JUDr. Ondřej Svaček, LL.M. Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585637671

Katedra mezinárodního a evropského práva

Právnická fakulta

tř. 17. listopadu 6

3.06

odborný asistent

Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:

Vědecká společnost

  • European Society of International Law (člen, 2011–)
  • Česká společnost pro mezinárodní právo (člen, 2011–)
  • American Society of International Law (člen, 2011–)
VYBRANÉ PUBLIKACE
Bartoň M., Kratochvíl J., Kopa M., Tomoszek M., Jirásek J., Svaček O. Základní práva. In Bartoň M. (Eds.) 2016. (KNIHA - CELEK)
Faix M., Bureš P., Svaček O. Rukověť ke studiu mezinárodního práva I. Dokumenty. 2015. (KNIHA - CELEK)
Faix M., Bureš P., Svaček O. Vznik a uznání státu. Aktuální pohled mezinárodního práva. 2013. (KNIHA - CELEK)
DAVID V., BUREŠ P., FAIX M., SLADKÝ P., SVAČEK O. Mezinárodní právo veřejné s kazuistikou. 2011. (KNIHA - CELEK)
ČLÁNEK
Faix M., Svaček O. International Law on the Use of Force: Need for Methodological Debate. Czech Yearbook of Public and Private International Law. 2018.
Svaček O. Brothers And Sisters In Arms As Victims Of War Crimes: Ntaganda Case Before The ICC. Czech yearbook of public & private international law. 2017.
Svaček O. Applicable Law, Interpretation, Inherent and Implied Powers - a Brief Rendezvous with the ICC. Czech yearbook of public & private international law. 2016.
Svaček O. The Human Rights Dimension of the ICC's Complementarity Regime. Czech yearbook of public & private international law. 2015.
Svaček O. Human Rights before the International Criminal Court. Czech yearbook of public & private international law. 2014.
Svaček O. Review of the International Criminal Court's Case-Law 2013. International and Comparative Law Review. 2013.
Svaček O. Professor Vladislav David on his 85th Birthday. Czech yearbook of public & private international law. 2012.
SVAČEK O. Serious Human Rights Violations - Eclipse or Mere Twilight of State Immunity? International and Comparative Law Review. 2011.
Svaček O. K objasňování pojmu "přímá účast na nepřátelských akcích". Acta Universitatis Carolinae - Iuridica. 2009.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Bureš P., Svaček O. Úprava konzulárního práva ve vybraných evropských zemích - komparativní pohled. In . (Eds.) Míľníky práva v stredoeurópskom priestore 2009. 2010.
Svaček O. Respektování lidských práv obviněného jako předpoklad mezinárodní trestní odpovědnosti. In Burda E. (Eds.) Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2008. 2009.
Svaček O. Odpovědnost nadřízeného jako pojítko mezi odpovědnostmi státu a jednotlivce. In Šínová R. (Eds.) Olomoucké právnické dny 2008. Sborník příspěvků z konference. 2008.
Svaček O. Stát a jednotlivec: vztahy odpovědnosti v rozhodovací praxi mezinárodních soudních orgánů. In Hamuľák O. (Eds.) Aktuální otázky normotvorby, Právo na spravedlivý proces. Sborník z konference Olomoucké debaty mladých právníků 2008. 2008.
Svaček O. Odpovědnost za škodlivé následky činností nezakázaných mezinárodním právem - Temelín? In . (Eds.) Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2007. 2007.
Svaček O. Srebrenica - Nikarague či Tadič? K subjektivnímu prvku mezinárodně protiprávního chování. Sborník příspěvků z konference Monseho olomoucké právnické dny 2007. 2007.
KAPITOLA V KNIZE
Svaček O. Al-Bashir and the ICC - Tag, Hide-and-Seek ... or Rather Blind Man´s Bluff? In . (Eds.) The Rome Statute of the ICC at Its Twentieth Anniversary (Achievements and Perspectives). 2018.
Svaček O. The International Criminal Court and Human Rights: Achievements and Challenges. Towards a Universal Justice? Putting International Court and Jurisdictions into Perspective. 2016.
Svaček O. Ochrana lidských práv před Mezinárodním trestním soudem: úspěchy a výzvy. Lidskoprávní dimenze mezinárodního práva. 2014.
Svaček O. Mezinárodněprávní aspekty trvalého zaplavení státního území. Mezinárodněprávní aspekty vzniku a zániku státu aneb 20 let od vzniku samostatné České republiky a Slovenské republiky. 2013.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.