(Aktualizováno k 11. 1.) Režim na UP: výuka, zkoušky, koleje, knihovna aj.

Pondělí 11. leden 2021, 8:53

V souvislosti s aktuální epidemickou situací v ČR a i nadále platnými opatřeními v rámci 5. stupně protiepidemického systému PES se režim na UP řídí od 11. do 22. ledna 2021 pokyny v aktuálním opatření vlády. Adaptaci protiepidemické tabulky PES pro školství (včetně režimu VŠ) si můžete prohlédnout zde.

Výuka na UP a režim na kolejích se aktuálně řídí těmito pravidly:

  1. zakazuje se osobní přítomnost studentů na výuce,
  2. zakazuje se osobní přítomnost studentů na zkouškách, a to tak, účastní-li se v jeden čas zkoušky více než 10 osob (zkoušky do 10 osob tedy mohou probíhat prezenčně, není to však povinnost. Vždy záleží na nastavení režimu jednotlivých fakult/kateder a na domluvě vyučujícího se studenty. Rektor UP nicméně s ohledem na aktuální epidemickou situaci žádá o maximální možné využívání online formy zkoušení.),
  3. zákaz osobní přítomnosti studentů na výuce se nevztahuje na účast na klinické a praktické výuce a praxi studentů studijních programů všeobecné lékařství, zubní lékařství, farmacie a dalších zdravotnických studijních programů a studentů vykonávajících pedagogickou praktickou výuku a praxi v mateřských, základních a středních školách nebo školských zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy,
  4. povoleny jsou individuální konzultace s vyučujícím. Na takové konzultaci je nicméně potřeba se dopředu s vyučujícím domluvit po e-mailu/telefonu.
  5. zakazuje se poskytování ubytování studentům vysokých škol, kteří mají na území České republiky jiné bydliště, v ubytovacích zařízeních vysokých škol, s výjimkou studentů, kteří se mohou účastnit vzdělávání podle bodu 2 a 3 výše. Podrobnosti k ubytování na UP naleznete zde.

 

Provoz Knihovny UP

Co se týká provozu Knihovny UP i všech jejích poboček, nadále platí, že jsou až do odvolání uzavřeny. Od 11. 1. je nicméně znovu zavedena možnost si z knihovny půjčovat knihy (a to i ty z prezenční studovny). Podrobnosti naleznete na webu knihovny.

 

Ostatní

Vláda ČR svým usnesením ze dne 14. prosince 2020 rozhodla o úplném zrušení pracovní povinnosti pro studenty od 16. prosince 2020.

Zpět