doc. JUDr. ONDŘEJ SVAČEK, LL.M. Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585 63 7671

Katedra mezinárodního a evropského práva

Právnická fakulta

tř. 17. listopadu 8 (budova B)

1.67

docent

Mezinárodní právo veřejné (obecná část: mezinárodněprávní odpovědnost, imunity, vznik státu), mezinárodní právo trestní, mezinárodní právo lidských práv

Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:

Vědecká společnost

  • American Society of International Law (člen, 2011–)
  • Česká společnost pro mezinárodní právo (člen, 2011–)
  • European Society of International Law (člen, 2011–)
VYBRANÉ PUBLIKACE
Bartoň M., Kratochvíl J., Kopa M., Tomoszek M., Jirásek J., Svaček O. Základní práva. In Bartoň M. (Eds.) 2016. (KNIHA - CELEK)
Faix M., Bureš P., Svaček O. Rukověť ke studiu mezinárodního práva I. Dokumenty. 2015. (KNIHA - CELEK)
Faix M., Bureš P., Svaček O. Vznik a uznání státu. Aktuální pohled mezinárodního práva. 2013. (KNIHA - CELEK)
DAVID V., BUREŠ P., FAIX M., SLADKÝ P., SVAČEK O. Mezinárodní právo veřejné s kazuistikou. 2011. (KNIHA - CELEK)
ČLÁNEK
Svaček O. Crime of Aggression before Domestic Courts: Some Contemporary Challenges. International and Comparative Law Review. 2023.
Svaček O. Humanitarian Intervention: Fairy Tale about One Swallow Which Made Summer? International and Comparative Law Review. 2019.
Faix M., Svaček O. International Law on the Use of Force: Need for Methodological Debate. Czech Yearbook of Public and Private International Law. 2018.
Svaček O. Brothers And Sisters In Arms As Victims Of War Crimes: Ntaganda Case Before The ICC. Czech yearbook of public & private international law. 2017.
Svaček O. Applicable Law, Interpretation, Inherent and Implied Powers - a Brief Rendezvous with the ICC. Czech yearbook of public & private international law. 2016.
Svaček O. The Human Rights Dimension of the ICC's Complementarity Regime. Czech yearbook of public & private international law. 2015.
Svaček O. Human Rights before the International Criminal Court. Czech yearbook of public & private international law. 2014.
Svaček O. Review of the International Criminal Court's Case-Law 2013. International and Comparative Law Review. 2013.
Svaček O. Professor Vladislav David on his 85th Birthday. Czech yearbook of public & private international law. 2012.
SVAČEK O. Serious Human Rights Violations - Eclipse or Mere Twilight of State Immunity? International and Comparative Law Review. 2011.
Svaček O. K objasňování pojmu "přímá účast na nepřátelských akcích". Acta Universitatis Carolinae - Iuridica. 2009.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Svaček O. Kosovo jako laboratoř užití síly v mezinárodním právu. In Kyselovská T. (Eds.) In varietate concordia: soubor vědeckých statí k poctě prof. Vladimíra Týče. 2019.
Bureš P., Svaček O. Úprava konzulárního práva ve vybraných evropských zemích - komparativní pohled. In . (Eds.) Míľníky práva v stredoeurópskom priestore 2009. 2010.
Svaček O. Respektování lidských práv obviněného jako předpoklad mezinárodní trestní odpovědnosti. In Burda E. (Eds.) Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2008. 2009.
Svaček O. Odpovědnost nadřízeného jako pojítko mezi odpovědnostmi státu a jednotlivce. In Šínová R. (Eds.) Olomoucké právnické dny 2008. Sborník příspěvků z konference. 2008.
Svaček O. Stát a jednotlivec: vztahy odpovědnosti v rozhodovací praxi mezinárodních soudních orgánů. In Hamuľák O. (Eds.) Aktuální otázky normotvorby, Právo na spravedlivý proces. Sborník z konference Olomoucké debaty mladých právníků 2008. 2008.
Svaček O. Odpovědnost za škodlivé následky činností nezakázaných mezinárodním právem - Temelín? In . (Eds.) Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2007. 2007.
Svaček O. Srebrenica - Nikarague či Tadič? K subjektivnímu prvku mezinárodně protiprávního chování. Sborník příspěvků z konference Monseho olomoucké právnické dny 2007. 2007.
KNIHA - CELEK
Ščerba F., Coufalová B., Vicherek R., Svaček O., Kalvodová V., Fryšták M., Provazník J., Kandová K., Čep D., Ščerbová V., Skupin ZJ. Trestní zákoník. Komentář. 2020.
Svaček O., Chadimová M., Procházková I. Superior Responsibility in International Criminal Law. 2017.
.. Mezinárodněprávní aspekty vzniku a zániku státu. In Faix M., Bureš P., Svaček O. (Eds.) 2013.
KAPITOLA V KNIZE
Svaček O. Poznámka k pozici odpovědnosti mezinárodních organizací v systému práva mezinárodní odpovědnosti. In Šmigová K. (Eds.) Liber amicorum - Dalibor Jílek: pri príležitosti 70. narodenín prof. JUDr. Dalibora Jílka, CSc. 2023.
Svaček O. The Czech (Czechoslovak) Experience with the Genocide Convention. In Šturma P., Lipovský M. (Eds.) The Crime of Genocide Now and Then. Evolution of a Crime. 2022.
Svaček O. Al-Bashir and the ICC - Tag, Hide-and-Seek ... or Rather Blind Man´s Bluff? In . (Eds.) The Rome Statute of the ICC at Its Twentieth Anniversary (Achievements and Perspectives). 2018.
Svaček O. The International Criminal Court and Human Rights: Achievements and Challenges. Towards a Universal Justice? Putting International Court and Jurisdictions into Perspective. 2016.
Svaček O. Ochrana lidských práv před Mezinárodním trestním soudem: úspěchy a výzvy. Lidskoprávní dimenze mezinárodního práva. 2014.
Svaček O. Mezinárodněprávní aspekty trvalého zaplavení státního území. Mezinárodněprávní aspekty vzniku a zániku státu aneb 20 let od vzniku samostatné České republiky a Slovenské republiky. 2013.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Ph.D. studium na UP

Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
CHADIMOVÁ PFA Teoretické právní vědy 2022
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)