodní právo, Právní dějiny a římské právo
  • prezenční a kombinovaná forma studia, standardní doba studia: 4 roky
  • do 8. srpna 2028
 • Doktorský studijní program International and European Law
  • prezenční forma studia, standardní doba studia: 3 roky
  • výuka probíhá v anglickém jazyce
  • do 8. srpna 2028
 • Magisterský studijní program Právo a právní věda, studijní obor Právo
  • prezenční forma studia, standardní doba studia: 5 let
  • včetně rigorózního řízení (JUDr.)
  • do 31. sprna 2019 (na dostudování do 31. prosince 2024)
 • Magisterský studijní program Právo a právní věda
  • prezenční forma studia, standardní doba studia: 5 let
  • včetně rigorózního řízení (JUDr.)
  • do 8. sprna 2028
 • Navazující magisterský program Politologie, studijní obor Evropská studia se zaměřením na evropské právo
  • prezenční forma studia, standardní doba studia: 2 roky
  • do 31. prosince 2022 (na dostudování do 31. prosince 2024)
 • Navazující magisterský program Evropské právo a politiky EU
  • prezenční forma studia, standardní doba studia: 2 roky
  • do 8. srpna 2028
 • Navazující magisterský program Specialisation in Law, studijní obor International and European Law
  • prezenční forma studia, standardní doba studia: 2 roky
  • výuka probíhá v anglickém jazyce
  • do 31. prosince 2019 (na dostudování do 31. prosince 2024)
 • Navazující magisterský program International and European Law
  • prezenční forma studia, standardní doba studia: 2 roky
  • výuka probíhá v anglickém jazyce
  • do 8. srpna 2028
 • Bakalářský studijní program Právní specializace, studijní obor Právo ve veřejné správě
  • prezenční forma studia, standardní doba studia: 3 roky
  • do 31. prosince 2019 (na dostudování do 31. prosince 2024)
 • Bakalářský studijní program Právo ve veřejné správě
  • prezenční forma studia, standardní doba studia: 3 roky
  • do 8. srpna 2028

Studijní programy PF schválené v rámci institucionální akreditace UP

Akreditované studijní programy PF se studijními obory

Přílohy pod názvy: Akreditace PF_UP-2015.zip (Zaheslované přílohy)

Účinné vnitřní předpisy a normy

Vnitřní předpisy

Číslo normy Název Účinnost od
PF-A-21/02 Statut Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci 31.12.2021
PF-A-17/01-N02 Novela č. 2 Volebního řádu Akademického senátu Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci 27.10.2021
PF-A-17/01-ÚZ02 Volební řád Akademického senátu Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci - II. úplné znění 27.10.2021
PF-A-17/02-N01 Vnitřní předpis, kterým se mění Jednací řád Akademického senátu Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci PF-A-17/02 1.6.2021
PF-A-17/02-ÚZ01 Jednací řád Akademického senátu Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci – I. úplné znění 1.6.2021
PF-A-21/01 Jednací řád Vědecké rady Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci 1.6.2021
PF-A-17/01-N01 Novela č. 1 Volebního řádu Akademického senátu Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci 12.10.2020
PF-A-19/02-N01 Novela č. 1 Vnitřního předpisu Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci k provedení Studijního a zkušebního řádu Univerzity Palackého v Olomouci na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci 16.9.2020
PF-A-19/02-ÚZ01 Vnitřní předpis Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci k provedení Studijního a zkušebního řádu Univerzity Palackého v Olomouci na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci – I. úplné znění 16.9.2020

Disciplinární řád pro studenty - nebyl vydán, fakulta se řídí předpisem univerzitním

