Společenská odpovědnost

Vedle vzdělávání a výzkumu plní fakulta takzvanou třetí roli, kterou je služba společnosti, její přímé společenské působení.

Fakulta rozvíjí celoživotní vzdělávání, aktivně pořádá akce pro širokou veřejnost, a to zejména v oblasti popularizace vědy a výzkumu, spolupracuje s vybranými státními institucemi a neziskovými organizacemi. Akademici vstupují do veřejné debaty například vystupováním v médiích.

Studentská právní poradna

Studentská právní poradna je praktická výuková činnost, kde si student práv zkusí řešení skutečných případů klientů, kteří se na Studentskou právní poradnu obrátili s žádostí o analýzu jejich případů.

Studentská právní poradna

Spolupráce s třetími subjekty

Právnická fakulta za účelem společenské odpovědnosti spolupracuje s vybranými subjekty. Uzavírá s nimi memorandum o spolupráci. Síť protistran se každoročně rozšiřuje.

Česká advokátní komora

Podstatou memoranda je spolupráce na projektu Advokáti do dětských domovů.

Yourchance o.p.s.

V memorandu se obě strany zavazují spolupracovat při poskytování vzdělávání v oblasti práva sociálně znevýhodněným skupinám.

Nejvyšší soud

Vzájemná spolupráce přispívá k rozvoji kvalitního právního vzdělávání, právní vědy, ke kultivaci právního prostředí i odborného zázemí pro kvalitní rozhodovací praxi soudů.

Ústavní soud

Olomoucká právnická fakulta je první českou právnickou fakultou, která formalizovala spolupráci s Ústavním soudem. Účelem memoranda je užší propojení akademické sféry a praxe.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Cílem spolupráce je hlubší propojení akademické sféry a praxe.

Ministerstvo obrany ČR

Memorandu bylo podepsáno za účelem zřízení a činnosti Centra pro mezinárodní a operační právo při PF UP v Olomouci.

Generální finanční ředitelství

Strany dohodou projevily zájem spolupracovat při propojování zkušeností, znalostí, kontaktů a vazeb mezi akademickou půdou a státním sektorem v oblasti finanční správy.

Klub dr. Milady Horákové

Podstatou memoranda je udělení oprávnění pojmenovat knihovnu právnické fakulty – Knihovna Milady Horákové a k dalšímu užití jména této české právničky, političky a symbolu protikomunistického odboje.

Partneři pro praxe a stáže

Fakulta má také síť partnerů pro praxe a stáže
Partneři pro praxe a stáže

Fakultní školy

Fakulta úzce spolupracuje s vybranými středními školami, se kterými uzavřela smlouvu o spolupráci. Na jejím základě je školám přiznáno právo používat označení "Fakultní škola Právnické fakulty PF UP".
Fakultní školy

Fakulta pomáhá

Fakulta každoročně připravuje projekt, který je zaměřen na nezištnou pomoc druhým. Koordinuje finanční pomoc svých zaměstnanců a studentů soukromým osobám, spolkům a organizacím. Mezi podpořenými byly v minulosti například mobilní hospicy Ondrášek a Nejste sami, Charita Olomouc, Liga proti rakovině, Klub svobodných matek, Základní škola Jasněnka, Ježíškova vnoučata, Vánoce pro všechny, Spolek Brontosaurus, Post Bellum nebo spolky na ochranu zvířat.

Celoživotní vzdělávání

Fakulta pravidelně pořádá kurzy a semináře pro odbornou veřejnost.
Aktuální nabídka

Ocenění

Cena Hannah Arendtové

V roce 1996 byla fakulta oceněna za podporu hodnot svobody, demokracie a občanské společnosti.

Cena Bezpečnostní rady státu

Fakulta je laureátem Ceny Bezpečnostní rady státu za významný přínos v oblasti bezpečnostní politiky České republiky pro rok 2020. Bezpečnostní rada státu tak ocenila dlouhodobou a progresivní práci fakulty v otázkách bezpečnosti a v oblasti mezinárodního humanitárního a operačního práva.
Více čtěte zde

Cena veřejnosti v rámci Ceny Olgy Havlové

Laureátem ocenění se v roce 2022 stal Martin Škurek, odborný asistent na katedře správního práva a finančního práva.
Více čtěte zde

Cena rektora UP za zásluhy v oblasti dobrovolnictví

Cena je udělována každoročně. Mezi laureáty jsou pravidelně studenti a zaměstnanci fakulty.

Ukrajinská vlajka z bojové linie

Právnická fakulta dostala v lednu 2023 jako poděkování za pomoc Ukrajině vlajku z bojové linie. Věnoval ji velitel tankového praporu 128. zakarpatské brigády za materiální pomoc pro ukrajinské civilisty a vojáky.

Více čtěte zde

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)