Studijní plány a rozvrhy

Studijní plány

- pro akademický rok 2020/2021:

obor - Právo

obor - Právo ve veřejné správě

obor - Evropská studia se zaměřením na evropské právo

obor - International and European Law

nově akreditované studijní programy 2020/2021 - pro studenty zapsané do studia od akad. roku 2019/2020

nově akreditovaný magisterský studijní program - Právo a právní věda

                                                                            - Erasmus

nově akreditovaný bakalářský studijní program - Právo ve veřejné správě

nově akreditovaný navazující studijní program - International and European Law

Celouniverzitní nabídka - předměty kategorie "C"

volitelné předměty celouniverzitní nabídky - předměty kategorie "C"

 

 

Rozvrhy výuky

PRO LETNÍ SEMESTR AKADEMICKÉHO ROKU 2020/2021

program - Právo a právní věda
1. ročník
2. ročník

(Poznámka: - včetně rozvrhu pro účastníky CŽV - sudé pátky - rotunda)
program - Právo a právní věda, obor Právo
3. ročník
4. ročník
5. ročník

program - Právo ve veřejné správě
1. ročník
2. ročník
program - Právní specializace, obor - Právo ve veřejné správě
3. ročník
(Poznámka: - studenti 3. ročníku si zapíší volitelnou disciplínu SZZ.)
obor - Evropská studia se zaměřením na evropské právo
1. ročník
2. ročník
Upozornění: Zápis na předměty bude probíhat dle Příkazu rektora R-B-19/07 (ke stažení pod záložkou Harmonogram ak. roku) - žádosti o změnu termínu zápisu jsou tudíž zcela bezpředmětné.
Žádáme studenty, aby neurgovali navyšování již event. vyčerpaných kapacit seminárních skupin, příp. povinně volitelných předmětů. Kapacity seminárních skupin jsou stanoveny podle aktuálního počtu zapsaných studentů v ročníku a budou fakultním rozvrhářem v případě potřeby průběžně navyšovány. (Dle Příkazu rektora však bude mít fakultní rozvrhář přístup do systému k navyšování kapacit v určených termínech uzavřen, takže v tuto dobu nebude navyšování kapacit prováděno).
Kapacity povinně volitelných předmětů ("B") byly stanoveny na základě požadavku vyučujících - v průběhu předzápisu nebudou navyšovány.

ODEPISOVÁNÍ PŘEDMĚTŮ LETNÍHO SEMESTRU JE MOŽNÉ POUZE DO ...