Státnice/Promoce

Promoce

 


Videozáznam slavnostní promoce


Slavnostní promoce se uskuteční ve  čtvrtek 27. června 2024 - program: Právo a právní věda (mgr.) a v pátek 12. července 2024 - programy: Právo ve veřejné správě (bc.), Politologie (navaz. mgr.), Evropské právo a politiky EU (navaz. mgr.).

Studenti (absolventi), kteří úspěšně složili státní závěrečnou zkoušku a obhájili diplomovou/bakalářskou práci jsou na  slavnostní promoci přihlášeni automaticky.

Absolventi přihlášení ke slavnostní promoci, kteří si již na studijním oddělení svůj diplom absolventa vyzvedli, jsou povinni jej přinést s sebou a předat studijním referentkám před samotnou promocí.

Termín promoce nemá vliv na úspěšné zakončení studia ani na ukončení statusu studenta – promoce jsou slavnostním aktem, při němž absolvent přebírá vysokoškolský diplom, status studenta však končí dnem, kdy student/ka úspěšně absolvoval/a poslední část obhajoby či státní závěrečné zkoušky, stejně tak tímto dnem nabývá i získaného vysokoškolského titulu.

Ze strany fakulty je zajištěno streamování (v reálném čase) které je možné sledovat na webové stránce UP - avp.upol.cz/stream/

 


Státní závěrečné zkoušky

JARNÍ TERMÍN

Termín konání státní závěrečné zkoušky pro magisterský program Právo a právní věda byl předběžně stanoven na 27. 5. 2024 – 7. 6. 2024.
Přihlašování na státní závěrečné zkoušky program Právo a právní věda: Písemné přihlášky na státní závěrečné zkoušky /formou e-mailu/ je možné zaslat na adresu: e.pospisilova@upol.cz do 30. 4. 2024
V předmětu e-mailu uvádějte: SZZ. V textu e-mailu uvádějte: JARNÍ TERMÍN + Jméno + Příjmení + Osobní č. studenta + část státní závěrečné zkoušky, na kterou se přihlašujete (Soukromoprávní část/Veřejnoprávní část/obě části + pokud jste si zvolili volitelnou součást SZZ – uveďte její název).
Studenti, kteří se přihlásí ke státní závěrečné zkoušce, musí mít řádně uzavřeno studium, a to do 30. 4. 2024Postup při uzavírání studia: vytisknout ze stagu Zápisový list A, podepsat, naskenovat a zaslat e-mailem studijní referentce.
Bez uzavření studia nelze konat obhajobu diplomové práce či bakalářské práce a účastnit se dalších částí státních závěrečných zkoušek.
Pro přihlašování na státní závěrečné zkoušky a veškerou komunikaci se studijním odd. používejte e-mailovou adresu, kterou máte uvedenou ve STAGU.

Termín konání státní závěrečné zkoušky pro bakalářský program Právo ve veřejné správě byl předběžně stanoven na 24. – 26. 6. 2024.
Přihlašování na státní závěrečné zkoušky program/obor Právo ve veřejné správě: Písemné přihlášky na státní závěrečné zkoušky /formou e-mailu/ je možné zaslat na adresu: e.pospisilova@upol.cz do 22. 5. 2024.
V předmětu e-mailu uvádějte: SZZ. V textu e-mailu uvádějte:  JARNÍ TERMÍN +Jméno + Příjmení + Osobní č. studenta.
Studenti, kteří se přihlásí ke státní závěrečné zkoušce, musí mít řádně uzavřeno studium, a to do 22. 5. 2024Postup při uzavírání studia: vytisknout ze stagu Zápisový list A, podepsat, naskenovat a zaslat e-mailem studijní referentce. Bez uzavření studia nelze konat obhajobu diplomové práce či bakalářské práce a účastnit se dalších částí státních závěrečných zkoušek.
Pro přihlašování na státní závěrečné zkoušky a veškerou komunikaci se studijním odd. používejte e-mailovou adresu, kterou máte uvedenou ve STAGU.


Státní závěrečné zkoušky - diplomové a bakalářské práce

- Způsob podávání žádosti i přidělení tématu bakalářských nebo diplomových prací:

V obecné rovině se bude postupovat podle čl. 12 Vnitřního předpisu Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci k provedení Studijního a zkušebního řádu Univerzity Palackého v Olomouci na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a k úpravě některých dalších otázek souvisejících se studiem na Právnické fakultě UP – I. úplné znění, č. PF-A-19/02. 
 

Kvalifikační práce upravuje Studijní a zkušební řád UP , Vnitřní předpis PF UP č. PF-A-19/02-ÚZ02 a Vnitřní norma UP R-B-17/08-ÚZ01.

Náležitosti kvalifikačních prací na PF UP stanovuje Vnitřní norma PF UP č. PF-B-21/06-ÚZ01

- Jak navrhnout téma diplomové práce

- Organizace zadávání diplomových prací

Státní závěrečné zkoušky; OTÁZKY - obor Právo (starý magisterský obor)

Státní závěrečné zkoušky; OTÁZKY - Studijní program M6805 Právo a právní věda (magisterský program, pro studenty zapsané do 1. ročníku od roku 2010)

Státní závěrečné zkoušky; OTÁZKY - Studijní program M0421A220005 Právo a právní věda (magisterský program, pro studenty zapsané od roku 2019)

SZZ - povinné

Soukromé právo

Správní právo

Trestní právo

SZZ - volitelné (Student si může, ale nemusí, vybrat jednu volitelnou součást SZZ dle čl. 14 odst. 4 - Vnitřního předpisu PF UP č. PF-A-19/02-ÚZ02)

Právní dějiny

Ústavní právo

Evropské právo

Mezinárodní právo veřejné

Finanční právo

Státní závěrečné zkoušky; OTÁZKY - Studijní program N6701 Politologie - obor Evropská studia se zaměřením na evropské právo

Státní závěrečné zkoušky; OTÁZKY - Studijní program N0421A220006 - Evropské právo a politiky EU

Státní závěrečné zkoušky; OTÁZKY - Studijní program B6804 Právní specializace, obor Právo ve veřejné správě

Státní závěrečné zkoušky; OTÁZKY - Studijní program B0421A220006 Právo ve veřejné správě

SZZ - povinné

Ústavní a správní právo

SZZ - volitelné (povinná volba dvou součástí SZZ - dle čl. 14 odst. 3 - Vnitřního předpisu PF UP č. PF-A-19/02-ÚZ02)

Správní právo - zvláštní část

Právo sociálního zabezpečení

Daňové a poplatkové právo

Právo životního prostředí

Správa veřejného majetku

Final State Examination, Exam Questions Valid from Academic Year 2018/2019

Final State Examination, Exam Questions Valid from Academic Year 2019/2020

Program: International and European Law

Oznámení o konání obhajoby diplomových prací a SZZ

Státní závěrečné zkoušky   

Obhajoba DP

 

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)