Vnitřní normy

Číslo normy Název Účinnost od
PF-B-22/1 Organizační řád Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci 4.1.2022
PF-B-18/7-N01 Novela č. 1 vnitřní normy O stipendiu J. L. Fischera na podporu studia v cizojazyčném doktorském studijním programu 21.12.2021
PF-B-18/7-ÚZ01 O stipendiu J. L. Fischera na podporu studia v cizojazyčném doktorském studijním programu – I. úplné znění 21.12.2021
PF-B-21/15 Pravidla užití Sociálního fondu na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci 20.12.2021
PF-B-21/14 Vyhlášení děkanského volna ve dnech 29.–30. prosince 2021 na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci 2.12.2021
PF-B-19/03-N02 Novela č. 2 vnitřní normy PF-B-19/3 Stanovení požadavků pro řádný výkon práce a odměňování zaměstnanců na PF UP – akademičtí pracovníci 18.11.2021
PF-B-19/3-ÚZ02 Stanovení požadavků pro řádný výkon práce a odměňování zaměstnanců na PF UP – akademičtí pracovníci – II. úplné znění 18.11.2021
PF-B-21/08 Vyhlášení děkanského volna ve dnech 18.–19. listopadu 2021 na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci 16.11.2021
PF-B-21/05-N01 Novela č. 1 vnitřní normy Provozní řád studovny Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci 16.11.2021
PF-B-21/05-ÚZ01 Provozní řád studovny Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci – I. úplné znění 16.11.2021
PF-B-21/09 O vytvoření programu ReStart na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci 16.11.2021
PF-B-21/10 Rozhodnutí děkana o zvláštních pravidlech pro stipendium pro pomocné vědecké síly v pozici tzv. junior asistenta výzkumu 16.11.2021
PF-B-21/11 Statut Ceny děkana Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci za excelentní výsledky v tvůrčí činnosti 16.11.2021
PF-B-21/12 O Komisi pro ediční činnost a kvalitu výzkumu na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci 16.11.2021
PF-B-21/13 Statut vnitřní grantové soutěže na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci 16.11.2021
PF-B-21/07 Vnitřní norma děkana Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci o vyhlášení děkanského volna na dny 23. 9. 2021 a 29. 9. 2021 na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci 21.9.2021
PF-B-18/4-N02 Novela č. 2 vnitřní normy Stanovení dalšího finančního ohodnocování technicko-hospodářských pracovníků Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci 27.8.2021
PF-B-18/4-ÚZ02 Stanovení dalšího finančního ohodnocování technicko-hospodářských pracovníků Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci – II. úplné znění 27.8.2021
PF-B-21/04-N01 Novela č. 1 vnitřní normy O nařízení hromadného čerpání dovolené akademickým pracovníkům a ostatním zaměstnancům PF UP v kalendářním roce 2021 2.7.2021
PF-B-21/04-ÚZ01 O nařízení hromadného čerpání dovolené akademickým pracovníkům a ostatním zaměstnancům PF UP v kalendářním roce 2021 – I. úplné znění 2.7.2021
PF-B-21/06 Náležitosti kvalifikačních prací na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci 1.7.2021
PF-B-21/05 Provozní řád studovny Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci 24.5.2021
PF-B-21/03 Provozní řád užívání skříněk na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci 29.3.2021
PF-B-21/02 Rozhodnutí děkana o stanovení termínu pro podávání žádostí o udělení Stipendia Petra Zoubka na podporu mimořádně nadaných studentů Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci za akademický rok 2019/2020 25.1.2021
PF-B-21/1 O doktorských stipendiích 18.1.2021
PF-B-20/09 O tvůrčím výkonu akademických pracovníků Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci 31.12.2020
PF-B-20/08 Vnitřní norma děkana Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci o vyhlášení děkanského volna na dny 29. 12. 2020 a 30. 12. 2020 na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci 24.12.2020
PF-B-20/07 Stipendium Petra Zoubka na podporu mimořádně nadaných studentů Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci 17.12.2020
PF-B-19/3-N01 Novela č. 1 vnitřní normy PF-B-19/3 Stanovení požadavků pro řádný výkon práce a odměňování zaměstnanců na PF UP – akademičtí pracovníci 31.10.2020
