Studentské spolky

Jedna z věcí, ve kterých právnická fakulta vyniká, je šíře možností rozvoje nad rámec studia. Vhodným způsobem rozvoje osobnosti vysokoškoláka je zapojení se do studentských spolků. Studenti buď mohou být jejich aktivními členy, nebo se jen účastnit pořádaných akcí. Na olomoucké právnické fakultě působí tři studentské spolky. 

ELSA Olomouc

Evropské sdružení studentů práv (The European Law Students' Association - ELSA) je nezávislá, nepolitická a nezisková organizace studentů práv a mladých právníků založena v roce 1981. V současnosti ELSA působí ve 43 zemích Evropy a má přes 43 000 členů, jedná se tedy o největší asociaci studentů práv na světě.

ELSA Česká republika (tehdy ještě ELSA Československo) vznikla v roce 1990. Dnes existují její čtyři lokální skupiny v Olomouci, Brně, Praze a Plzni. Olomoucká ELSA funguje od roku 1998.

Mezi hlavní cíle ELSA patří úsilí o prohloubení spolupráce mezi studenty práv po celé Evropě. ELSA přináší možnost poznávat jiné kultury a právní systémy v duchu kritického dialogu a spolupráce. Umožňuje získávat mezinárodní rozhled a profesní schopnosti. Další neodmyslitelnou součástí činnosti olomoucké ELSA je budování dobrého jména své fakulty a univerzity. Těchto obecných cílů se ELSA snaží dosáhnout pomocí širokého spektra aktivit. Mezi ty nejdůležitější lze zařadit:

 • Summer Law Schools (mezinárodní letní školy práva zabývající se nejrůznějšími tématy, organizované lokálními skupinami napříč celou Evropou) - ELSA Olomouc pořádá společně s právnickou fakultou letní školu medicínského práva.
  http://www.slsolomouc.com/
 • Job Fair Kontakt (Veletrh pracovních příležitostí) - jedná se o veletrh nejprestižnějších advokátních kanceláří nebo poradenských společností přímo na půdě fakulty, kde mají studenti možnost získat nenahraditelnou praxi v oboru. Nejbližší, již šestý, ročník veletrhu se uskuteční na olomoucké fakultě v dubnu 2017.
 • ELSA Career (nabídky pracovních příležitostí u partnerských renomovaných advokátních kanceláří)
 • ELSA Delegations (možnosti stáží pouze pro členy ELSA na půdě OSN, UNCITRAL, WIPO a dalších mezinárodních organizací)
 • Moot Court Comptetitions (soutěže v simulovaném právním jednání z oblastí základních lidských práv a svobod nebo mezinárodního obchodního práva) - tyto soutěže se nejdříve pořádají na jednotlivých fakultních úrovních, později celorepublikově a ve finále se studenty z celého světa. Studenti mohou díky tomuto projektu získat možnost výběru stáže u některých významných právních kanceláří po celém světě.
 • Bilateral Study Visits (výměnné projekty spočívající v návštěvě jiné ELSA lokální skupiny v zahraničí) - návštěvy jsou často spojené s doprovodným programem, jako jsou přednášky na fakultě dané lokální skupiny či návštěvy právních institucí.
 • Odborné konference a přednášky - ELSA Olomouc pravidelně pořádá či se podílí na přípravě celé řady odborných konferencí a přednášek. Je například již tradičním pomocníkem při organizaci Olomouckých právnických dnů.

ELSA se však nezabývá jen odbornou stránkou studentského života, ale organizuje i řadu aktivit, při kterých se mohou posluchači pobavit, zasportovat si a poznat své kolegy z jiného úhlu než jen toho akademického. K těm nejoblíbenějším patří:

 • Antiples – koná se pravidelně dvakrát za akademický rok. Obzvláště první z nich je výjimečný pro první ročníky, jelikož bývá spojen s pasování nováčků vedením fakulty. Jak již název napovídá, nejedná se o klasický ples, ale spíše o tematickou právnickou párty.
 • Burza učebnic – na začátku semestru pořádá ELSA Burzu učebnic, kde si studenti mohou zakoupit nebo nabídnout učebnice k prodeji.
 • Mikulášská nadílka – vyučující fakulty převlečeni za čerta, anděla a Mikuláše pravidelně navštěvují seminární výuku, kam přináší vánoční atmosféru.
 • Vánoční večírek – tradiční společenská událost, která má i svůj významný dobročinný charakter, jelikož její součástí je i dražba předmětů věnovaných přímo od studentů a vyučujících. Výtěžek celého vánočního večírku pak putuje na dobrou věc.
 • Reprezentační ples fakulty – ELSA každoročně pomáhá při organizaci této hlavní společenské události.

www.elsa.cz/olomouc

www.facebook.com/elsa.olomouc

Nugis Finem

Nejmladší studentský spolek při olomoucké právnické fakultě Nugis Finem oficiálně vznikl v prosinci 2014, do spolkového rejstříku byl zapsán o dva měsíce později. Jeho projekty se však začaly rozvíjet mnohem dříve - již koncem června 2012, a to díky Johnu Gealfow a Ondřeji Henkovi.

Činnost spolku má dva pilíře. Prvním, primárním, je vzdělávání široké veřejnosti. Tohoto cíle se spolek snaží dosáhnout především díky projektu Nostis, což je platforma pro hromadné online kurzy (MOOCy). Dále členové spolku objíždí základní a střední školy a přednáší žákům o právu a o nejčastějších problémech, se kterými se mohou setkat.

Druhým pilířem činnosti Nugis Finem je vzdělávání studentů práv a právníků. Studenti jej naplňují díky informačnímu systému Entoo, který poskytuje studentům kvalitní studijní materiály. Dále spolek pořádá přednášky, debaty, workshopy a semináře na půdě právnických fakult.

Na pomezí obou pilířů pak stojí veřejně přístupný server Iurium, který Nugis Finem provozuje a kde si lze přečíst odborné články, rozhovory s osobnostmi a aktuality ze světa práva.

www.nugisfinem.org/

https://cs-cz.facebook.com/nugisfinem/

ILSA Chapter Olomouc

The Internaltional Law Student Association je nezisková organizace tvořena především studenty a právníky z celého světa. Jak, již z názvu vyplývá, členové této organizace se zabývají propagací odvětví mezinárodního práva. ILSA Chapter Olomouc je historicky první pobočkou této organizace na území České republiky. Fungovat začala v roce 2011. Mezi základní činnosti, kterým se mohou studenti pod záštitou Chapter Olomouc věnovat, lze zařadit účast v prestižní soutěži Philip C. Jessup International Law Moot Court či Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot nebo organizaci tzv. round table.

ilsa.upol.cz