PF-B-20/06 Statut Čestného uznání děkana Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci za vzdělávací činnost 31.8.2020
PF-B-20/05 Statut Ceny Miroslava Liberdy za mimořádný přínos pro rozvoj Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a šíření jejího dobrého jména 9.7.2020
PF-B-20/04 Pravidla užití Sociálního fondu na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci pro rok 2020 8.7.2020
PF-B-20/03 Vnitřní norma děkana Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci o umožnění garantům/vyučujícím v souvislosti s opatřeními proti šíření koronaviru změnit podmínky pro absolvování předmětu 21.3.2020
PF-B-20/01 Vnitřní norma děkana Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci o nařízení hromadného čerpání dovolené akademickým pracovníkům a ostatním zaměstnancům PF UP v kalendářním roce 2020 3.3.2020
PF-B-20/2 Vnitřní norma děkana Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, kterou se zrušuje Metodický pokyn děkanky PF UP 1/2015-MPD 3.3.2020
PF-B-18/6-N-02 Novela č. 2 vnitřní normy děkanky Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci PF-B-18/6 o doktorských stipendiích 3.3.2020
PF-B-18/6-ÚZ-02 Úplné znění vnitřní normy děkanky PF UP v Olomouci o doktorských stipendiích 3.3.2020
PF-B-19/7 Vnitřní norma děkanky Právnické fakulty UP v Olomouci o vyhlášení děkanského volna na dny 27. 12. 2019 a 30. 12. 2019 na Právnické fakultě UP v Olomouci 14.10.2019
PF-B-19/6 Vnitřní norma děkanky Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci o vyhlášení děkanského volna na den 7.10.2019 od 15:00 do 18:00 hod. na PF UP 1.10.2019
PF-B-19/5 Vnitřní norma děkanky Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci o Škodní komisi 10.6.2019
PF-B-19/02 Vnitřní norma děkanky Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci o vyhlášení děkanského volna studentům Právnické fakulty v Olomouci na den 25. 4. 2019 1.4.2019
PF-B-19/01 Vnitřní norma děkanky Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci o nařízení hromadného čerpání dovolené akademickým pracovníkům a ostatním zaměstnancům PF UP v kalendářním roce 2019 17.1.2019
PF-B-18/6-N01 Novela č. 1 vnitřní normy děkanky PF UP v Olomouci PF-B-18/6 o doktorských stipendiích 8.1.2019
PF-B-18/4-NO1 Novela č. 1 vnitřní normy děkanky Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci o stanovení dalšího finančního ohodnocování technicko-hospodářských pracovníků Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci 1.1.2019
PF-B-18/4-ÚZ-1 Úplné znění vnitřní normy děkanky Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci o stanovení dalšího finančního ohodnocování technicko-hospodářských pracovníků Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci 1.1.2019
PF-B-18/15 Vnitřní norma děkanky Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci o vyhlášení děkanského volna na dny 31. 12. 2018 a 2. 1. 2019 na PF UP 7.12.2018
PF-B-18/13-1 Dodatek č. 1 k Parkovacímu řádu parkoviště PF UP v Olomouci 4.12.2018
PF-B-18/13 Vnitřní norma děkanky PF UP o úpravě podmínek užívání parkoviště Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci 19.10.2018
PF-B-18/12 Vnitřní norma děkanky PF UP o vyhlášení děkanského volna na den 9. 10. 2018 od 16:30 hod. 18.9.2018
PF-B-18/11 Vnitřní norma děkanky PF UP v Olomouci o vyhlášení děkanského volna na PF UP na dny 27. 12. a 28. 12. 2018 3.5.2018
PF-B-18/8 Vnitřní norma děkanky PF UP k provedení Řádu celoživotního vzdělávání Univerzity Palackého v Olomouci o realizaci programu Právo v celoživotním vzdělávání 1.5.2018
PF-B-18/7 Vnitřní norma o stipendiu J. L. Fischera na podporu studia v cizojazyčném doktorském studijním programu 11.4.2018
PF-B-18/5 Vnitřní norma PF UP o nařízení hromadného čerpání dovolené akademickým pracovníkům a ostatním zaměstnancům PF UP v kalendářním roce 2018 27.3.2018
PF-B-18/2 o Ediční komisi a Komisi pro posuzování tvůrčího výkonu akademických pracovníků Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci 1.3.2018

Plný seznam vnitřních předpisů a norem PF UP
(včetně již neúčinných, s daty platnosti a účinnosti)

Směrnice děkanky

Směrnice děkanky S-3/2017 k provedení Studijního a zkušebního řádu UP v Olomouci ve znění ze dne 20.12.2016 na PF UP v Olomouci

Směrnice děkanky S-1/2017 o vědeckém a jiném tvůrčím výkonu akademických pracovníků PF UP Seznam vybraných českých a slovenských časopisů

Směrnice děkanky S-9/2016 o některých povinnostech souvisejících s realizací příjezdu nebo pobytu zahraničního odborníka nebo hosta na PF UP formulář příjezdu/pobytu

Směrnice děkanky S-7/2016 o mimořádných stipendiích za práci pomocné vědecké síly a mimořádných stipendiích v dalších případech formulář žádosti / formulář návrhu

Směrnice děkanky S-5/2016 o některých povinnostech souvisejících s podáním žádosti o projekt, grant, výzkumný záměr, dotaci nebo jiný příspěvek

Směrnice děkanky S-4/2016 o pořádání konferencí, workshopů, školení a dalších akcí organizovaných na PF UP nebo jménem PF UP formulář pro pořadatele

Směrnice děkanky S-3/2016 o stipendiu Faculty of Law Excellence Scholarship na podporu studia v cizojazyčném magisterském studijním programu Master in International and European Law

Směrnice děkanky S-3/2015 k provedení Řádu celoživotního vzdělávání Univerzity Palackého v Olomouci o realizaci programu Právo v celoživotním vzdělávání

Směrnice děkanky S-2/2015 k provedení Stipendijního řádu UP - prospěchová stipendia 2015

Směrnice děkanky S-1/2012 o podmínkách účasti studentů Právnické fakulty UP v Olomouci v programu Erasmus

Směrnice děkanky S-2/2010 o kvalifikačních pracích

Směrnice děkanky S-4/2013, kterou se stanoví bližší podmínky rigorózního řízení na PF UP
(k provedení Řádu rigorózního řízení UP)

Směrnice děkanky S-1/2015 o Ediční komisi Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Pokyny k zahraničním a tuzemským cestám zaměstnanců PF, stravenky a náklady na reprezentaci (Směrnice PF), formulář cestovních náhrad pdf, průvodní doklad nákladů na reprezentaci pdf

Rozhodnutí děkanky

Rozhodnutí děkanky PF-B-17/6 o vyhlášení děkanského volna na PF UP na dny 27. a 28. prosince 2017

Rozhodnutí děkanky R-5/2017 o vyhlášení děkanského volna studentům prvních ročníků na den 13. října 2017

Rozhodnutí děkanky R-4/2017 o udělení ceny Miroslava Liberdy za přínos pro rozvoj dobrého jména PF UP v Olomouci

Rozhodnutí děkanky R-1/2017 o nařízení hromadného čerpání dovolené akademickým pracovníkům a zaměstnancům Právnické fakulty UP v Olomouci

Rozhodnutí děkanky R-5/2016 Harmonogram pro konání státních závěrečných zkoušek v ak. roce 2017/2018, harmonogram pro zadání, tvorbu, odevzdání a ústní obhajoby diplomových a bakalářských prací

Metodické pokyny děkanky

Metodický pokyn děkanky 2/2017 ke stanovení dalšího finančního ohodnocování technicko-hospodářských pracovníků PF UP

Metodický pokyn děkanky 1/2017 k řízení lidských zdrojů na PF UP

Metodický pokyn děkanky 1/2015 o pravidelném hodnocení zaměstnanců PF UP v Olomouci

Opatření děkanky

Opatření děkanky OD-1/2017 o termínech vyplácení plošných odměn na Právnické fakultě UP v Olomouci.

Upozornění

Opatření a vnitřní instrukce

Přijímací řízení

Informace k přijímacímu řízení pro akademický rok 2022/2023

Podmínky pro přijímací řízení na PF UP pro akademický rok 2022/2023 - studijní programy: Právo a právní věda /mgr./, Právo ve veřejné správě /bc./

Podmínky pro přijímací řízení na PF UP pro akademický rok 2022/2023 - studijní program Evropské právo a politiky EU /navaz. mgr./

Podmínky pro přijímací řízení na PF UP pro akademický rok 2022/2023 - navazující mgr. studijní program: International and European Law

Podmínky pro přijímací řízení na PF UP pro akademický rok 2022/2023 - doktorský studijní program International and European Law

Podmínky přijetí do DSP 2022/2023 - doktorský studijní program Teoretické právní vědy

Katalog studijních programů 

Informace o nabízených studijních oborech pro akademický rok 2022/2023 naleznete v elektronickém katalogu studijních programů

Přijímací řízení - Zpráva o průběhu přijímacího řízení

Zpráva o průběhu přijímacího řízení za akademický rok 2020/2021

Zpráva o průběhu přijímacího řízení za akademický rok 2021/2022

Habilitační řízení

Vědecká rada

Akademický senát

Doručování veřejnou vyhláškou

Oznámení o možnosti převzít písemnost podle § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Nejsou k dispozici žádné zprávy.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)